Universiteit Leiden

nl en

V.M. Hendriks

Bijzonder hoogleraar Verslaving en psychiatrische comorbiditeit

Naam
Prof.dr. V.M. Hendriks
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
v.m.hendriks@lumc.nl
ORCID iD
null

Vincent Hendriks is als bijzonder hoogleraar Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit verbonden aan de afdeling Psychiatrie en Kinder- en jeugdpsychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Curium). Tevens is hij werkzaam als hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) van Brijder Verslavingszorg, onderdeel van de Parnassia Groep. Naast zijn werk bij de Parnassia Groep is hij als wetenschapslid verbonden aan Verslavingskunde Nederland, het landelijke kenniscentrum van de verslavingszorg, en is hij lid van de wetenschappelijke raad van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer informatie over V.M. Hendriks

Vincent Hendriks is als bijzonder hoogleraar Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit verbonden aan de afdeling Psychiatrie en Kinder- en jeugdpsychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Curium). Tevens is hij werkzaam als hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) van Brijder Verslavingszorg, onderdeel van de Parnassia Groep. Naast zijn werk bij de Parnassia Groep is hij als wetenschapslid verbonden aan Verslavingskunde Nederland, het landelijke kenniscentrum van de verslavingszorg, en is hij lid van de wetenschappelijke raad van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Psychiatrie

Met zijn leeropdracht bij het LUMC wil Vincent Hendriks het onderzoek en onderwijs op het gebied van verslaving bij zowel jongeren als volwassenen stimuleren en de samenwerking tussen de psychiatrie, verslavingszorg en academische setting versterken. Hij richt zich daarbij vooral op onderzoek naar de effectiviteit van bestaande en nieuwe, innovatieve behandelingen van verslaving, de levensloop van verslaving en comorbide psychische stoornissen vanaf de adolescentie naar de volwassenheid en de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen op het vakgebied van verslaving. Naast onderzoek verzorgt hij onderwijs op het gebied van verslaving bij het LUMC en de Universiteit Leiden.

Wetenschappelijke carrière

Na zijn studie Welzijnsvraagstukken bij de Rijksuniversiteit Groningen eind jaren zeventig begon Vincent Hendriks zijn wetenschappelijk werk naar verslaving in 1985 bij het toenmalige Psychiatrisch Centrum Bloemendaal in Den Haag en als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO) in Rotterdam. Hij behaalde in 1990 bij de Faculteit Geneeskunde van Erasmus Universiteit Rotterdam zijn doctorsgraad op het proefschrift 'Addiction and psychopathology: A multidimensional approach to clinical practice'. Van 1997 tot 2007 was hij als senior wetenschapper werkzaam bij de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH), de commissie die in opdracht van de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Els Borst het landelijke onderzoek uitvoerde naar de effectiviteit van behandeling met heroïne op medisch voorschrift bij chronische, therapieresistente heroïneverslaafde patiënten. Naast zijn werk bij de CCBH werd Vincent Hendriks in 1997 hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) van Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep, een functie die hij ook momenteel nog bekleedt. In juni 2015 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit bij Jeugdigen van het LUMC Curium, en in zijn tweede termijn als hoogleraar werd deze leerstoel verbreed naar zowel jeugdigen als volwassenen. De titel van zijn oratie luidt 'Van jongs af aan. Het belang van de vroege ontwikkelstadia van verslaving'. Vincent Hendriks heeft naast zeven boeken en 18 boekhoofdstukken als eerste of laatste auteur ruim 80 wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften gepubliceerd, waaronder een artikel als senior auteur over een nieuwe behandeling van cocaïneverslaving in het medische tijdschrift The Lancet (2016).

Bijzonder hoogleraar Verslaving en psychiatrische comorbiditeit

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Psychiatrie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.