Universiteit Leiden

nl en

Yvette Dijkxhoorn

Docent

Naam
Dr. Y.M. Dijkxhoorn
Telefoon
+31 71 527 3822
E-mail
dijkx@fsw.leidenuniv.nl

Dr. Yvette Dijkxhoorn is in 1992 afgestudeerd bij de vakgroep Orthopedagogiek in Leiden met als specialisatie ontwikkelingsstoornissen. Direct na haar afstuderen is ze in dienst getreden bij de programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen, eerst als derde-geldstroomonderzoekster en sinds 1998 ook als docent. Haar onderzoekstaken richten zich met name op mensen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder instrumentontwikkeling, probleemgedrag en specifieke zorg voor mensen met autisme.

Daarnaast is zij sinds 1996 als consulent werkzaam voor de verschillende consulententeams en sinds 1999 geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog. In 2003 gepromoveerd met het proefschrift ‘Unravelling Challenging Behaviour’, een onderzoek naar de oorzaken van probleemgedrag bij kinderen met een autistische spectrumstoornis en een verstandelijke handicap.

Docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Neuropedagogiek en ontwikk. stoornissen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4.A29

Contact

 • Werkman M.F., Brouwer S., Dijkxhoorn I.M., Bercklaer-Onnes I.A., Reijenveld S.A., Landsman J.A. & Begeer S. (2020), The moderating effect of cognitive abilities on the association between sensory processing and emotional and behavioural problems and social participation in autistic individuals, Research in Autism Spectrum Disorders 78. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkxhoorn Y.M. (2018), Boy leert sneller lezen, De pedagoog 19(3): 24-32. artikel in een tijdschrift
 • Berckelaer-Onnes I.A., Dijkxhoorn Y.M. & Hufen M. (2018), Prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis en een Verstandelijke beperking: een complexe hulpvraag!. Groningen: Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO), / UMCG. rapport
 • Dijkxhoorn Y.M. (2017), Het deelonderzoek van de psycholoog/orthopedagoog. In: Henderikse, B. (red.) Zelfverwonding. Utrecht: Centrum voor Consultatie en Expertise. 101-113. boekdeel
 • Dijkxhoorn Y.M., Wulms G.H.A. & Louisse A. (2016), Contextual factors influencing the use of restrictive measures, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 658-658. abstract
 • Dijkxhoorn Y.M., Wulms G.H.A. & Meijer R. (2016), The Dutch version of the San Martin Scale, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 658-658. abstract
 • Dijkxhoorn Y.M. & Wulms G.H.A. (2016), Treatment through contextual support: A conceptual model, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 657-657. abstract
 • Dijkxhoorn Y.M. & Henderikse B. (2011), Het diagnostisch proces. In: Henderikse B., Heuvel J. van den, Gosenshuis G. (red.) Zelfverwondend gedrag aan banden: Diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstige zelfverwonding bij kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Utrecht: Centrum voor Consultatie en Expertise. 65-94. boekdeel
 • Keeven-Lelieveld M., Raats-Hage I.W.C., Dijkxhoorn Y.M. & Gelderblom I.I. (2010), Autismespectrumstoornis een risicofactor voor delinquentie?, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 9(3): 89-97. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Raats-Hage I.W.C., Keeven-Lelieveld M., Dijkxhoorn Y.M. & Gelderblom I.I. (2010), Morele ontwikkeling bij jeugdigen met een ASS, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 9(3): 98-108. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2010), The development of adaptive skills in young people with Down syndrome, Journal of Intellectual Disability Research 54(11): 943-954. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Wulffaert J., Scholte E.M., Dijkxhoorn Y.M., Bergman J.E.H., Ravenswaaij M.A. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), Parenting stress in Charge Syndrome and the relationship with child characteristics, Espace Politique 21(4): 301-313. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Noens I.L.J., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), Vineland screener 0-12 years research-version. Constructing a screening instrument to assess adaptive behaviour, International Journal of Methods in Psychiatric Research 18(2): 110-117. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkxhoorn Y.M. (2008), Challenging behaviour in genetically identified syndromes, Journal of Intellectual Disability Research 52(8&9): 656-656. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Scholte E.M., Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Noens I.L.J. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2008), De Vineland Screener 0-6 jaar. Leiden: Pits. boek
 • Tibosch M., Dijkxhoorn Y.M. & Jonker V. (2008), Family stress in Dutch families with motor impaired toddlers: A survey in a Dutch rehabilitation centre, Journal of Early Childhood Research 6: 233-246. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkxhoorn Y.M. & Wulffaert J. (2008), Leven in afhankelijkheid, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 7(2): 75-80. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkxhoorn Y.M. (2007), Adaptief gedrag. Amsterdam. [overig] overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (20 september 2007), Is SI de nieuwe remedie? (Lezing). Eindhoven. overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (2007), The Vineland Screener: Questionnaire to assess adaptive functioning in people with a developmental age from 0 till 12 years. Oslo: Autisme Europe. [overig] overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (25 juni 2007), Op weg naar multidisciplinaire centra voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking (Lezing). Rotterdam. overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (21 maart 2007), Gedragsproblemen In-Zicht (Lezing). Ede. overig
 • Dijkxhoorn Y.M. & Oudheusden M.A.G. van (2007), Het adaptief functioneren van kinderen met het syndroom van Down, Wetenschappelijk Katern Down Up 78(4): 41-44. artikel in een tijdschrift
 • Dijkxhoorn Y.M. (2007), Onbegrepen - gedragproblemen bij mensen met autisme. In: Noens I.L.J., IJzendoorn M.H. van (red.) Autisme in Orthopedagogisch perspectief. Amsterdam: Boom Academic. 171-184. boekdeel
 • Dijkxhoorn Y.M., Soenen S., Berckelaer-Onnes I.A. van & Wilt M. van der (2007), Reddingsboei of startmotor? Een onderzoek naar de zorgvragen van en het aanbod aan cliënten met lichte verstandelijke beperkingen en een intensieve zorgvraag binnen ASVZ Zuid-West. Leiden: Leiden University Press. rapport
 • Soenen S., Dijkxhoorn Y.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2004), Distinctive features of adolescents with mild intellectual disability and challenging behaviour, Journal of Intellectual Disability Research 48: 291. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkxhoorn Y.M. (2004), Werk aan de winkel. In: Flikweert (red.) Congresbundel IASSID conferentie.: NGBZ. congresbijdrage
 • Dijkxhoorn Y.M. (10 december 2003), Unravelling challenging behaviour: A study into the factors that influence the occurrence of challenging behaviour of children with an autistic spectrum disorder (Dissertatie). Leiden: Grafisch Bedrijf UFB. Promotor(en) en Copromotor(en):Berckelaer-Onnes I.A. van. dissertatie
 • Soenen S., Dijkxhoorn Y.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2003), LVG in beeld. Van profilering naar zorgaanbod binnen Come On, Mobile en Bi$on. onbekend: SW Orthopedagogiek. rapport
 • Soenen S.M.A., Dijkxhoorn Y.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2003), LVG in beeld: van profilering naar zorgaanbod binnen Come-on, Mobile en Bi$on. Leiden: Universiteit Leiden. rapport
 • Plemper E.M.T., Daal H.J. van, Berckelaer-Onnes I.A. van, Dijkxhoorn Y.M. & Middelkamp M.J. (2003), Specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. rapport
 • Jacobs M.E., Berckelaer-Onnes I.A. van & Dijkxhoorn Y.M. (2000), Intensieve zorg loont?! Evaluatie van intensieve zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen binnen een unit op De Hartekamp. Leiden: Universiteit Leiden. rapport
 • Dijkxhoorn Y.M., Buysse W.H. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2000), Werken aan herstel van het gewone leven; evaluatie van intensieve zorg voor mensen met autisme en verstandelijke handicap en zeer ernstige gedragsproblemen binnen een unit op ASVZ De Merwebolder. Leiden: Universiteit Leiden. rapport
 • Berckelaer-Onnes I.A. van, Buysse W.H. & Dijkxhoorn Y.M. (1999), Begrensde integratie. Evaluatie van een woonvorm voor jongvolwassenen met een autistische spectrumstoornis.. Leiden: Universiteit Leiden, vakgroep Orthopedagogiek. boek
 • Dijkxhoorn Y.M. (1998), What is autism?. In: Code of Good Practice on Prevention of Violence against Persons with autism.. London: Jessica Kingsley Publishers. 21-25. boekdeel
 • Berckelaer-Onnes I.A. van, Buysse W.H. & Dijkxhoorn Y.M. (3 december 1997), Autisme en een mentale handicap: geïntegreerde zorg (Lezing). Lovendegem België. overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (3 december 1997), De resultaten van 3 jaar onderzoek op DVC Bernadette (Lezing). Lovendegem (België). overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (27 september 1997), Begeleiding van kinderen met autisme binnen DVC Bernadette: Een geïntegreerde behandeling. (Lezing). Gent (België). overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (6 juni 1997), Stress bij mensen met autisme? Stress bij mensen met autisme! (Lezing). Ede. overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (21 mei 1997), Orthopedagogische behandeling van mensen met autisme en een verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag. (Lezing). Amsterdam. overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (23 april 1997), Punter 6: relaas van de veldonderzoeker (Lezing). Sliedrecht. overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (18 april 1997), Autistische stoornissen en ernstige gedragsproblemen (Lezing). Haarlem. overig
 • Dijkxhoorn Y.M. (11 februari 1997), Eetproblemen bij kinderen met autisme (Lezing). Gouda. overig
 • Berckelaer-Onnes I.A. van, Buysse W.H. & Dijkxhoorn Y.M. (1997), Autisme en een mentale handicap: geïntegreerde zorg.. Leiden: R.U. Leiden. rapport
 • Dijkxhoorn Y.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (1997), Orthopedagogische benadering van autisme. In: Schuckink-Kool F. (red.) Autisme. Rotterdam: PAOS. 56-60. boekdeel
 • Dijkxhoorn Y.M. (1997), Overzicht van het zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke handicap en autistische stoornissen, NGBZ-publicaties, Themanummer: Verstandelijk gehandicapten met autistische stoornissen 73: 17-24. artikel in een tijdschrift
 • FGZPT bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.