Universiteit Leiden

nl en

Chemie: het einde - afscheidscollege prof.dr. Gerard Canters

‘De chemie heeft na ruim tweeduizend jaar het eindpunt bereikt van haar interne ontwikkeling en gaat een periode tegemoet waarin ze zich grondig zal moeten heroriënteren’. Dat betoogde Gerard Canters tijdens zijn afscheidscollege.

Gerard Canters

Op vrijdag 16 oktober 2015, om 16:00 uur sprak Gerard Canters zijn afscheidsoratie uit in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. 
Lees de volledige tekst van zijn oratie

Over prof.dr. Gerard Canters

Gerard Canters, hoogleraar Biofysische chemie, trad in 1972 dienst bij de faculteit als ‘wetenschappelijk ambtenaar 1e klas’ bij de groep ‘Van der Waals’, bij Natuurkunde.

In 1977 werd hij wetenschappelijk hoofdmedewerker bij Scheikunde, eerst bij de vakgroep ‘Organische chemie’, later bij de vakgroep ASKA. 

In 1982 startte Canters zijn eigen onderzoeksgroep ‘Metallo-eiwitten en Protein engineering’ en in 1984 werd hij bevorderd tot universitair hoofddocent. In 1992 werd Canters benoemd tot hoogleraar Biofysische chemie.

Canters stond aan de wieg van de interdisciplinare werkroep BIOSPEC die later uitgroeide tot de door de KNAW erkende onderzoekschool BIOMAC, waarvan Canters in 1993 wetenschappelijk directeur werd.  In BIOMAC werkten natuurkundigen, chemici, biologen, medici en collega’s uit Delft samen ver voordat de universiteit het begrip ‘profileringsgebied’ had uitgevonden.

In 2005 bereikte Canters de leeftijd waarop hij met emeritaat had kunnen gaan maar was toen nog volop bezig met het begeleiden van promovendi en postdocs en was coördinator van een aantal Europese onderzoeksaanvragen, waaronder een groot Europees netwerk.

Toen in 2008 de natuurkunde een beroep deed op zijn wetenschappelijke kracht en organisatorische ervaring heeft Canters zich, naast zijn eigen onderzoek in de eiwitchemie, ingezet voor de biofysica groep in het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION).

Van 1995 tot 1997 was Canters lid van het faculteitsbestuur en van 2000-2003 opleidingsdirecteur Scheikunde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.