Universiteit Leiden

nl en

Investering om moleculen in nano-kristallen zichtbaar te maken

Prof. Jan Pieter Abrahams heeft een Technology Area (TA)-premie van 750.000 euro ontvangen. Twee derde van dit bedrag wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Chemische Wetenschappen gefinancierd en een derde door het bedrijfsleven.

Investering om moleculen in nano-kristallen zichtbaar te maken

Prof. Jan Pieter Abrahams heeft een Technology Area (TA)-premie van 750.000 euro ontvangen. Twee derde van dit bedrag wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Chemische Wetenschappen gefinancierd en een derde door het bedrijfsleven.

Samen met Maastrichtse collega’s en de bedrijven Amsterdam Scientific Instruments, Omics2Image, Crystallics en Genmab gaat Abrahams met twee postdocs een detector ontwikkelen voor een (geavanceerde) elektronenmicroscoop zodat in nano-kristallen de moleculaire structuur met atomaire resolutie bepaald kan worden. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige mogelijkheden met röntgenkristallografie.

Elektronen imaging

Het consortium gaat hiervoor de zogenaamde Medipix-detector aanpassen die oorspronkelijk ontwikkeld is voor fundamentele hoge-energie fysica, hardware- en softwarematig. De detector is dan geschikt om via elektronendiffractie of -imaging in heel kleine volumes (kristallen van 20 nm) de ruimtelijke structuur van de moleculen te bepalen.

Supramoleculaire interacties

Uit deze ruimtelijke structuur kan veel worden geleerd over de eigenschappen van de moleculen. De ontwikkeling is niet alleen van belang voor het identificeren van specifieke geneesmiddelen in complexe mengsels maar ook bijvoorbeeld voor het zichtbaar maken van supramoleculaire interacties.

Over TA-premies

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (Fonds NCI) vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA’s worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt € 750.000 (dus € 250.000 gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus € 500.000 NWO-bijdrage). Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking.

Links

Netherlands Centre for Electron Microscopy

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.