Universiteit Leiden

nl en

Titia Loenen

Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit

Naam
Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen
Telefoon
+31 71 527 3689
E-mail
m.l.p.loenen@law.leidenuniv.nl

Titia Loenen is Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit, verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht.

Meer informatie over Titia Loenen

Curriculum vitae

Titia Loenen studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde aan deze instelling in 1992 op het proefschrift Verschil in gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbeginsel met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten. 

Na een groot aantal jaren als hoogleraar verbonden te zijn geweest aan de Universiteit Utrecht (leeropdracht Juridische Vrouwenstudies/Gender en recht, later Rechtstheorie) is zij sinds 1 januari 2013 wederom werkzaam aan de Universiteit Leiden.   

Haar onderzoek beweegt zich op het terrein van de mensenrechten, gelijkheidsvraagstukken en internationaal, Europees en nationaal non-discriminatierecht. De huidige focus ligt op gender en multiculturele vraagstukken. In 2004-2005 heeft ze geparticipeerd in het Fulbright New Century Program. Deelnemers aan dit prestigieuze multidisciplinaire programma komen uit alle delen van de wereld en worden in een mondiale competitie geselecteerd. 

In het onderwijs heeft zij in de loop der jaren een groot aantal cursussen opgezet rond de thema’s gender en recht, gelijkheid, mensenrechten en pluralisme. Tevens was zij enkele jaren programmacoördinator van de Utrechtse Legal Research Master en heeft zij in dat kader een vak met betrekking tot methodologie van de rechtswetenschap ontwikkeld.  

Naast onderwijs en onderzoek heeft zij zich intensief met bestuurlijke activiteiten bezig gehouden, onder meer als promovendidecaan en als onderzoeksdirecteur. 

Voor meer informatie klik hier.

Onderzoeksterrein

Gelijkheidsvraagstukken in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief, in het bijzonder met betrekking tot gender en culturele en religieuze diversiteit.

Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 114

Contact

 • Loenen M.L.P. (2016), Divergence in fundamental labor rights case law: the case of banning religious symbols in public employment.. In: Heijden P. van der (red.) Ensuring coherence in fundamental labor rights case law: challenges and opportunities. The Hague: Social Justice Expertise Center. 30-40.'non-refereed' congresbijdrage
 • Loenen M.L.P. (2016), Wijzigen of handhaven artikel 1 Grondwet: bij twijfel niet inhalen, NJCM-Bulletin 41(3): 319-326.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2016), (Leeftijds)Discriminatie. In: Barkhuysen T, Polak J.E.M, Schueler B.J, Widdershoven R.J.G.M. (red.) AB-Klassiek. Deventer: Kluwer. 281-293.boekdeel
 • Loenen M.L.P., Vickers & L. (2015), More is less? Multiple protection of human rights in Europe and the risks of erosion of human rights standards.. In: Morano-Foadi, S., Vickers, L. (red.) Fundamental rights in the EU. A matter for two courts.. Oxford/Portland: Hart Publishing. p. 159-177.boekdeel
 • Loenen & M.L.P. (2015), Enhancing the legitimacy of the European Court of Human Rights: emphasising the margin of appreciation is not the way to go.. In: Napel, H.M ten, Voermans, W. (red.) The Powers that be. rethinking the separation of powers. A Leiden response to Möller.. Leiden: Leiden University Press. 259-274.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2015), Enhancing the Legitimacy of the European Court of Human Rights: Emphasising the Margin of Appreciation Is Not the Way to Go. In: Napel H.M.T.D. ten, Voermans W.J.M. (red.) The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers. A Leiden Response to Möllers. Leiden: Leiden University Press. 259 - 273.'refereed' congresbijdrage
 • Loenen M.L.P. (2014), Women, law and religion: dealing with (potential) conflicts between freedom of religion and gender equality from a human rights perspective. In: Stollberg-Rilinger B. (red.) „Als Mann und Frau schuf er sie“. Religion und Geschlecht. Würtzburg: Ergon Verlag. 215-226.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2014), De betekenis van artikel 9 EVRM in de SGP-zaak.. In: Post H., Schyff G. van der (red.) Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde. Nationale en Europese perspectieven. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 177-190.boekdeel
 • Loof J.P., Battjes J.H., Buyse A.C., Hendriks A.C., Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Mak C., Schukking J. & Vries S.A. de (2014), De nieuwe Wmo en de zorgelijke verhouding tussen decentraal maatwerk en mensenrechten (redationeel), NJCM-Bulletin 39(3).artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2014), Safeguarding religious freedom and gender equality: the case for and against uniform European human rights standards. In: Reilly N., Scriver S. (red.) Religion, gender, and the public sphere.: Routledge. 136-142.boekdeel
 • Loof J.P., Battjes J.H., Buyse A.C., Hendriks A.C., Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Mak C., Schukking J. & Vries S.A. de (2014), Het nationaal Actieplan Mensenrechten en decentrale mensenrechtenbescherming (redactioneel), NJCM-Bulletin : 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Loof J.P., Battjes J.H., Buyse A.C., Hendriks A.C., Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Mak C., Schukking J. & Vries S.A. de (2014), Actieprogramma aanpak jihadisme: een mensenrechtelijk mijnenveld (redactioneel), NJCM-Bulletin 39(5): 555-557.artikel in een tijdschrift
 • Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P. & Ölçer F.P. (red.) (2014), Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Loenen M.L.P. (15 november 2013), Mensenrechten en diversiteit in Europa: gelijke monniken, ongelijke kappen? (Oratie. Instituut voor Publiekrecht, Law, Leiden University). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Loenen M.L.P. (7 oktober 2013), Mr. van de week: Titia Loenen Geïnterviewd door redactie for Mr., website voor juristen [interview].overig
 • Loenen M.L.P. (7 februari 2013), Commentaar bij EHRM 15 januari 2013, Eweida e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk. NRC Handelsblad, Rubriek 'De Uitspraak'.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2013), Conceptualizing sexual orientation as a ‘suspect’ category in non-discrimination law: some reflections on the Atala judgment of the Inter-American Court of Human Rights, La Revista Derecho y Humanidades 2013(21): 241-258.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: EHRM (Grote Kamer) 19 februari 2013, NJCM-Bulletin 2013,5; 638-643.annotatie
 • Loenen M.L.P. & De Vries S. (2013), Sociale rechten in tijden van economische crisis - meer dan ooit onder druk, NJCM-Bulletin : 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2013), 'Life, liberty and the pursuit of happiness': alleen voor de happy-few?. In: Juridische Faculteitsalmanak 2012-2013. Leiden: J.F.V. Grotius. 120-121.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2012), Framing headscarves and other multicultural issues as religious, cultural, racial or gendered: the role of human rights law, Netherlands Quarterly of Human Rights 30(4): 472-488.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2012), Accommodation of religion and sex equality in the workplace under the EU equality directives: a double bind for the European Court of Justice Farnham/Burlington: Ashgate.boek
 • Loenen M.L.P. (2012), De herpositionering van het EHRM in het licht van de dynamiek tussen voortrekkersrol en waakhondfunctie. In: Gerards J., Terlouw A. (red.) Amici Curiae, Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 183-193.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2012), De spagaat van het EHRM in de zaak Lautsi. Mensenrechtenbescherming in het spanningsveld tussen internationaal toezicht en het primaat van de staat. In: Kummling H.R.B.M. (red.) De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 139-145.boekdeel
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: EHRM 10 juli 2012, AB 2012; 333.annotatie
 • Brink M. van den & Loenen M.L.P. (2012), The Netherlands: neutral but not indifferent. In: Cumper P., Lewis T. (red.) Religion, rights and secular society. European Perspectives. Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing. 17-37.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2012), Gelijke benoembaarheid in de top van het openbaar bestuur: voorkeursbehandeling als uitzondering of als regel? (redactioneel), NJCM-Bulletin : 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: EHRM 18 maart 2011, NJCM-Bulletin 2011; 483-489.annotatie
 • Loenen M.L.P. (2011), Het afwegingskader van de AWGB bij botsende gelijkheidsrechten Utrecht: CGB.rapport
 • Loenen M.L.P. & Gerards J. (2011), Van griffierechten en overheidsplichten (redactioneel), NJCM-Bulletin : 301-304.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2011), Ten geleide: themanummer gelijke behandeling en non-discriminatie, NJCM-Bulletin : 129-131.artikel in een tijdschrift
 • Brink M. van den, Loenen M.L.P. & Tigchelaar H. (2010), Sex segregation and equality in a multicultural society: inferiority as a standard for legal acceptability, Utrecht Law Review 6(2): 115-144.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., Rossum W.M. van & Tigchelaar H. (2010), Introduction: Human rights law as a site of struggle over multicultural conflicts. Comparative and multidisciplinary perspectives, Utrecht Law Review 6(2): 1-16.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2010), Solidariteit: verantwoordelijkheid en zorg voor anderen. In: Rosier T.E. (red.) Achtergronden. Den Haag: Boom juridische uitgevers. 205-336.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2010), Mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. De rechter en bestendiging van de dominante genderideologie. In: Doornbos N., Huls N., Rossum W. van (red.) Rechtspraak van buiten. Deventer: Kluwer. 111-116.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2010), Uitkering ontvangen? Privacy inleveren!, NTM 2010: 131-133.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2010), De SGP-discussie revisited, Nederlands Juristenblad (1801): 2269-2274.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2009), De wonderbaarlijke rehabilitatie van het huwelijk. Het huwelijk de rechtsorde uit?!. In: Boer M. de, Wijers M. (red.) Vrouw & Recht. De beweging, de mensen, de issues. Amsterdam: Amsterdam University Press. 93-97.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2009), The headscarf debate: approaching the intersection of sex, religion and race under the ECHR and EC equality law. In: Schiek D., Chege V. (red.) European Union non-discrimination law. Comparative perspectives on multidimensional equality law. London/New York: Routledge-Cavendish. 313-328.boekdeel
 • Boerefijn I. & Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2009; 758-780.annotatie
 • Loenen M.L.P., Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009; 302-303.annotatie
 • Loenen M.L.P. (2009), Quota voor vrouwen in topfuncties?, NJCM-Bulletin (2009): 849-851.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2009), Gelijkheid als juridisch beginsel. Een conceptuele analyse van de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Loenen M.L.P. (2009), Geschakelde dynamiek: de cumulatie van gelijkebehandelingsnormen en het belang van de totstandkoming van een internationaal acquis. In: Barkhuysen T., Emmerik M.L., Loof J.P. (red.) Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof.mr. E.A. Alkema. Deventer: Kluwer. 325-337.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2009), Het Palestijns-Israëlische conflict als bedreiging van het VN-mensenrechtensysteem (redactioneel), NJCM-Bulletin 34(2): 139-141.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. & Gerards J.H. (2009), Europese richtlijn, AWGB en ‘enkele feit’: meer of minder ruimte voor de vrijheid van godsdienst?, NJCM-Bulletin (2009): 191-194.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2009), Botsing tussen de vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling. In: Nieuwenhuis A.J., Zoethout C.M. (red.) Rechtsstaat en religie (staatsrechtconferentie 2008, UvA). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 189-200.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2009),. In: Barkhuijsen T., Polak J.E.M., Schueler B., Widdershoven R.J.G.M. (red.),(Leeftijds)discriminatie. AB Klassiek. Deventer: Kluwer. 317-326.annotatie
 • Loenen M.L.P. (2008), Freedom of religion versus sex equality and state neutrality: the difference the method of review can make. In: Brems E. (red.) Conflicts between fundamental rights. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia. 421-429.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2008), Kopftuch ja, Burka nein? Gedanken zur Beschränkung der Glaubensfreiheit in Bezug auf gesichtsbedeckende Schleier. In: Arioli K., Cottier M., Farahmand P., Küng Z. (red.) Wandel der Geschlechterverh�ltnisse durch recht?. ZǬrich/St. Gallen/Baden-Baden: Dike/Nomos. 321-332.boekdeel
 • Brink M. van den, Burri S.D., Goldschmidt J.E. & Loenen M.L.P. (2008), European equality law or: loosing sight of the wood for the trees. In: Pennings F., Konijn Y., Veldman A. (red.) Social responsibility in labour relations. European and Comparative Perspectives.: Wolters Kluwer. 353-371.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2008), De facto afschaffing van bescherming van de godsdienstvrijheid onder het EVRM? Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de ‘margin of appreciation’. In: Ooijen H.M.A.E. van, Egmond L.F., Olujic F., Vos O.P.G. (red.) Godsdienstvrijheid: afschaffen of beschermen?. Leiden: St. NJCM Boekerij. 59-68.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2008), Religious pluralism and the European Court of Human Rights. Some reflections on the pros and cons of a wide margin of appreciation in the case of Sahin v. Turkey. In: Boerefijn I., Goldschmidt J.E. (red.) Changing perceptions of Sovereignty and Human Rights, Essays in honour of Cees Flinterman. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia. 381-394.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2007), Constructing the female Muslim citizen: law as a site for struggle for inclusion and exclusion. In: Elliott C. (red.) Global empowerment of women: responses to globalization and politicized religions. New York: Routledge. 161-172.boekdeel
 • Loenen M.L.P. & Goldschmidt J.E. (red.) (2007), Religious pluralism and human rights in Europe: where to draw the line?. Antwerpen: Intersentia.boekredactie
 • Loenen M.L.P. (2007), Strafbaarstelling van godslastering: gelijke monniken gelijke kappen?, NCJM-bulletin 8: 1085-1086.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2007), Freedom from fear of Islam? An argument for a generous approach to religious pluralism. In: Boerefijn I., Goldschmidt J. E. (red.) Human rights in the polder. Antwerpen: Intersentia. 97-112.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2007), Van trouwambtenaren en ambtenarentrouw, NJCM-Bulletin 3: 261-262.artikel in een tijdschrift
 • Goldschmidt J.E. & Loenen M.L.P. (2007), Religious pluralism and human rights in Europe: reflections for further research. In: Religious pluralism and human rights in Europe: where to draw the line?. Antwerpen: Intersentia. 239-250.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2006), Women caught between religion and equality? Developments in international and European human rights law. In: Borresen K.E., Cabibbo S. (red.) Gender, religion and human rights. Rome: Herder. 174-188.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2006), Het EHRM en de grenzen van religieus pluralisme, Nederlands Juristenblad 252: 304-310.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2006; 827-832.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2006), Geloof in het geding. Juridische grenzen van religieus pluralisme in het perspectief van de mensenrechten. Den Haag: SDU Uitgevers.boek
 • Loenen M.L.P. (2006), Gezichtsbedekkende sluiers: toestaan of beperken?, NJCM-Bulletin 31(7): 984-996.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. & Terlouw A., NJCM-Bulletin 2006; 228-233.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2006), Een algemeen boerkaverbod. Angst als slechte raadgever, NCJM-bulletin 2: 179-181.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2005), Na Theo van Gogh: zelfbeperking is geen mensenrechtelijke nederlaag, NJCM-Bulletin : 135-136.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2005; 1118-1123.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2004), Human rights and substantive or inclusionary equality. In: Report of the International Conference on Fundamental Rights in a Pluralistic Society. The Hague: Ministerie Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 79-89.'non-refereed' congresbijdrage
 • Loenen M.L.P. (2004), Mensenrechten en multiculturele vraagstukken, NJCM-Bulletin : 7-15.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2004), Naar een ander toetsingskader voor de AWGB?. In: Holtmaat R., e.a. . (red.) Gelijkheid en (andere) grondrechten. Deventer: Kluwer. 138-148.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2004), Religieus pluralisme op de weegschaal, NJCM-Bulletin 8(29): 967-970.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2004; 779-781.annotatie
 • Loenen M.L.P. & Brouwer A-M de (2003), De vrijheid van godsdienst versus gelijke behandeling in internationaalrechtelijk perspectief. Enkele case studies. In: Flinterman C., Genugten W. van (red.) Niet-statelijke actoren en de rechten van de mens; gevestigde waarden, nieuwe wegen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 19-34.boekdeel
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: HR 1 november 2002, NJCM-Bulletin 2003; 611-612.annotatie
 • Loenen M.L.P. & Hendriks A. (2003), De Arabisch-Europese Liga: een bedreiging voor de rechtsstaat?, ICA News : 391-393.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2003), Een zorg(e)loze toekomst voor de vrouw in het familierecht? Een beschouwing naar aanleiding van twintig jaar rechtsontwikkeling op het terrein van het familierecht, Nemesis : 115-122.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2003), Een wet zonder keuzes? Een beschouwing over de Belgische antidiscriminatiewet vanuit een Nederlands perspectief. In: Velaers J. (red.) Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 783-799.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (2003), Het gelijkheidsbeginsel en andere grondrechten in de multiculturele samenleving ¿ ontwikkelingen sinds 1983, NJCM-Bulletin : 259-275.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. 2003; 372.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: CGB 20 maart 2003, NJCM-Bulletin 2003; 621-624.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2002), Family law issues in a multicultural setting: abolishing or reaffirming sex as a legally relevant category? A human rights approach, Netherlands Quarterly of Human Rights : 423-443.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. 2002.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2002), Onderscheid naar sekse de rechtsorde uit of er juist weer in? Een mensenrechtelijke beschouwing over familierecht in een multiculturele samenleving, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 229-234.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2002), Towards a common standard of achievement? Developments in international equality law. In: Bois F. du, e.a. . (red.) Acta Juridica 2001. Cape Town: Juta Law/University of Cape Town 2002. 197-213.boekdeel
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2002; 743-746.annotatie
 • Loenen M.L.P. (2002), Naschrift bij: R. Bakels, Voorkeursbehandeling in strijd met het evenredigheidsbeginsel, ICA News : 722-722.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2002), Islam en de rechtsstaat: religieuze plurifomiteit in discussie (redactioneel), NJCM-Bulletin : 691-692.artikel in een tijdschrift
 • Boerefijn I. & Loenen M.L.P. (2002), De bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen in het licht van het Vrouwenverdrag, NJCM-Bulletin 4(27): 106-122.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2002; 603-605.annotatie
 • Loenen M.L.P. (2001), Ras en nationaliteit. Overzicht oordelen Commissie gelijke behandeling 2000. In: Loenen T. (red.) Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2000. Deventer: Kluwer. 13-25.boekdeel
 • Loenen M.L.P. 2001.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2001), General Comment 28 en de voorbeeldfunctie van het Mensenrechtencomite inzake seksediscriminatie, NJCM-Bulletin : 498-510.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2001), Ter Visie: Hoofddoek in de rechtbank?, Sociaal Recht : 225.artikel in een tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T., Lawson R.A., Hendriks A.C., Lenos E.E.V., Kuijer M., Loenen M.L.P., Myjer B.E.P., Verhey L.F.M., mede E. van der, Schröder N., Valenteijn R. & Wit J de (2001), Overzicht van de Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1998 en 1999, NJCM-Bulletin 26(5): 564-667.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P., Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht 2001; 5-6.annotatie
 • Loenen M.L.P. (2001), Hoofddoeken voor de klas en in de rechtbank: op weg naar een multicultureel publiek domein?, NJCM-Bulletin : 851-869.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. 2001.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. & Hendriks A.C., NJCM-Bulletin 2000; 1100-1105.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (red.) (2000), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 1999. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Boerefijn I., Senders M.M. & Loenen M.L.P. (2000), Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Een verdiepend onderzoek naar het Nederlandse beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.rapport
 • Loenen M.L.P. (2000), Risicofactor: geslacht, Juncto 11(3): 15-16.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2000), 'Zes jaar AWGB: gelijke behandeling gewogen.', NJCM-Bulletin : 835-837.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2000), Gelijke behandeling na Van Raalte: geen revolutie in de sociale zekerheid, NJCM-Bulletin 1: 301-312.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2000), Indirect discrimination as a vehicle for change, Australian journal of human rights 6(2): 77-100.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2000), Man of vrouw, man én vrouw? Sekse bestaat niet meer!, Juncto 11(2): 17-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (2000), Ras en nationaliteit. Overzicht oordelen Commissie gelijke behandeling 1999. Deventer: Kluwer. 10.boekdeel
 • Loenen M.L.P., Boerefijn I. & Senders M.M. (2000), Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Een verdiepend onderzoek naar het Nederlands beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.rapport
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2000; 921-923.annotatie
 • Loenen M.L.P. (2000), Bordeel = manege?, Juncto 12(1): 31-32.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (1999), Women's human rights on the eye of the 21st century, Netherlands Quarterly of Human Rights 17: 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (1999), Indirect discrimination: oscillating between containment and revolution. In: Loenen T., Rodrigues P.R. (red.) Non-discrination law: comparative perspectives. Den Haag: Kluwer. 195-211.boekdeel
 • Loof J.P., Dersjant N., Emmerik M.L. van, Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Myjer E., Verhey L.F.M., Woltjer A.J.T. & Zaaijer B.M.T.L. (1999), overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1997, NJCM-Bulletin 24(1): 51-96.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (1999), Overzicht oordelen Commissie Gelijke Behandeling 1998, NJCM-Bulletin : 930-945.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (1999), Islamitische onderwijzeressen, NJCM-Bulletin 5.artikel in een tijdschrift
 • Loenen M.L.P. (1999), Gelijkheid als grondslag van de sociale rechtsstaat. In: Algra N.E., Hol A.M., Ippel P. (red.) Profiel van het recht. Deventer: Kluwer. 109-146.boekdeel
 • Loenen M.L.P. (1999), Uitsluiting van vrouwen, etnische minderheden en homoseksuelen door het recht: aanzet tot een geïntegreerde analyse. In: Lünneman K.D., Veldman A., Loenen T. (red.) De onzichtbare standaard van het recht. Deventer: Gouda Quint.boekdeel
 • Loenen M.L.P. & Rodrigues P.R. (red.) (1999), Non-discrimination law: comparative perspectives. Den Haag: Kluwer.boekredactie
 • Loenen M.L.P. (1999), Implementing women's human rights under the European Convention of human rights. In: Kwakwa E.K., Ankumah E.A. (red.) The legal profession and the protection of human rights in Africa. Maastricht: Africa Legal Aid. 127-132.boekdeel
 • Emmerik M.L. van, Loof J.P., Barkhuysen T., Woltjer A.J.T., Lawson R.A., Zaaijer B.M.T.L., Loenen M.L.P., Verhey L.F.M., Ellens P.J. & Heerma van Voss G.J.J. (1998), overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1996, NJCM-Bulletin 22-8: 1006-1051.artikel in een tijdschrift
 • Arts K., Bonth M. de, Brink M. van den, Droessen L. & Loenen M.L.P. (1998), De UVRM: universele rechten voor mannen én vrouwen?, NJCM-Bulletin : 1023-1036.'non-refereed' artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden