Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans in Brazilië

Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, is als lid van een delegatie van de Universiteit Leiden, van 14 tot en met 18 maart afgereisd naar São Paolo, Brasilia en Rio de Janeiro om de banden met Brazilië te versterken. Tijdens het bezoek zijn afspraken gemaakt over verdere wetenschappelijke samenwerking en diverse workshops georganiseerd.

Leidse delegatie

De delegatie onder leiding van rector magnificus Carel Stolker bestond, naast Wim Voermans van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, uit afgevaardigden van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, het LUMC, het Centre for Science and Technology Studies, antropologie en de Faculteit der Archeologie. De delegatie verbleef van 14 tot en met 18 maart in Brazilië om universiteiten en overheidsorganisaties in São Paolo, Brasilia en Rio de Janeiro te bezoeken.

São Paolo

Na een grote (de grootste) anti-regeringsdemonstratie op zondag 13 maart die langs de deuren van het hotel trok waar de Leidse delegatie verbleef, stonden maandag 14 en dinsdag 15 maart in het teken van samenwerking met wetenschappelijke instellingen in São Paolo. Zo bracht de  delegatie op maandag onder andere een bezoek gebracht aan FAPESP, de financierder van wetenschappelijk onderzoek in São Paolo (een soort NWO). FAPESP-president José Goldemberg en rector Carel Stolker ondertekenden een overeenkomst waarin beide instellingen afspraken maken over verdere samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke onderzoeksprojecten, het organiseren van seminars en workshops en het uitwisselen van promovendi en onderzoekers.

Om deze afspraken direct in praktijk te brengen, organiseerde FAPESP op maandag 14 maart workshops waarin Leidse wetenschappers aan hun collega-wetenschappers uit São Paolo hun onderzoek presenteerden, bijvoorbeeld op het gebied van scientometrics en rechten. Tijdens de ochtendsessie presenteerde professor Voermans daar zijn onderzoek over ‘Motive based enforcement’ een onderzoeksproject waarin aan de hand van het bijeenbrengen van criminologisch, sociaal-psychologisch, (gedrags)economisch en reguleringsonderzoek wordt gekeken welke motieven leidend zijn voor het naleven van rechtsregels en op welke wijze waar in de wetgevingspraktijk gebruik van kan worden gemaakt.

Diezelfde middag hield professor Voermans voor rechtenstudenten op dee juridische faculteit van de Universidade de São Paolo een lezing over ervaringen met ex ante en ex post evaluatie van wetgeving in landen van de Europese Unie. Onder leiding van prof.  Jean Paul Rocha, en Diogo Cautinho werden in een panelgesprek de wederzijdse ervaringen  met evaluatie en ‘impact asssessment’ in de EU en Brazilië besproken.

Op dinsdag bracht de delegatie een bezoek aan het Einstein Hospital, de rectoren van UNESP en Universidade Federal de San Carlos ontmoet en verdere samenwerking afgesproken met het CNPEM, het nationale onderzoekscentrum op het gebied van materialen en energie.

Brasilia

Na een receptie op de Nederlandse ambassade op dinsdagavond 14 maart, waar  ambassadeur Han Peters de delegatie voor een diner, met daarbij ook afgevaardigden van de universiteit van Brasilia, hogeronderwijsstichting CAPES en het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken aanwezig, hield prof. Voermans woensdagmiddag een lezing over Legislative-regulatory policies in Brasil en de EU voor IPEA een denktank van de Braziliaanse regering die lijkt op de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid in Nederland. Tijdens de workshop werd met regeringsambtenaren en wetenschappers van gedachten gewisseld over wetgevingskwaliteit en effectiviteit van regels en hoe die te garanderen zijn. Felipe de Paula, Braziliaans promovendus aan zowel de universiteit van Sao Paolo alsook de Universiteit Leiden liet aan de hand van zijn onderzoek zien op welke wijze de kwaliteit van Braziliaanse wetten en regels wordt bedreigd en hoe die kwaliteit en effectiviteit kunnen worden opgevijzeld door hervorming van onderdelen van het Braziliaanse wetgevingsproces (met name de voorbereiding van de regels).

Rio de Janeiro

Aangekomen op donderdagavond volgde er vrijdag sessies in de juridische faculteit van de FGV - Fundação Getulio Vargas een prestigieuze privé-universiteit in Rio de Janeiro. In vier  verschillende panels werd daar met internationale masterstudenten en onderzoekers tussen 10.00 en 18.00 gesproken en gediscussieerd over ‘Features of Regulatory Policy’. Centraal in de debatten stonden best practices van impact assessement, ervaringen met impact assessment in Brazilië, ervaringen met onhankelijk opererende regulatory agencies (vergelijkbaar met zelfstandige bestuursorganen) en andere regelgevingsvraagstukken.

De reis leverde – naast allerlei samenwerkingsafspraken tussen verschillende Leids faculteiten en Braziliaanse instellingen – ook verinnigde contacten op met onderzoekers op het terrein van regelgeving in Brazilië en zal binnenkort ook leiden tot een in Leiden begeleide promotie op het terrein van regelgeving in Brazilië.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.