Universiteit Leiden

nl en

50 years of ICCPR and ICESCR: impact, interplay and the way forward

Wat is de invloed van de Internationale Verdragen ICCPR en ICESCR? Hoe kan hun toekomstige rol in de bescherming van de mensenrechten verder worden verbeterd? Dit is een kleine greep uit de vragen die worden gesteld tijdens de conferentie ter ere van de 50ste verjaardag van het ICCPR en ICESCR.

Samen met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen zij de basis van het mondiale systeem van de mensenrechten. Professor Kees Flinterman, voormalig lid van het comité dat toezicht houdt op de ICCPR en professor Nico Schrijver, huidig ​​lid van het comité bij  de ICESCR, leveren de key note speeches.

De conferentie is toegankelijk voor studenten en medewerkers van Universiteit Leiden, graag voor 10 mei aanmelden.

De voertaal op de conferentie is Engels. Het volledige programma is te vinden op de Engelse website.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 19 mei, , 12:15-17:30 uur
Locatie: Lorentzzaal, Rechtenfaculteit, Universiteit Leiden, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden.

De Mensenrechtencommissie produceerde twee belangrijke documenten: Het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ICCPR) en het Internationale Verdrag inzake Internationale Economische, Sociale en Culturele Rechten (ICESCR). Samen met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen deze twee verdragen wat nu bekendstaat als het “Internationale Verdrag van de Rechten van de Mens”.

Het IVBPR richt zich op zaken zoals het recht op leven, vrijheid van meningsuiting, religieuze vrijheid en het recht om te stemmen. De ICESCR richt zich op het recht op voedsel, onderwijs, gezondheid en onderdak. Beide verdragen proclameren deze rechten voor alle mensen en verbieden discriminatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.