Universiteit Leiden

nl en

Anna Dlabačová wint Dissertatieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum

Sinds 1988 reikt de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks Dissertatieprijzen uit aan vijf jonge onderzoekers die een uitstekende dissertatie hebben afgerond op het gebied van de Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen of Rechtsgeleerdheid. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 3.000.

Dit jaar zijn 42 voordrachten gedaan door de betreffende faculteiten van Nederlandse universiteiten. Een beoordelingscommissie uit het bestuur heeft uit deze voordrachten vijf winnaars geselecteerd.
De commissie heeft besloten om de voordracht van de Faculteit der Geesteswetenschappen  van de Universiteit Leiden te honoreren en aan Anna Dlabačová de Dissertatieprijs  2016 toe te kennen voor haar proefschrift Literatuur  en observantie. 'De Spieghel der volcomenheit' van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding.  Anna Dlabačová was AIO bij LUCAS en promoveerde op 22 mei 2015. Haar promotor was prof. dr. W. van Anrooij, copromotor dr. G. Warnar.

De prijs die ook aan vier andere winnaars is toegekend, zal worden uitgereikt op maandag 9 mei a.s. van 16.00 tot 17.00 uur in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen  op de Kloveniersburgwal  29 in Amsterdam. Na afloop van de uitreiking biedt de KNAW een receptie aan.

De vijf prijswinnaars zullen bij de uitreiking een korte uiteenzetting van maximaal tien minuten geven over hun proefschrift, onderzoek  of huidige werk.

Meer informatie

KNAW

LUCAS

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.