Universiteit Leiden

nl en

Prof.dr. Ad IJzerman secretaris Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Prof.dr. A.P. (Ad) IJzerman, hoogleraar Medische Scheikunde, is tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in mei 2015 benoemd tot secretaris Natuurwetenschappen.

Wetenschap bevorderen 

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland en werd als ‘Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen’ opgericht in 1752. Het doel van de KHMW is het bevorderen van de wetenschap in de ruimste zin en het slaan van een brug tussen wetenschap en samenleving.Voorzitter is momenteel dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooij Kan.

Organisatie

De KHMW kent directeuren, Nederlandse en buitenlandse leden. De Maatschappij werd opgericht op initiatief van zeven vooraanstaande burgers van Haarlem, die de wetenschap wilden bevorderen, en kent een tweeledige structuur: enerzijds een college van besturende, de kosten dragende en in de wetenschap geïnteresseerden (directeuren genaamd) en anderzijds een groep van wetenschappelijke werkers (leden genoemd), die geen geldelijke bijdrage gaven maar verantwoordelijk waren voor de wetenschappelijke activiteiten van de Maatschappij. Deze tweedeling is tot op de huidige dag gehandhaafd.

Dankzij deze structuur is de KHMW een ontmoetingsplek voor toonaangevende mensen van binnen en buiten de wetenschappelijke wereld. Vanwege de unieke positie kan de KHMW onafhankelijke juryleden leveren die wetenschappelijke prestaties op vele terreinen op hun merites beoordelen. Ook spelen zij een belangrijke rol in het beoordelingsproces van een aantal prestigieuze prijzen en beurzen.

Beschermer

Z.M. Koning Willem-Alexander is protector van de KHMW. Daarmee is een lange traditie voortgezet die de band tussen de Maatschappij en het Huis van Oranje bevestigt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.