Universiteit Leiden

nl en

Media, kunst en politiek in een relevante lezingenreeks

"Het idee ontstond vorig jaar: we wilden graag dat er een platform zou zijn waar 'work in progress' getoond kan worden door promovendi en meer 'senior wetenschappers', naar wie iedereen op een vast moment in de maand kan komen luisteren,' aldus Yasco Horsman. Samen met Pepita Hesselberth (beiden verbonden aan de opleiding Film- en literatuurwetenschap) organiseert hij 'Lectures in Media, Art, Politics' .

"Het idee ontstond vorig jaar: we wilden graag dat er een platform zou zijn waar ‘work in progress’ getoond kan worden door promovendi en meer ‘senior wetenschappers’, naar wie iedereen op een vast moment in de maand kan komen luisteren”, aldus Yasco Horsman.

Dit vaste moment werd de derde woensdag in de maand, om 17u. Inmiddels zijn er een paar succesvolle bijeenkomsten geweest van de door hen georganiseerde Lectures in Media, Art, Politics. “Het is formeler dan een college, maar niet zo formeel als een congres.”

 

Vormend in je ontwikkeling als wetenschapper

Enthousiast vult Pepita Hesselberth hem aan: “Het is voor mij een paying it forward. Ik heb dit soort platforms in verschillende stadia van mijn eigen ontwikkeling altijd als heel productief ervaren. Als jonge academicus kun je verschillende vaardigheden oefenen, zoals het stellen van kritische vragen of deelnemen in een discussie, maar je kunt ook gewoon om je heen kijken en kijken wat er gebeurt, en daarvan leren. Dit soort bijeenkomsten heeft mij gevormd als wetenschapper en ik ben heel blij dat ik nu zelf iets soortgelijks kan aanbieden hier.”

Thematiek van de lezingenreeks

Het doel is om sprekers van zoveel mogelijk verschillende achtergronden een podium te bieden voor het presenteren van lopend onderzoek, zolang hun onderzoeksgebied zich maar op het raakvlak bevindt van kunst, politiek en media (in de breedste zin des woords). Met veel plezier denken ze bijvoorbeeld terug aan de lezing van Niall Martin (UvA); in de editie van april sprak hij over een cultuur van schaamteloosheid die hij als kenmerkend ziet voor het neoliberalisme. Hesselberth: “De ene keer sluit het onderwerp precies aan bij je eigen interesses, de andere keer ligt het er misschien wat verder vanaf. Ook dat laatste kan heel nuttig zijn; het daagt je eigen denken uit, maar je kunt de sprekers ook vragen stellen die zij zelf misschien niet eens verwachtten.”

Relevantie van de Geesteswetenschappen

"Ik stel mezelf vaak de vraag over de relevantie van de humaniora”, zegt zij vervolgens. “Volgens mij zit die in het feit dat de objecten en praktijken die wij bestuderen ontzettend veel inzicht kunnen geven in wie wij zijn, en hoe we ons tot elkaar en de wereld om ons heen verhouden. Veel maatschappelijke fenomenen uiten zich in kunst, film of literatuur; het is onze taak om deze objecten en praktijken serieus te nemen. De lezingenreeks is bedoeld als gemeenplaats om gezamenlijk na te denken over de bredere cultureel-maatschappelijk en politieke ontwikkelingen waar we deel van uitmaken.”

Horsman: “De Geesteswetenschappen staan regelmatig onder druk, omdat we met de zogenaamde ‘harde’ wetenschappen soms een minder duidelijk vastgelegde methodologie lijken te hebben en daardoor minder goed kunnen garanderen wat onze resultaten zullen zijn. Tegelijkertijd heeft dat ‘opene’ iets heel moois: het biedt een zone om vragen te stellen zonder dat je disciplinaire remmingen voelt. Ook onze bijeenkomsten worden gekenmerkt door openheid. Ze zijn toegankelijk voor iedereen, voor geesteswetenschappers én voor mensen van andere faculteiten.” Hesselberth: “Zo’n andere blik is ook belangrijk voor ons; laat mensen vooral vragen stellen. De dialoog staat hier centraal!”

( Tekst door Esther van Haren)

 

Meer weten?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.