Universiteit Leiden

nl en

Cancer Drug Discovery Initiative maakt nieuwe therapieën tegen kanker mogelijk

Het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut, het Leids Instituut voor de Chemie en het Pivot Park Screening Centre gaan kennis en infrastructuur delen in het Cancer Drug Discovery Initiative. Vrijdag 11 oktober tekenden ze een letter of intent.

Wetenschap en technologie combineren

Foto: Robot in het (ultra) High Throughput Screeningslab van Pivot Park

Kanker is op dit moment de meest voorkomende doodsoorzaak voor mensen in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar. Ondanks het feit dat er veel medicijnen voor de behandeling van kanker beschikbaar zijn, is er nog steeds een grote behoefte aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen die tot een veilige en effectieve behandeling leiden. Door recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen kan er bepaald worden welke genen verantwoordelijk zijn voor een bepaald type kanker. Dit maakt het mogelijk om nieuwe therapieën te ontwikkelen die op basis van deze ‘personalized medicine’-aanpak een effectievere behandeling van kanker mogelijk maken.

Bestaande successen samenbrengen

Het proces van het ontdekken van geneesmiddelen vereist een multidisciplinaire aanpak. Individueel hebben de drie partners op deelgebieden al successen geboekt. Samen heeft het Cancer Drug Discovery Initiative (CDDI) echter alle benodigde expertise en technieken in huis om van zogeheten ‘drug targets’ tot kandidaat geneesmiddelen te komen. De ambitie van het CDDI is om in een periode van drie jaar twee zogeheten ‘lead series’ te ontdekken, die de potentie hebben om een kandidaat geneesmiddel op te leveren.

Om dit te realiseren zullen relevante anti-kankertargets worden geselecteerd door het Antoni van Leeuwenhoek, en testen worden ontwikkeld die het mogelijk maken om grote aantallen chemische stoffen te screenen op activiteit op de betreffende target. Deze testen worden vervolgens in het screening centrum gebruikt om een bibliotheek van meer dan 200.000 verschillende stoffen te onderzoeken op hun anti-kankerwerking. De actieve stoffen van deze screens, ook wel ‘hits’ genoemd, zullen door het Leids Instituut voor de Chemie geoptimaliseerd worden en de beste hiervan zullen worden getest op effectiviteit en veiligheid.

Complementaire initiatieven

Naast de samenwerking binnen het CDDI, waar de partners zich richten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, is het Antoni van Leeuwenhoek onlangs ook een samenwerking gestart met het UMC Utrecht om een tweede ziekenhuis van het Antoni van Leeuwenhoek op te richten. Met deze twee unieke initiatieven wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën op maat in de strijd tegen kanker.

Opleidingsinstituut

Behalve de ontwikkeling van nieuwe medicijnen zet het CDDI ook in op het opleiden en trainen van een nieuwe generatie onderzoekers die onderlegd zijn in alle laatste ontwikkelingen en technieken en kennis hebben van het ‘drug discovery proces’. Zij zullen worden opgeleid om de verschillende aspecten van de medicinale chemie in de vingers te krijgen en de biologische processen leren te doorgronden die ten grondslag liggen aan de tumor en de behandeling daarvan. De onderzoekers worden daarnaast ook bekend gemaakt met de kliniek en verkrijgen inzicht in de consequenties van nieuwe behandelingen voor de patiënt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.