Universiteit Leiden

nl en

Leidse eredoctor Walter van Gerven overleden

Dr. Walter van Gerven, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, is op 8 juli jongstleden overleden. Van Gerven, die 80 jaar oud is geworden, was een van de grote juristen van zijn generatie. Hij was toonaangevend op zeer uiteenlopende deelterreinen van het recht, van privaatrecht en handelsrecht tot Europees recht. In 2012 ontving hij een Leids eredoctoraat.

Prof.dr. Walter van Gerven

Prof.dr. Walter van Gerven
Prof.dr. Walter van Gerven

Prof. Rick Lawson, decaan van de Leidse rechtenfaculteit: 'Professor Van Gerven was een uniek jurist. Als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de EU heeft hij talloze spraakmakende conclusies geschreven, die van enorm belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het Europese recht. Daarna nam hij het voortouw in grensoverschrijdend onderzoek naar de gemeenschappelijke grondslagen van het privaatrecht in Europa”. Van Gerven was de eregast toen de Leidse rechtenfaculteit in 2012 een groot congres wijdde aan het universitaire profileringsgebied Interaction between Legal Systems.'

Toen Van Gerven in 2012 een Leids eredoctoraat ontving, noemde erepromotor professor Christa Tobler hem in haar laudatio een ‘Grand Old Man of European Law’, die meerdere grenzen doorbroken heeft. Zo schreef hij meer dan veertig jaar geleden het prestigieuze Algemeen Deel van een reeks over de Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, maar heeft hij zich vervolgens ook op vele terreinen van het publiekrecht ingezet. Naast zijn prestaties op het gebied van onderwijs en onderzoek, was hij ook actief in het bestuur van academies en universiteiten en als voorzitter van onder meer de Belgische Bankencommissie. Tobler: “Walter Van Gerven gelooft in een democratisch georganiseerd Europa en in een gemeenschappelijk Europees juridisch erfgoed. Hij heeft met zijn werk hieraan een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd. Hij is een briljante vertegenwoordiger van het 'ius commune nieuwe stijl'." Tobler roemde Van Gerven ook om zijn innemende persoonlijkheid

2012: Pionier Europees recht Walter Van Gerven krijgt Leids eredoctoraat

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.