Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden en Bayer leiden internationale samenwerking voor ontwikkeling nieuwe medicijnen

De Universiteit Leiden start samen met Bayer HealthCare een internationaal consortium ‘Kinetics for Drug Discovery’ (K4DD) dat onderzoek gaat doen naar optimaliseren van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Weergave van traject Drug Discovery

Tijdens de eerste fases van ontwikkeling zijn nieuwe medicijnen vaak veelbelovend maar later, tijdens klinische studies, blijken ze toch niet goed te werken. Onderzoek van K4DD is gericht op de eerste fases van ontwikkeling en wordt daarbij met 20 miljoen Euro financieel gesteund door Europe’s Innovative Medicines Initiative (IMI).

Verreweg de meeste geneesmiddelen grijpen aan op doeleiwitten in het lichaam, zogenaamde receptoren. Onderzoekers proberen deze drug-target interactions te optimaliseren maar ondanks alle resultaten doorstaat bijna 90% van nieuwe medicijnen de klinische tests niet. K4DD gaat zich richten op ‘target residence time’; de tijd dat een klein molecuul gebonden blijft aan zijn doeleiwit.

Kennis als leidraad

K4DD betrekt 20 partners in het consortium; farmaceutische bedrijven, kennisinstituten en kleinere bedrijven binnen Europa, die ofwel betrokken zijn bij het in kaart brengen van de structuur van drug targets, danwel pioniers zijn van bio-analytische technieken, gerenommeerde experts in de farmacologie of de beste faciliteiten voor zware computerberekeningen bieden. 
Met al deze technieken kan de drug-target-interaction van de eerste picoseconde tot de uiteindelijke tijd van behandeling (vaak dagen en langer) worden onderzocht en kunnen kinetische aspecten routinematig worden bestudeerd. Deze kennis gaat als leidraad dienen voor de identificatie en optimalisatie van kandidaat-geneesmiddelen in de vroege fasen van geneesmiddelenonderzoek in de toekomst.

Professor Ad IJzerman

Professor Ad IJzerman, hoogleraar medicinal chemistry bij het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research (LACDR) van de Universiteit Leiden en de academische leider van het K4DD consortium, is enthousiast: 
“We zijn heel blij met de kans die ons wordt geboden. Dankzij de brede steun van Europa’s farmaceutische industrie en de Europese Unie, in combinatie met de expertise van het LACDR en onze andere partners, verkrijgen we een kritische massa van drug-target-interactie-data, die we gebruiken als basis voor de ontwikkeling van betere geneesmiddelen. Hopelijk leidt dat uiteindelijk tot een betere behandeling van patiënten.”

Dr. Anke Müller-Fahrnow, vice president en hoofd van Lead Discovery Berlin bij Bayer HealthCare Global Drug Discovery, en coördinator van het K4DD consortium, is niet minder opgetogen:
“K4DD is een uitstekend voorbeeld van een project waarin de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten het mogelijk maakt om de huidige onderzoeksvragen in het geneesmiddelenonderzoek te ontrafelen en samen te komen tot nieuwe oplossingen. We hebben een groot team van ervaren kinetica-experts afkomstig uit de academische en industriële wereld en met hun complementaire vaardigheden bouwen we een Europees netwerk dat verder reikt dan de traditionele één-op-één samenwerking tussen industrie en universiteit.”

Links

Innovative Medicines Initiative 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.