Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Thorbeckesymposium: In naam van de burger? Burgerparticipatie in Nederland

Datum
vrijdag 23 september 2016
Tijd
Locatie

Zaal
Lorentzzaal (A144)

De laatste jaren klinkt in Nederland steeds vaker en luider de roep om meer inspraak van de burger bij het bestuur. Deze roep heeft zich onlangs op het landelijke niveau vertaald naar het Oekraïne-referendum, maar komt vooral tot uiting op het lokale niveau. Burgerparticipatie en doe-democratie zijn namelijk onderwerpen die in vrijwel elke gemeente leven, onder zowel burgers als bestuurders. De onderwerpen roepen daarbij naast enthousiasme ook een hoop vragen op. Hoe verhouden deze vormen van democratie zich, bijvoorbeeld, tot ons traditionele representatieve bestel? Welke voordelen en nadelen brengen ze zoal met zich mee? En welke rol kan, wil en mag de burger vervullen in het democratisch proces?

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie