Universiteit Leiden

nl en

Prof.dr. Arjen Doelman benoemd tot hoogleraar Toegepaste analyse

Prof.dr. Arjen Doelman is per 1 februari 2009 bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen benoemd tot hoogleraar Toegepaste analyse. Hij wordt verbonden aan het Mathematisch Instituut.

Het betreft nu nog een 0,2 aanstelling, in 2010 zal Doelman full time in dienst treden van de Universiteit Leiden en dan in de verhouding 60/40% naast het hoogleraarschap directeur van het Lorentz Center worden. De huidige directeur, prof.dr. Wim van Saarloos, zal zijn functie in dat jaar neerleggen.

Afgestudeerd in Leiden

Arjen Doelman (1964) studeerde in 1981 af in de wiskunde en de natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie was hij onderwijsassistent bij het Mathematisch Instituut. Na zijn afstuderen werd hij promovendus bij het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Daar promoveerde hij in 1990. Zijn proefschrift is getiteld: On the nonlinear evolution of patterns; modulation equations and their solutions.

Cornell University

Doelman bleef na zijn promotie tot 1998 als docent werken bij het Utrechtse Mathematisch Instituut. In 1991-1992 was hij een jaar postdoc aan het Center for Applied Mathematics van Cornell University in Ithaca, Verenigde Staten.

Vrij jonge hoogleraar

In 1998 werd Doelman op vrij jonge leeftijd hoogleraar bij het Korteweg-de Vries Instituut van de Universiteit van Amsterdam. In februari 2003 verbleef hij als Visiting Fellow aan het Laboratory of Nonlinear Studies and Computation van de Hokkaido University in Japan.

CWI

Sinds 2004 is Doelman werkzaam bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam, aanvankelijk als groepsleider, sinds 2007 als hoofd van het MAS-cluster. MAS staat voor Modelling, Analys and Simulation. In een aantal van zijn projecten werkt hij internationaal samen met onderzoekers van gerenommeerde universiteiten. Tot zijn volledige overstap naar Leiden in 2010, blijft Doelman voor 0,8 aan het CWI verbonden.

Vijftien promovendi

De kwaliteit van Doelmans onderzoek is van topniveau, getuige ook de vele internationale conferenties en workshops waarvan hij (mede)organisator was, en de presentaties en lezingen die hij gegeven heeft. Doelman heeft zes postdocs begeleid en vijftien promovendi; elf promoties zijn voltooid. Zijn publicatielijst laat 47 wetenschappelijke artikelen en veertien boekbijdragen zien, in het algemeen als eerste auteur.

Relevantie

Doelman hecht veel waarde aan het wiskundeonderwijs op alle niveaus in de samenleving, van de wiskunde op de middelbare school en de nascholing van leraren, tot het geven van wiskunde aan niet-wiskundigen. ‘Alle niveaus hebben een directe relevantie voor de toekomst van de wiskunde en zeker die van de universitaire onderzoekswiskunde in Nederland’, stelt hij. Hij juicht het toe dat er vanuit de academische wereld toenadering tot het vwo wordt gezocht en hij zou zulks ook willen met betrekking tot het hbo.

Geavanceerde colleges/seminars

Wat betreft het onderwijs aan niet-wiskundigen denkt Doelman dat er nog ruimte is voor geavanceerde colleges/seminars voor wiskundigen en niet-wiskundigen tezamen. Met collega dr. Ale Jan Homburg van de Universiteit van Amsterdam organiseerde hij bijvoorbeeld voor een ge mêleerde studentengroep van wiskundigen, biologen, natuurkundigen en informatici het caputcollege Neurale netwerken. Dit werd een groot succes.

Naast dit alles kan Doelman bogen op ruime bestuurlijke ervaring en ervaring met fondswerving.

(24 februari 2009/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.