Universiteit Leiden

nl en

Neerlandistiek topopleiding in Keuzegids Masters 2014

In de Keuzegids Masters 2014 staat de Leidse masteropleiding Neerlandistiek vermeld als topopleiding. Daarnaast scoort de onderzoeksmaster Geschiedenis beter dan gemiddeld. Over de gehele linie scoren de Leidse masters gemiddeld.

In de Keuzegids Masters 2014 staat de Leidse masteropleiding Neerlandistiek vermeld als topopleiding. Daarnaast scoort de onderzoeksmaster Geschiedenis beter dan gemiddeld. Over de gehele linie scoren de Leidse masters gemiddeld.

Gemiddelde score

In de Keuzegids Masters 2014 scoren de Leidse masters over de gehele linie gemiddeld. In het 'algemeen klassement' van (middel)grote universiteiten eindigt Leiden in de brede middenmoot op plaats 9.

De resultaten van de Keuzegids geven de Universiteit Leiden aanleiding tot verdere verbetering van haar opleidingen. De punten waarop de Leidse opleidingen ondergemiddeld scoren waren al bekend na publicatie van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De verbeteracties hebben met name betrekking op de praktijkgerichtheid van het onderwijs, op de verdere optimalisering van studiebegeleiding en op het beter terugkoppelen van resultaten van onderwijsevalulaties.

Over de Keuzegids

De Keuzegids Masters 2014 vergelijkt de masteropleidingen van universiteiten en hbo-instellingen in Nederland. Maar niet allemaal: zo werden er van de 73 Leidse masteropleidingen 40 onder de loep genomen. Bij het beoordelen van de opleidingen baseren de makers van de Keuzegids zich voor 70 procent op het oordeel van studenten uit de Nationale Studentenenquête en voor 30 procent op dat van specialisten van de Nederlands-Vlaamse Accrediatieorganisatie. Beoordelingscriteria zijn onder meer de kwaliteit van de docenten, de praktijkgerichtheid van de opleiding en het niveau van afgestudeerden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.