Universiteit Leiden

nl en

Rubicon-beurs voor psycholoog Barbara Braams

Ontwikkelingspsychologe Barbara Braams gaat aan Harvard University onderzoek doen naar de sociale invloed op adolescenten bij hun risicovolle en ambigue keuzes. Daarvoor ontvangt ze van NWO een Rubicon-beurs voor pas gepromoveerde wetenschapstalenten.

Braams: 'We weten dat adolescenten vooral risico’s nemen wanneer ze met hun vrienden zijn. Met de Rubicon-beurs ga ik onderzoeken aan welke factoren in de sociale omgeving die toename in risicogedrag gerelateerd is'.

Waarom jongeren meer risico’s nemen

Het onderzoek sluit aan bij haar promotieonderzoek. Als promovenda op het Brain Time project onderzocht Barbara of risicogedrag in de adolescentie samenhangt met leeftijd, puberteit, hormonen en persoonlijkheid. Ze ontdekte dat het beloningscentrum in de hersenen van jongeren rond 17 jaar sterker reageert. Zij vertoonden meer activatie in dit gebied wanneer ze geld wonnen tijdens een goktaak. Ook sociale invloed speelde al een rol in haar promotieonderzoek. Deelnemers mochten zowel voor zichzelf gokken als voor hun beste vriend of vriendin. De verhoogde activatie van het beloningscentrum was vooral te zien als deelnemers voor zichzelf speelden. Maar het verschil tussen voor zichzelf spelen en voor een vriend spelen was bij oudere deelnemers kleiner.

Na haar promotie in 2015 bij Ontwikkelings- en onderwijspsychologie in Leiden, vertrok Braams naar Harvard om daar als postdoc te werken in het lab van professor Leah Somerville. De Rubicon-beurs van de nationale wetenschapsfinancier NWO stelt haar in staat om twee jaar in het lab te blijven en haar onderzoek een eigen richting te geven.

De Rubicon-beurs van NWO is een persoonsgebonden subsidie waarmee getalenteerde wetenschappers kort na hun promotie ervaring kunnen opdoen aan een buitenlands topinstituut. Met deze ervaring vergroten zij hun kans om in de wetenschap aan het werk te blijven. NWO organiseert jaarlijks drie subsidierondes en kent in totaal ongeveer 60 Rubicon-beurzen toe, voor een verblijf van 12 tot 24 maanden. 
NWO Rubicon

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.