Universiteit Leiden

nl en

Boek

Militaire Geschiedenis van Nederland - De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

In juni is het eerste deel van een nieuwe boekenreeks over de militaire geschiedenis van Nederland verschenen: De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Van Opstand naar geregelde oorlog. Louis Sicking (Instituut voor Geschiedenis, UL) schreef mee aan het boek.

Auteur
Petra Groen (redactie), Adri van Vliet, Louis Sicking, Olaf van Nimwegen en Ronald Prud'homme van Reine
Datum
02 juli 2013
Links
Uitgeverij Boom

De Tachtigjarige Oorlog gaat over het militaire raadsel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Toen in 1568 in de Nederlandse gewesten een opstand uitbrak tegen de Spaanse koning, was niet te voorzien dat deze zou uitmonden in de scheuring van de Nederlanden. Alleen de noordelijke gewesten wisten zich militair staande te houden. Zij vormden een onafhankelijke Republiek die steeds beter opgewassen was tegen het machtige Spanje. Hoe was dit mogelijk?

Om daarachter te komen wordt in deze studie het optreden van het leger en de vloot van de opstandelingen tegen de Spaanse militaire macht ontrafeld. Van de overlevingsstrijd van de geuzen onder Willem van Oranje tot Maurits’ slag bij Nieuwpoort en de klinkende overwinning van Tromp bij Duins, al deze confrontaties op land en ter zee worden in deze eerste integrale militaire geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog in hun onderlinge samenhang besproken. In thematische hoofdstukken wordt stilgestaan bij de tactische militaire revolutie bij leger en vloot, de bewapening, de rekrutering, organisatie en financiering van de militaire macht, en de altijd gespannen relatie tussen het krijgsvolk en de burgerbevolking. Vele, soms unieke afbeeldingen brengen dit verleden tot leven. Deze militair geschiedenis van de geboorte van de Nederlandse staat is het eerste deel van een zesdelige serie over de militaire geschiedenis van Nederland.

Over de auteur(s) 

Petra Groen (redactie) en Adri van Vliet zijn verbonden bij het NIMH, Louis Sicking aan de Universiteit Leiden en Olaf van Nimwegen en Ronald Prud'homme van Reine zijn werkzaam als zelfstandig onderzoeker.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie