Universiteit Leiden

nl en

Aanbieding vijfde druk Introduction to Dutch Law aan mr. G. Corstens

Op vrijdag 22 april werd tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Rechtsvergelijking in Utrecht de vijfde druk van het door Jeroen Chorus, Ewoud Hondius en Wim Voermans geredigeerde boek ‘Introduction to Dutch Law’ aangeboden aan mr. Geert Corstens, oud-president van de Hoge Raad.

In een korte toespraak, die volgde op een inleiding van de auteurs (Wibo van Rossum), ging Corstens in op de verdiensten van de opzet van het boek. In de verschillende hoofdstukken van het boek wordt de lezer meegenomen in de behandeling van verschillende rechtsterreinen van het Nederlandse recht. Het boek beoogt professioneel geïnteresseerden een goede indruk van die rechtsterreinen en de ontwikkelingen daarbinnen te geven. Ook de context van het Nederlandse recht komt aan de orde: de rechtsgeschiedenis, rechtstheoretische en rechtsfilosofische grondslagen van het recht, alsmede de rechtssociologie komen aan de orde. Het boek dat sinds 1978 bestaat en nu zijn vijfde druk beleeft, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en informatie over ons Nederlandse recht in de wereld.

Professor Wim Voermans werkte mee aan het boek als redacteur en bewerker van het hoofdstuk Constitutional Law. Samen met Rowie Stolk bewerkte hij tevens het hoofdstuk Judicial Organization. Het boek wordt uitgegeven door Wolters Kluwer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.