Universiteit Leiden

nl en

Titia Loenen benoemd tot hoogleraar Mensenrechten en diversiteit

Titia Loenen studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde hier in 1992. Na een groot aantal jaren als hoogleraar verbonden te zijn geweest aan de Universiteit Utrecht is zij sinds 1 januari 2013 wederom werkzaam aan de Universiteit Leiden.

Het onderzoek van Titia Loenen beweegt zich op het terrein van de mensenrechten, gelijkheidsvraagstukken en internationaal, Europees en nationaal non-discriminatierecht. De huidige focus ligt op gender en multiculturele vraagstukken. In het onderwijs heeft zij in de loop der jaren een groot aantal cursussen opgezet rond de thema’s gender en recht, gelijkheid, mensenrechten en pluralisme. Tevens heeft zij een vak met betrekking tot methodologie van de rechtswetenschap ontwikkeld. Naast onderwijs en onderzoek heeft zij zich ook intensief met bestuurlijke activiteiten bezig gehouden, onder meer als promovendidecaan en als onderzoeksdirecteur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.