Universiteit Leiden

nl en

Thorbeckesymposium: In naam van de burger? Burgerparticipatie in Nederland

De laatste jaren klinkt in Nederland steeds vaker en luider de roep om meer inspraak van de burger bij het bestuur. Deze roep heeft zich onlangs op het landelijke niveau vertaald naar het Oekraïne-referendum, maar komt vooral tot uiting op het lokale niveau.

Burgerparticipatie en doe-democratie zijn namelijk onderwerpen die in vrijwel elke gemeente leven, onder zowel burgers als bestuurders. De onderwerpen roepen daarbij naast enthousiasme ook een hoop vragen op. Hoe verhouden deze vormen van democratie zich, bijvoorbeeld, tot ons traditionele representatieve bestel? Welke voordelen en nadelen brengen ze zoal met zich mee? En welke rol kan, wil en mag de burger vervullen in het democratisch proces?

Op 23 september 2016 vindt een symposium plaats, waarin deze en andere vragen door diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken zullen worden behandeld. Hierdoor hopen wij een meer compleet en genuanceerd beeld te geven van dit vaak complexe onderwerp.

Programma

  • 14.00 - 14.10: opening door prof.dr. M.J. (Job) Cohen – bijzonder hoogleraar Thorbecke-leerstoel UL, tevens dagvoorzitter.
  • 14.10 - 14.20: introductie door studenten.
  • 14.20 - 14.40: G.A. (Gerdi) Verbeet – voormalig lid en voorzitter van de Tweede Kamer.
  • 14.40 - 15.00: dr. K. (Kars) Veling – voormalig directeur ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat.
  • 15.00 - 15.15: pauze.
  • 15.15 - 15.35: prof. dr. E.H. (Evelien) Tonkens – hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector Universiteit voor Humanistiek.
  • 15.35 - 15.55: mr. drs. J. (Joost) Westerweel – promovendus Thorbecke-leerstoel.
  • 15.55 - 16.15: drs. H.J.J. (Henri) Lenferink – burgemeester van Leiden.
  • 16.15 - 17.00: ruimte voor discussie.

Na afloop van het programma is er een borrel in het restaurant. Alle studenten en medewerkers van alle vakgebieden zijn van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen.

Aanmelden kan via thorbeckesymposium@law.leidenuniv.nl tot uiterlijk donderdag 22 september a.s.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie