Universiteit Leiden

nl en

Jouke Tegelaar wint scriptieprijs Vereniging voor Financieel Recht

Jouke Tegelaar, alumna van de masters Civiel recht en Financieel recht en sinds september 2015 als docente verbonden aan het Hazelhoff Centre for Financial Law, heeft dit jaar de landelijke scriptieprijs van de Vereniging voor Financieel Recht gewonnen.

Ze won deze prijs voor haar scriptie ‘Exit Peter Paul? Divergente toezichthoudersaansprakelijkheid in de Europese Unie voor falend financieel toezicht’. De scriptie, die zij schreef bij professor Haentjens, gaat over de aansprakelijkheid van nationale financiële toezichthouders. Zij stelt aan de orde of recente financiële regelgeving tot gevolg heeft dat nationale aansprakelijkheidsbeperkingen (die de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders beperken) in strijd kunnen zijn met Europees recht. Specifieker gezegd: Jouke Tegelaar stelt dat financiële toezichthouders jegens gedupeerde beleggers aansprakelijk zouden moeten kunnen zijn op grond van het Europeesrechtelijke beginsel van effectieve rechtsbescherming. Zij heeft haar onderzoek gericht op de huidige Nederlandse en Duitse aansprakelijkheidsbeperking en betoogt dat deze strijdig zijn met Europees recht. Zij concludeert echter ook dat deze nationale aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen worden gepasseerd door aansprakelijkheid van de toezichthouder te baseren op zogeheten Francovich- of lidstaataansprakelijkheid.

De jury was unaniem van oordeel dat de scriptie van Jouke Tegelaar de beste was en noemde de scriptie een feest voor de lezer. Zij prees de scriptie voor het hoge actualiteitsgehalte, de maatschappelijke relevantie en de multi-dimensionele verhandeling van het betoog, waarin de interactie tussen onder meer civiel, financieel en Europees recht een centrale plaats inneemt. Jouke Tegelaar zal de prijs in ontvangst nemen en haar scriptie presenteren bij gelegenheid van de bijeenkomst van de Vereniging voor Financieel Recht op 2 juni.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.