Universiteit Leiden

nl en

Faculteit start programma Informatica en Economie

Per september start een programma Informatica & Economie, waarbij economische kernvakken verzorgd worden door de Erasmus School of Econonics, Erasmus Universiteit Rotterdam. Het programma is een variant op de BSc opleiding Informatica. Afgestudeerden kunnen doorstromen naar MSc programma's op het gebied van Economie en Informatica van de ESE en ICT in Business, Computer Science.

Hieronder vind je alvast kort wat informatie over de nieuwe variant binnen de bachelor Informatica en welke vakken je krijgt in je eerste jaar.

Combinatie Informatica en Economie

Informatiesystemen en economie zijn tegenwoordig nauw met elkaar verweven. Veel economische gegevens komen uit informatiesystemen. Deze systemen beheersen informatie en bedrijfsprocessen in vele bedrijven, met gewenste (hogere snelheid, lagere kosten) en minder gewenste gevolgen (beperkingen). Veel informatiestromen, zoals naar de belastingen, vinden tegenwoordig elektronisch plaats, waarbij er veel meer mogelijkheden zijn tot manipulatie en analyse van de gegevens. Daardoor is er op bijna alle economische domeinen behoefte aan meer geavanceerde, intelligente systemen voor bijvoorbeeld risicomanagement, marketing en logistiek.

Er bestaat dan ook een blijvende grote behoefte aan academisch geschoolde professionals, die de mogelijkheden van de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) op innovatieve wijze kunnen toepassen in de hele waardeketen. Het bedrijfsleven staat te springen om specialisten, die niet alleen deskundig zijn op het terrein van de informatica, maar die vooral ook weten hoe de bedrijfsprocessen in elkaar zitten, hoe bedrijven georganiseerd zijn en hoe bedrijven hun ICT organiseren.

Informatica en Economie-specialisten hebben een uitstekend toekomstperspectief. Als afgestudeerde zal je werk doorgaans sterk toepassings- en bedrijfsgericht zijn. Je kunt perfect aan de slag bij grote bedrijven (banken, multinationals, verzekeringsmaatschappijen). Ook de consultancy, bijvoorbeeld op het terrein van informatiemanagement of ICT-toepassingen in organisaties, biedt grote kansen

De vakken

Deze track bestaat uit een combinatie van informatica en (bedrijfs)economie. Je leert hoe je projectmatig en doelgericht complexe bedrijfsproblemen kunt oplossen met behulp van Informatica. De studie bestaat voor ongeveer 60% uit informaticavakken met onder andere programmeren, databases, computersystemen & telematica en software engineering. De economievakken zijn: marketing & organisatie, accounting, finance, micro-economie en macro-economie. Naast colleges en practica werk je tijdens je studie samen met andere studenten aan projectopdrachten op het gebied van informatica en economie. In het derde studiejaar ga je je specialiseren. In alle specialisaties blijven zowel informatica als economie een grote rol spelen, maar je kunt er wel voor kiezen om op een van beide meer nadruk te leggen. Je sluit je studie af met een scriptie die een onderwerp heeft op het gebied van integratie van informatica en economie.

Vakken in het eerste jaar

De volgende vakken krijg je in het eerste jaar van de de track Informatica & Economie, waarvan een gedeelte door de Erasmus School of Economics, Rotterdam, wordt verzorgd:

  • Programmeermethoden 
  • Continue wiskunde 
  • Studievaardigheden 
  • Algoritmiek 
  • Databases 
  • Micro-economie
  • Marketing 
  • Organisatie 
  • Informatica & Economie Integratie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.