Universiteit Leiden

nl en

Koen Caminada herbenoemd als Academic Partner Centraal Planbureau

Het CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analyses heeft prof. dr. Koen Caminada met ingang van 1 januari 2017 herbenoemd tot Academic Partner van de sector Publieke Financiën, in het bijzonder het programma Overheidsfinanciën.

Met de benoeming van erkende toponderzoekers als Academic Partners wil het CPB de banden met de wetenschap versterken. Academic Partners zijn gerenommeerde universitaire onderzoekers die regelmatig met CPB-medewerkers samenwerken bij hun wetenschappelijke onderzoek en worden benoemd als adviseur vanhet CPB-onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.