Universiteit Leiden

nl en

Miljoenensubsidie voor onderzoek naar biologische klok

Prof.dr. Joke Meijer van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft samen met haar collega’s dr. Stephan Michel en dr. Tom de Boer een subsidie verworven van 1.3 miljoen euro. Technologiestichting STW kende de miljoenensubsidie toe aan het project ONTIME waarin de Leidse wetenschappers participeren.

Biologische klok

Biologische of sociale klok

Ons lichaam leeft volgens de biologische klok. Als mens in de maatschappij leven we echter naar de sociale klok. Dit leidt onvermijdelijk tot conflicten en het lichaam heeft daar last van. Op basis van recente inzichten in het functioneren van de biologische klok moet het onderzoeksprogramma ONTIME leiden tot allerlei soorten ‘producten’ om onze manier van leven te verbeteren. 

Prof. Joke Meijer, dr. Tom de Boer en dr. Stephan Michel zijn werkzaam op de afdeling Moleculaire Celbiologie, bij de sectie Neurofysiologie. Hun onderzoek richt zich op het volgende:

  • Prof.dr. Joke Meijer onderzoekt of de effectiviteit van geneesmiddelen afhangt van het tijdstip waarop zij worden ingenomen
  • Het onderzoek van dr. Tom de Boer richt zich op het verbeteren van de slaap in de loop van de veroudering
  • Dr. Stephan Michel wil met zijn onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van een instrument dat de functiestoring in de biologische klok kan herkennen

Innovatie in de samenleving

Technologiestichting STW financiert excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek, dat uitzicht biedt op toepassing. Elk jaar heeft STW een apart budget beschikbaar voor Perspectiefprogramma’s. Karakteristieken van deze programma’s zijn het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, samenwerking met dan wel medefinanciering door private partijen en specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap. Het resultaat moet zijn dat STW-Perspectief bijdraagt aan het oplossen van knelpunten in de innovatie en in de samenleving.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.