Universiteit Leiden

nl en

Michiel van Emmerik over Europees grondrechtelijke grenzen bij pensioenmaatregelen

"Europees grondrechtelijk speelveld bij pensioenmaatregelen'' was de titel van een lezing die Michiel van Emmerik hield op een studiebijeenkomst die in het teken stond van de voornemens van het kabinet voor een nieuw pensioenstelsel.

Deze studiebijeenkomst van de Vereniging voor Pensioenrecht werd gehouden op 7 september jl. te Utrecht. Centraal in Michiel's lezing stond de vraag welke grenzen hierbij voortvloeien uit het op Europees niveau (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en EU-Handvest grondrechten) beschermde eigendomsrecht en discriminatieverbod.

Binnen de grenzen van het redelijke laat het Europees grondrechtelijk speelveld in het algemeen veel ruimte voor ingrepen in bestaande pensioenrechten, concludeerde Michiel van Emmerik.

Klik hier voor zijn presentatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.