Universiteit Leiden

nl en

Beter, sneller en vroeger diagnose met de nieuwe Metabolomics Faciliteit

Op vrijdag 17 april opent de burgemeester van Leiden, de heer Lenferink, de Metabolomics Faciliteit van de Universiteit Leiden. Metabolomics onderzoek maakt veranderingen in de stofwisseling zichtbaar waardoor in de toekomst een diagnose beter, sneller en vroeger kan worden gesteld en het effect van behandelingswijzen voorspeld. Het ultieme doel is om ziektes te voorkomen en de gezondheid van de mens te verbeteren, ook tijdens het ouder worden.

Vroege diagnose

Bij veel ziektes zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten, treden al in een vroeg stadium veranderingen in de stofwisseling op. Zelfs nog voordat er symptomen zichtbaar zijn. Het zichtbaar maken van vroegtijdige veranderingen in de stofwisseling kan worden ingezet voor een betere diagnose. Bijvoorbeeld om te bepalen wie risico op nierfalen heeft of om te bepalen of bij een diabetes patiënt een behandeling met een bepaald medicijn nierfalen daadwerkelijk zal voorkomen, of niet. In Leiden wordt er gewerkt aan het vroegtijdig op kunnen sporen van Alzheimer en om Alzheimer in de toekomst te kunnen voorkomen.

Personalized medicine

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten verschillend reageren op medicijnen. Metabolomics is een belangrijke technologie voor de verdere ontwikkeling van ‘personalized medicine’: behandeling op maat.  In Leiden is recent een zogeheten biomarker gevonden die mogelijk kan voorspellen of iemand hartritme stoornissen zal ontwikkelen en of het implementeren van een defibrillator nodig is.

Prof. Hankemeier, hoogleraar Analytical Biosciences: ‘Genen voorspellen het risico om een bepaalde ziekte te krijgen, het meten van de stofwisseling met metabolomics bepaalt de actuele gezondheidstoestand van een patiënt. De combinatie van genetisch onderzoek met metabolomics onderzoek stelt ons in staat om het ontstaan van ziekten beter te bestuderen. Daarom zal metabolomics een belangrijke component van het klinische lab van de toekomst worden.’

Opening

Tijdens opening in museum Corpus geeft de decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, professor Geert de Snoo, een presentatie over het metabolomics onderzoek. Tijdens een mini symposium komen toekomstige mogelijkheden aan bod: preventie van ziektes, de rol van farmacologie in behandelingen op maat en het ontdekken van nieuwe natuurlijke verbindingen. Leiders van de Personalized Medicine programma’s van de Mayo Clinic en Duke University in de VS laten zien hoe ver de ontwikkeling van metabolomics al is om de uitkomst van behandelingen te voorspellen en hoe metabolomics in de nabije toekomst zal bijdragen aan de behandeling van patiënten.  Voor en na de opening kan met de experts gesproken worden en de faciliteit bezocht.

Nationale en internationale samenwerkingen

De faciliteit is een samenwerkingstussen de BioMedical Facility van het Leiden Academic Centre for Drug Research en het Natural Products Laboratorium van het Instituut Biologie Leiden en biedt wetenschappers en bedrijven toegang tot een unieke combinatie en expertise. De faciliteit wordt onder meer ingezet voor metingen voor het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Erasmus Medisch Centrum en voor vooraanstaande klinieken in de VS zoals de Mayo Clinic. Er wordt eveneens nauw samengewerkt met internationale bedrijven zoals Janssen Pharmaceutica en Unilever. Ook een aantal bedrijven op het BioScience Park maakt gebruik van de metabolomics faciliteit zoals Astellas, ZF-screens, Inovo, en het Centre for Human Drug Research.

Meer informatie

Programma openingsevent 17 april

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.