Universiteit Leiden

nl en

Dr. Lies Bouwman benoemd tot hoogleraar Anorganische Chemie

Dr. Lies Bouwman is bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen benoemd tot hoogleraar Anorganische Chemie. Zij werkte al bij het Leids Instituut voor Chemisch onderzoek (LIC) als universitair hoofddocent.

Coördinatiechemie

De leerstoel Anorganische Chemie richt zich op het vakgebied van de coördinatiechemie dat van cruciaal belang is voor het onderzoek en het onderwijs bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Promotie

Bouwman (1962) studeerde in 1986 in Leiden af in de scheikunde. In 1990 promoveerde ze er op Modelling the blue copper site with imidazole-thioether ligands. Haar promotor was prof.dr. Jan Reedijk die in 2008 met emeritaat ging en die ze in feite opvolgt.

KNAW fellowship

Vóór Bouwman in 1991 met een vijfjarig KNAW fellowship naar Leiden kwam, deed ze onderzoek bij de TU Delft en bij de Indiana University in Bloomington in de VS. In 1996 kreeg ze aan de Leidse universiteit een aanstelling als ud om in 2000 te worden bevorderd tot uhd. In 1994 en 1998 viel haar een premie uit het NWO-programma voor jonge scheikundigen ten deel en in 2000 een Aspasiapremie voor professorabele vrouwelijke onderzoekers.

Hoogwaardig onderzoek

Bouwman heeft met een kleine, zeer productieve groep een succesvolle onderzoekslijn opgezet die internationaal erkenning krijgt, onder meer door een artikel in Science. Dit is mede te danken aan haar buitengewone organisatievermogen en haar vermogen om de talenten van haar medewerkers optimaal te benutten. Het onderzoek richt zich op het ontwerpen van nieuwe duurzame katalytische processen en functionele materialen. Bouwmans publicatielijst telt 133 wetenschappelijke publicaties, waarvan ze meestal eerste auteur is en die overwegend zijn verschenen in toptijdschriften. Ze werkte mee aan drie boeken.
Sinds 2000 trad Bouwman negen keer op als co-promotor.

Hoeksteen van het onderwijs

Bij het LIC wordt Bouwman beschouwd als een van de hoekstenen van het scheikunde-onderwijs. Ze is jaren voorzitter geweest van de opleidingscommissie Scheikunde en was een van de motoren achter de nieuwe opleiding Molcular Science & Technology. Bouwman speelt een cruciale rol bij de implementatie van het onderwijsconcept Onderzoekend Leren. Haar colleges aan bachelor- en masterstudenten worden hogelijk gewaardeerd, gezien ook het feit dat ze in 2008 werd genomineerd voor de facultaire Onderwijsprijs. Ze weet zeer veel studenten voor haar vakgebied te interesseren.

Junior Science Lab

Bouwman gaat ook naar middelbare scholen om gastlessen te geven en geeft minicolleges in het Junior Science Lab van de faculteit, waar leerlingen uit het basisonderwijs in aanraking worden gebracht met bètawetenschap. 
Meerdere keren had Bouwman zitting in NWO-jury van het VENI- en VIDI-programma. 

(15 juni 2010/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.