Universiteit Leiden

nl en

Léon Buskens mede-ontvanger NWO-beurs islam-onderzoek

Prof.dr. Léon Buskens (directeur NISIS en LUCIS) heeft samen met prof.dr. Thijl Sunier (VU) een NWO-beurs ontvangen voor hun onderzoeksvoorstel “Making Islam Work in the Netherlands. Islamic Authority and Islamic Law in the Netherlands among Ordinary Muslims: Recent Trends and Developments.” Dit onderzoek valt binnen het NWO-themaprogramma “Religie in de moderne samenleving”.

Leon Buskens

Het project onderzoekt de recente ontwikkelingen in de wijze waarop de islam vorm krijgt in de Nederlandse samenleving. Het richt zich in het bijzonder op de ontwikkelingen van twee onderling samenhangende centrale domeinen van de islamitische geloofsleer: (1) religieus gezag en leiderschap en (2) islamitisch recht. 
Het project beoogt deze ontwikkelingen te analyseren door expliciet het perspectief van “gewone” moslims als uitgangspunt van de analyse te nemen.

Wie is de "gewone moslim"?

Met “gewone moslims” bedoelen de onderzoekers gelovigen die zich niet vanuit professioneel maar vanuit persoonlijk oogpunt bezighouden met de islam. Het onderzoek richt zich op de alledaagse belevingen en ervaringen van moslims en op de discussies over actuele kwesties die “van onderop” worden gevoerd. Deze processen onttrekken zich aan officiële procedures en gevestigde voorschriften zoals opgesteld door religieuze experts. 

De keuze voor het perspectief van “gewone moslims” komt voort uit het idee van “alledaagse religie” dat centraal staat in het onderzoek. Dat gaat ervan uit dat de normatieve aspecten van religie niet alleen door religieuze experts worden ontwikkeld op officiële plaatsen, maar dat deze gestalte krijgen in het dagelijkse leven van moslims.

Vijf steden

Wetenschappelijk is het onderzoek vernieuwend omdat het inzicht wil verschaffen in de wisselwerking tussen ervaringen van gewone, niet-professionele moslims enerzijds en de ontwikkelingen in de normatieve aspecten van de islam anderzijds. Uitgangspunt is dat de rol van gewone moslims wordt onderschat. 

Het project zal worden uitgevoerd in vijf steden: Amsterdam, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende maatschappelijke partners, waaronder Nederlandse ministeries en gemeenten, politieke partijen en religieuze en niet-religieuze non-profit organisaties. De financiële en inhoudelijke steun van deze maatschappelijke partners is van groot belang geweest voor het succes van het onderzoeksvoorstel.

Twee PhD-trajecten

Het onderzoek – in de vorm van twee PhD-trajecten – wordt ondergebracht bij de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden, beide deelnemende universiteiten binnen de Nederlandse Interuniversitaire School voor Islamstudies (NISIS).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.