Universiteit Leiden

nl en

Nico Schrijver

Emeritus hoogleraar Internationaal Publiekrecht

Naam
Prof.dr. N.J. Schrijver
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
n.j.schrijver@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5138-7290

Prof. dr. Nico Schrijver is emeritus Hoogleraar Internationaal Publiekrecht en voormalig wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies.

Meer informatie over Nico Schrijver

Curriculum vitae

Zijn onderzoekwerkzaamheden bewegen zich op het brede terrein van het volkenrecht inzake vrede en veiligheid, rechten van de mens, duurzame ontwikkeling en vreedzame geschillenbeslechting. 

Sinds 1 september 2017 is Schrijver tevens Staatsraad in de Afdeling Wetgevingsadvisering an de Raad van State. Vanaf juni 2011 tot september 2017 was hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en in die hoedanigheid voorzitter van de Commissue Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en vice-voorzitter van de Commissie Europese Zaken van deze Kamer. Tevens was hij lid van de Parlementaire Assemblees van de Raad van Europa (delegatieleider) en de OVSE.

Hij is ook gasthoogleraar (sinds 1995) op het terrein van de European Union and Co-operation with Developing Countries aan de Universite libre de Bruxelles en aan het Institute of Law van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen. Schrijver is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en was gedurende 2010-2017 voorzitter van de Sectie Rechtswetenschappen van de Academie. Van 2014 t/m 2018 was hij voorzitter van de KNAW Commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening. Hij is tevens lid en president (2017-2019) van het Institut de droit international.

Gedurende 2010-2012 fungeerde hij als President van de wereldwijde International Law Association en van 2003-2011 als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Voorts was hij van 2009 t/m 2016 als onafhankelijk deskundige lid van het VN-verdragscomité dat toezicht houdt op de naleving van de economische, sociale en culturele rechten. 
Eerder was hij lid van de 5-koppige UN High-level Task Force on the Right to Development. 
Ook was Schrijver begin jaren ’90 juridisch beleidsmedewerker bij de Juridische Dienst van de Verenigde Naties, in het bijzonder de staf van de VN-Veiligheidsraad.   

Schrijver heeft ruime ervaring als juridisch raadsman in internationale geschillenbeslechtingsprocedures en verscheen voor het Internationaal Gerechtshof, het Internationale Tribunaal voor het Recht van de Zee en gespecialiseerde tribunalen op het terrein van internationaal investeringsrecht. Hij was voorzitter van de Internationale Commissie Internationaal Recht inzake Duurzame Ontwikkeling van de International Law Association. Hij is mede-oprichter en voormalig bestuurslid van de European Society of International Law. Tevens was hij bestuurslid en voorzitter van de Academic Council on the United Nations System. 

Nico Schrijver is de auteur van vele wetenschappelijke publicaties en diverse boeken, waaaronder Sovereignty over Natural Resources. Balancing rights and duties (Cambridge: CUP, 1997), The Evolution of Sustainable Development in International Law (Leiden: Brill, 2008; Chinese editie bij Social Sciences Academic Press, Beijing, 2010),  Development without Destruction. The UN and Global Resource Management (Bloomington/UN Intellectual History Project New York: IUP, 2010; met prijs in 2012 van Academic Council United Nations System voor beste recente boek over VN-vraagstukken), en Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding (Den Haag: Boom, 2020)..

Emeritus hoogleraar Internationaal Publiekrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Grotius Centre for Intern Legal Studies

Gastmedewerker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Grotius Centre for Intern Legal Studies

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • EU-VK Brexit arbitragepanel Lid
 • Europese Wetenschappelijke Adviersraad Klimaatverandering (EU) Lid
 • VN - Zeerechttribunaal te Hamburg Rechter ad-hoc in Speciale Kamer
 • Wetenschappelijke Commissie van het NIOD Voorzitter
 • Raad van State Staatsraad bij de afdeling Advisering
 • Institut des Études Européennes Université libre de Bruxelles Gasthoogleraar European Union and Cooperation with Developing Countries
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.