Universiteit Leiden

nl en

Michiel van Emmerik over rechtsbescherming in het bestraffend bestuursrecht

Afstemmen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven. Meer rechtsbescherming nodig bij bestuurlijke boetes? Dat was de titel van een interactieve voordracht die Michiel van Emmerik op 3 maart jl. hield bij de Academie voor Wetgeving in Den Haag.

Aanleiding voor de bijeenkomst was het ongevraagde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake sanctiestelsels, in het bijzonder over de afstemming van rechtsbescherming bij handhaving via het strafrecht en het punitieve bestuursrecht. Een belangrijke stelling die hij het gehoor, bestaande uit juristen van onder meer departementen en uitvoeringsorganisaties, voorhield was dat er geen rechtvaardiging bestaat voor een verschil in rechtsbescherming tussen punitieve handhaving via het strafrecht dan wel het bestuursrecht. |

Klik hier voor zijn presentatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.