Universiteit Leiden

nl en

Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde overhandigd

Vlak voor kerst is het Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde overhandigd aan Hans de Groene (directeur NWO) en Sjoerd Verduyn Lunel (voorzitter Platform Wiskunde Nederland). Prof. dr. Frank den Hollander was één van de vooraanstaande wiskundeonderzoekers uit de Commissie Deltaplan Wiskunde.

Commissievoorzitter Jacob Fokkema gaf aan dat het Deltaplan een startpunt is voor een stevige impuls voor de Nederlandse wiskunde. Het stelt een geïntegreerde aanpak voor van onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding en maatschappij en innovatie. PWN en NWO gaan zich inzetten om het Deltaplan te realiseren. In een later stadium wordt het plan overhandigd aan het ministerie van OCW.

Het Platform Wiskunde Nederland publiceerde in 2014 zijn Visiedocument voor de Nederlandse wiskunde. Het Deltaplan is een vertaling van de aanbevelingen uit het Visiedocument in concrete acties. Het is gebaseerd op consultaties met rectoren, decanen, wiskundigen, industriële partners en gerelateerde partijen. Het resultaat is een breed gedragen plan dat, evenals het Visiedocument, geschreven is voor beleidsmakers bij Ministeries van OCW en EZ, NWO, rectoren, decanen en directeuren van wiskunde-instituten en de wiskundigen zelf.

PWN en NWO hebben besloten de handen ineen te slaan en een Commissie Implementatie Deltaplan (CIΔ) onder leiding van prof. Frank van der Duijn Schouten vorm te geven. Om de realisatie van het Deltaplan goed van start te laten gaan kondigde de voorzitter van het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (NWO EW) prof. Arjen Doelman aan dat NWO EW in 2016 ca. 2 miljoen euro heeft gereserveerd voor de consolidering van de wiskundeclusters, een van de belangrijkste acties uit het Deltaplan. Voor een samenvatting van het Deltaplan zie hier. (Bron: www.nwo.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.