Universiteit Leiden

nl en

TOP-PUNT subsidie voor chemicus Gijs van der Marel

NWO Chemische Wetenschappen heeft een TOP-PUNT subsidie toegekend aan een onderzoeksproject van chemicus prof.dr. Gijs van der Marel van de Universiteit Leiden en prof. dr. ir. A.J. Minnaard van de Rijksuniversiteit Groningen.

De titel van het onderzoeksproject is 'Finding Mycobacterium tuberculosis' Achilles heel using chemical immunology'.   

Over TOP-PUNT subsidies

TOP-PUNT-financiering (1,75 miljoen euro) biedt kleine teams van hoogleraren in chemische zwaartepunten de mogelijkheid gezamenlijk uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen op te zetten, te versterken en te vernieuwen. In totaal ontving NWO-CW in deze ronde elf TOP-PUNT-aanvragen. NWO Chemische Wetenschappen honoreert in de laatste ronde TOP-PUNT drie aanvragen van excellente onderzoeksteams. De onderzoekers zijn werkzaam in vier verschillende chemische zwaartepunten aan vier universiteiten.

Over de versterking van chemische zwaartepunten

Via het Sectorplan Natuur- en Scheikunde zijn er tussen 2011 en 2016 voor het onderzoek en onderwijs in de natuur- en scheikunde extra middelen beschikbaar. Een deel van de onderzoeksmiddelen is aan de universiteiten toegekend voor de instelling en financiering van nieuwe personeelsplaatsen op een aantal zwaartepunten die de commissie-Breimer op basis van de profileringsplannen van de universiteiten heeft vastgesteld. Het resterende deel komt ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek in de vastgestelde zwaartepunten via de tweede geldstroom (CW en FOM). NWO CW heeft ervoor gekozen de extra middelen onder andere in te zetten in de Vrije Competitie in de vorm van ECHO-STIP- (2011-2014) en TOP-PUNT-financiering (2013-2016). NWO CW stimuleert op deze manier het onderzoek van de nieuwe en de gevestigde onderzoekers in de chemische zwaartepunten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.