Universiteit Leiden

nl en

Vijf Leidenaren gekozen tot lid van de Akademie

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft 28 nieuwe leden gekozen. Vijf van de nieuwe leden zijn hoogleraar in Leiden. De in totaal ruim tweehonderd gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek.

Als een Akademielid de leeftijd van 65 jaar bereikt, komt zijn of haar plaats vrij voor een nieuw lid. De Akademieleden kiezen jaarlijks nieuwe leden aan de hand van aanbevelingen uit de wetenschappelijke gemeenschap. De verkiezing gebeurt op grond van hun wetenschappelijke prestaties.

De KNAW adviseert de regering over ontwikkelingen in de wetenschap, bevordert de nationale en internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied, is actief bij de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek en is verantwoordelijk voor negentien instituten voor wetenschappelijk onderzoek en voor dienstverlening aan de wetenschap, met in totaal ruim twaalfhonderd medewerkers.

De nieuwe leden zijn

Afdeling Letterkunde (geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen)

  • Prof.dr. Monique Boekaerts (1946), hoogleraar leren en instructie, Universiteit Leiden
  • Prof.dr. Vincent van Heuven (1949), hoogleraar experimentele taalkunde, in het bijzonder de fonetiek, Universiteit Leiden
  • Prof.mr. Willem Zwalve (1949), hooglaar historische ontwikkeling van het recht, Universiteit Leiden en hoogleraar Anglo-Amerikaans recht, Rijksuniversiteit Groningen

Afdeling Natuurkunde (wiskundige en natuurkundige wetenschappen, levenswetenschappen en technische wetenschappen)

  • Prof.dr. Bas Edixhoven (1962), hoogleraar wiskunde, Universiteit Leiden
  • Prof.dr. Marijn Franx (1960), hoogleraar sterrenkunde, Universiteit Leiden

Een overzicht van alle leden van de KNAW is te vinden op de KNAW-website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.