Universiteit Leiden

nl en

Het Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie aan de rechtenfaculteit timmert aan de weg

Op het Leiden Law Festival op 19 mei is het onlangs gestarte ondernemerschapscentrum aan de facultaire gemeenschap gepresenteerd. Het centrum is een initiatief van de afdeling Bedrijfswetenschappen.

Op verschillende websites voor juristen wordt gediscussieerd over ondernemerschap voor juristen en de plek van het centrum als mogelijk baanbrekend initiatief: zo staat er een artikel op Mr. en Advocatie.

Het  centrum ondersteunt Leidse rechtenstudenten om ondernemender te worden en daarmee bagage mee te krijgen om succesvolle juristen te worden. Het centrum is daarmee en kraamkamer voor nieuw onderwijs op het gebied van vaardigheden die juridische studenten verder brengen. Die vaardigheden worden transferable skills genoemd en combineren met juridische-academische vaardigheden tot de zogenaamde T-shaped lawyer. Dat laatste was dit jaar het thema van het juridisch jaarcongres voor docenten.  

In het centrum worden ook ondernemende initiatieven door studenten ondersteund. Er worden verbindingen gelegd tussen wetenschappelijke inzichten op het gebied van innovatie, vragen uit de praktijk en noden van studenten. Een belangrijke kapstok die wordt gebruikt heet Legal Tech; internet-gerelateerde en op de rechtspraktijk gerichte ICT, vrijwel altijd met een grote ondernemende component. Met internet en ICT wordt ook de link gelegd met de grote veranderingen die gaan gebeuren in het recht, hoewel nog lang niet vaststaat dat die werkelijk plaats zullen vinden: gaat de computer de praktijkjurist vervangen?

Het centrum is ook gelieerd aan een vorige week bij Kennedy Van der Laan gelanceerde Legal Tech Denktank. Nieuwe ontwikkelingen die ook een plek krijgen in het centrum zijn bijvoorbeeld big data in het recht, text mining, de toepassing van de blockchain als juridisch fenomeen en disruption van de juridische sector. Naast onderwijs zullen ook wetenschappelijke initiatieven worden ontplooid. Een centrum als dit is of een focus op Legal Tech is niet nieuw in de juridische onderwijswereld. Grote Amerikaanse universiteiten hebben een dergelijk centrum (Harvard en Stanford) of opleidingen op het terrein van Legal Tech (Cornell).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.