Universiteit Leiden

nl en

HUBspot moet regionale innovatie aanjagen

Vaardigheidsonderwijs geven aan studenten, onderzoekers en ondernemers, en start ups begeleiden. Dat zijn de belangrijkste functies van het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap – HUBspot – van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden.

Concentratie van valorisatiefuncties

HUBspot, dat als slogan Innovate Leiden meekrijgt, komt op Langegracht 70. Ook Luris, het valorisatie-instituut van de universiteit trekt in het gebouw. Evenals Lugus, de pre-incubator voor Leidse studenten van universiteit en hogeschool die spelen met een idee voor een onderneming.  Zo worden de valorisatiefuncties geconcentreerd, wat een synergetisch effect kan hebben.

Ondernemersonderwijs

Het centrum krijgt twee rollen. De eerste is dat het dé regionale plaats voor ondernemersonderwijs wordt. Alle studenten van het Leidse wo en hbo kunnen er onderwijs volgen waarin ze de competenties ontwikkelen die belangrijk zijn voor werken in het bedrijfsleven of het opstarten van een eigen bedrijf. Studenten die later het onderzoek in gaan, kunnen de competenties inzetten voor het valoriseren van hun onderzoek (academisch ondernemerschap). Het is de bedoeling dat het ondernemersonderwijs van de universiteit – zoals dat van de bètarichting Science Based Business – en de hogeschool uiteindelijk hun weg vinden naar HUBspot. ‘De Hogeschool Leiden toont zich een enthousiaste partner’, aldus directeur Raffi Balder van HUBspot, rechtenalumna van de Universiteit Leiden. ‘De meer praktische instelling van de hogeschoolstudenten en de meer wetenschappelijke attitude van de universitaire studenten vullen elkaar mooi aan.’

‘Intrapreneurship’

Raffi Balder

In het ondernemersonderwijs zal het vooral gaan om het ontwikkelen van competenties. Balder: ‘Bij ondernemingscompetenties denk ik aan effectief communiceren, netwerken en jezelf overtuigend presenteren. Intrapreneurship noem ik dat.’ De competenties zijn niet alleen van belang voor wie zelf een bedrijf wil beginnen, meent Balder, ze zijn ook nodig voor het innovatiever maken van bedrijven van binnenuit. ‘Dat je op je werk niet alleen maar je taken uitvoert en weer naar huis gaat, maar kansen ziet voor het vernieuwen van processen of producten. En vervolgens weet hoe je die kansen uitwerkt tot een nieuw product of nieuwe dienst.’ Ook onderzoekers, en ondernemers en hun werknemers kunnen bij HUBspot ondernemerschapsgerichte programma’s volgen. Tegelijkertijd worden ondernemers en hun werknemers uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het onderwijs door als praktijkgericht gastdocent op te treden. Ook kunnen ze studenten cases uit hun eigen bedrijf voorleggen. Voor onderzoekers is HUBspot niet alleen van belang als ze een bedrijf willen beginnen; ze kunnen er ook aankloppen als ze breder willen nadenken over de maatschappelijke bruikbaarheid van hun onderzoek.

Incubator

De tweede functie van HUBspot is die van incubator, waar startende ondernemers workshops volgen, gecoacht worden en een kantoor kunnen huren waar ze hun idee voor een eigen bedrijf uitwerken en tot een succes maken. Ook die functie is nodig. Al langer is bekend dat maar twee op de tien start ups uitgroeit. Onlangs kwam uit onderzoek naar voren dat een van de belangrijkste oorzaken is: te weinig belangstelling voor het product van de start up. Balder weet het uit haar ervaring bij de TU Delft waar ze bij een soortgelijk centrum werkzaam was. ‘De studenten klusten twee jaar aan een perfect technisch product, dat vonden ze reuze leuk. Maar de klant wist niet goed wat die met het product aan moest. Zonde. Het is verstandiger om eerst naar potentiële klanten te zoeken en samen een pilotproject op te zetten. Pas dan kun je bepalen of je businessmodel gaat werken en begin je echt met het bouwen van je product. Leidse studenten zijn minder gefocust op technologie, en zullen dus minder snel in die valkuil terechtkomen. Dat stemt positief.’

Samenwerking

HUBspot heeft nauwe banden met het regionale samenwerkingsverband Economie071 en met Area071, gericht op starters in de regio. Directeur Raffi Balder is kort geleden aangetreden. Ze volgt Arnoud Jullens op, die HUBspot samen met de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden het afgelopen half jaar in de steigers heeft gezet, in coöperatie met Oxford University, Area071 en het universitaire knowledge exchange office Luris. Kwartiermaker is nu Ivo de Nooijer, directeur van Luris. De bedoeling is dat HUBspot in het najaar open gaat.

(CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.