Universiteit Leiden

nl en

OCW-subsidie voor twee onderwijsprojecten: wetenschappelijke integriteit en anatomie

Het ministerie van Onderwijs heeft twee voorstellen van de Universiteit Leiden voor ICT en Onderwijs-projecten gehonoreerd met een subsidie. Het ging om twee van de elf toegekende subsidies. Er waren 45 voorstellen ingediend.

Project On being a scientist 

Team Bas Haring, hoogleraar Publiek begrip van wetenschap. Dit project betreft de ontwikkeling van een Small Private Online Course (SPOC) over wetenschappelijke integriteit. Het cursusmateriaal komt voor iedereen binnen en buiten Universiteit Leiden online beschikbaar. De SPOC wordt gelardeerd met speciaal voor de cursus opgenomen filmische scènes. Ze spelen zich af in de academische wereld en nodigen uit tot reflectie en discussie door studenten. De online omgeving faciliteert de discussies ook. Voor deze lesvormen is gekozen omdat traditionele vormen als hoorcolleges en lesboeken bij een onderwerp als wetenschappelijk integriteit tekortschieten, aangezien het hier om gedrag en cultuur gaat.

Studenten aan het denken zetten

Door middel van de SPOC willen de indieners bachelorstudenten aan het denken zetten over wetenschappelijke integriteit. Ook willen ze leren van het zelf maken van educatief filmmateriaal; hiermee heeft het hoger onderwijs nog niet veel ervaring.

Project Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform Anatomy.info (samen met de Universiteit Maastricht)

Team Paul Gobée, anatoom en docent. De indieners willen een (inter)nationaal online anatomieplatform ontwikkelen om het vak anatomie te ondersteunen met online anatomisch materiaal. Zo mogelijk gratis en anders via een site vergelijkbaar met (voor het boeken van een hotels en appartmenten). Tevens willen ze aanbevelingen formuleren voor het op kwaliteit controleren van anatomie-materiaal op het internet, en hulpmiddelen ontwikkelen voor studenten en docenten.

Het anatomie-onderwijs kent enkele zich steeds opnieuw aandienende knelpunten: 

  • onvoldoende en te dure toegang tot goed beeldmateriaal; 
  • onvoldoende kwaliteitsgarantie en -organisatie van online anatomisch lesmateriaal; 
  • onvoldoende anatomie oefen- en herhaalmogelijkheden voor studenten;    
  • onvoldoende anatomische onderwijshulpmiddelen voor docenten.

Open source

De indieners zien een brede doelgroep voor zich: studenten en docenten in de gezondheidszorg-gerelateerde opleidingen, gezondheidszorgwerkers en het brede publiek, in eerste instantie in Nederland maar potentieel wereldwijd. Elf afdelingen Anatomie van UMC’s in Nederland en Vlaanderen helpen bij de ontwikkeling van materiaal. De software wordt in open source aangeboden, aangezien een dergelijk platform ook geschikt is voor andere disciplines.

Open en online onderwijs goede impuls voor onderwijs

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft voor drie jaar 830.000 euro subsidie beschikbaar gesteld ter bevordering van open en online onderwijs. Hiermee wil ze hogescholen en universiteiten stimuleren dit type onderwijs verder te ontwikkelen. Het kan een goede impuls geven aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs, meent Bussemaker.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.