Universiteit Leiden

nl en

Verlenen van humanitaire assistentie

Tijdens een crisis bestaat de behoefte om onmiddellijk humanitaire assistentie te verlenen. Bij het verlenen van assistentie komen veel juridische en politieke uitdagingen kijken, waardoor het onthouden van hulp helaas veelvoorkomend is. Op 25 november 2015 promoveert mw.mr. E.E. Kuijt op haar proefschrift "Humanitarian Assistance and State Sovereignty in International Law".

Humanitaire Crises

Dagelijks is de wereld getuige van de stromen mensen die grenzen oversteken op hun vlucht naar een veilige haven, ver weg van de humanitaire crisis die zij trachten achter te laten. Zulke crises verschillen van aard, en behelsen onder anderen bij voorbeeld aarbevingen, militaire coups en gewapende conflicten, welke vaak plaatsvinden in gebieden waar de middelen om een dergelijke crisis het hoofd te bieden schaars zijn. Samenvallende noodtoestanden, of obstructie van hulp door autoriteiten, kunnen de reeds moeizame situatie verergeren.

Ten tijde van crisis bestaat er een onmiddelijke behoefte aan voedsel, water, onderdak en medicijnen. Anders gezegd: er bestaat een behoefte aan het verlenen van humanitaire assistentie. De verlening van dergelijke assistentie gaat gepaard met juridische en politieke uitdagingen, en het onthouden van hulp is helaas veelvoorkomend. Het is de zorg om deze frequente ontzegging van humanitaire hulp die bij Emilie Kuijt de aanzet was tot het doen van het onderhavige promotieonderzoek.

Het creeëren van een Juridisch Raamwerk

Dit proefschrift bespreekt, middels een overkoepelende benadering van de levering van humanitaire assistentie, de huidige vraagstukken met betrekking tot het juridisch raamwerk ten aanzien van het leveren van humanitaire hulp.

Enkele kritieke kwesties zijn de fragmentatie of botsing van toepasselijke normen, de ontwikkelingen ten aanzien van het individu in de internationale juridische sfeer ten aanzien van de ontvangst van hulp en de verantwoordelijkheid voor de levering ervan, evenals de meer algemene veranderende aard van gewapende conflicten in wereld en de actoren welke hier aan deelnemen. Als onderdeel van dit juridische raamwerk dient staatsoevereiniteit tevens te allen tijde meegewogen te worden, zowel vanuit het perspectief van de levering van assistentie, als met het oog op de ontkenning en handhaving, met name gezien de recente influx van niet-internationale gewapende conflicten.

Kuijts proefschrift behandelt op een systematische wijze de grenzen van het bestaande raamwerk en richt zich tot de relevante concepten met betrekking tot de levering van noodhulp, zoals het concept van een ‘humanitaire crisis’. Zij bespreekt verder de juridische rechten van de betrokken personen tot het ontvangen van, en de plichten van de betrokken soevereign tot het leveren van humanitaire assistentie ten tijde van conflict, bezetting en (natuur-) rampen. Hiernaast behandelt dit proeschrift handhavingsmogelijkheden wanneer onvoldoende hulp geleverd wordt door de betrokken staat, dan wel humanitaire hulp in het geheel uitblijft of tegengehouden wordt. Tenslotte bespreekt Kuijt in het proefschrift haar aanbevelingen ten behoeve van de beschermingen van diegenen die de ontvangst van humanitaire hulp het meest behoeven.

Praktische informatie

Promotor: Prof.mr. N.J. Schrijver, co-promotor:  dr. R.W. Heinsch.
Datum en locatie: mw. Kuijt verdedigt haar proefschrift op woensdag 25 november 2015 om 16.15 uur in het Academiegebouw Rapenburg 73, te Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.