Universiteit Leiden

nl en

Tjerk Oosterkamp wint Bachienepenning

Oosterkamp ontving de penning en bijbehorende geldprijs van € 5000 tijdens zijn 'This Week’s Discoveries'-lezing op de faculteit, op dinsdag 22 maart. De Bachienepenning is een stimuleringsprijs voor jonge veelbelovende onderzoekers. Oosterkamp krijgt deze prijs vanwege zijn expertise op vele gebieden van de natuurwetenschappen en omdat hij deze kennis goed weet te combineren in zijn onderzoek.

MRI-scan van een eiwitmolecuul

Oosterkamp werkt aan een MRI-tastmicroscoop waarmee het mogelijk wordt om de magnetische krachten van atoomkernen die onder de oppervlakte liggen in kaart te brengen. Deze meetapparatuur, ontwikkeld met behulp van nanotechnologie, is bedoeld voor gevoelige metingen die nodig zijn voor het oplossen van belangrijke biologische en biomedische problemen.

Oosterkamp promoveerde in 1999 in de groep Nanotechnologie van de Technische Universiteit Delft. Na zijn promotie, eerst als postdoc aan Harvard University en later als universitair hoofddocent in Leiden heeft hij zich toegelegd op het ontwikkelen van toepassingen van nanotechnologie in de moluculaire biofysica. Oosterkamp is er altijd in geslaagd ruim voldoende fondsen te verwerven voor zijn onderzoek en dat van zijn medewerkers. In het bijzonder een VIDI-beurs van NWO in 2002 en een prestigieuze European Research Committee Starting Researcher Grant van ruim € 1,5 miljoen in 2007. Oosterkamp produceert een grote stroom van publicaties, waaronder artikelen in de gezaghebbende tijdschriften Science in 1998, Nature in 2002 en Biophysical Journal in 2003. Hiermee heeft hij grote internationale bekendheid verworven. Hij is lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Bachieneprijs

De prijs wordt – op grond van een legaat van mw. Baart de La Faille (geboren Bachiene) - toegekend door de Thorbecke- en Bachienestichting. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van € 5000. Het is een aanmoedigingsprijs voor wetenschappelijk werk in de natuurwetenschappen. In de statuten worden fysiologie, zoölogie en sterrenkunde genoemd.

Het ontwerp van de penning is gebaseerd op de spiraal van Fibonacci, die de verschillende wetenschappelijke disciplines met elkaar verbindt. De Fibonacci-reeks vormt de rekenkundige basis voor de gulden snede en komt in de natuur op allerlei onverwachte plaatsen voor. Bijvoorbeeld slakkenhuizen zijn volgens dit patroon opgebouwd, evenals de hoorns van een ram en zelfs sterrenstelsels. De penning is uitgevoerd in roestvast staal, ontworpen door ruimtelijk vormgever Nathalie Borst.

Tweede laureaat

Oosterkamp is de tweede laureaat van de Bachieneprijs. De Bachienepenning is voor het eerst uitgereikt in 2007 aan prof.dr. J.T. Pronk van de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoek naar de genetische modificatie van bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) heeft geleid tot doorbraken op het gebied van ethanolproductie uit houtsuiker (xylose). Deze doorbraken hebben grootschalige industriële productie van brandstof-ethanol uit afvalstromen van land- en bosbouw binnen handbereik gebracht.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.