Universiteit Leiden

nl en

Tim Verdoes

Universitair docent

Naam
Dr. T.L.M. Verdoes
Telefoon
+31 71 527 7753
E-mail
t.l.m.verdoes@law.leidenuniv.nl

Tim Verdoes studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit (1989). Hij promoveerde in 2005 op het proefschrift: “Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos”.

Meer informatie over Tim Verdoes

Leiden Law Blog

Tim Verdoes studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit (1989). Hij promoveerde in 2005 op het proefschrift: “Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos”. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de theorie van de (falende) onderneming en de co-evolutie van ondernemingen en markten in de complexiteitseconomie.  Zijn fascinatie richt zich op twee facetten: het veelvuldig falen van ondernemingen en het bestaan van een enorme diversiteit aan ondernemingen.

Langdurig succes van een onderneming is incidenteel; falen is structureel. Onze economie herbergt een enorme diversiteit aan ondernemingen. Jaarlijks komen daar nieuwe ondernemingen bij en verdwijnen andere. De oorzaak hiervan is gelegen in de complexiteit, dynamiek en daarmee onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van een strategie, investeringsbeslissing of marketingbeleid. Wisselende interacties tussen entiteiten in de waardeketen kunnen de ‘fitness landscape’ van een onderneming steeds doen veranderen. Een onderneming is een speelbal van deze geaggregeerde interacties en kan maar in zeer beperkte mate leren, evolueren en zich aanpassen. Ons economisch systeem bruist van de dynamiek, er bestaan onnoemelijk veel mogelijkheden om nieuwe ideeën te testen, maar het merendeel daarvan zal falen. Kennelijk bestaat ons systeem juist bij de gratie van dat falen en de variatie die selectie mogelijk maakt. Tim heeft hierover gepubliceerd in tijdschriften en boeken. Ook blogt hij met enige regelmaat over deze onderwerpen.

Tim geeft (of heeft gegeven) onderwijs op het terrein van corporate finance, management en financial accounting, marketing, bedrijfseconomie en business law & economics en de bedrijfswetenschappen. Hij bestrijkt een groot deel van de bedrijfseconomie. Hij is meer een generalist dan een specialist; probeert graag het grotere beeld aan te geven en vakken in hun context te plaatsen. Tim is eveneens betrokken (geweest) bij de Federatie van Belastingadviseurs en Nijenrode Business University. Hij is lid van diverse examencommissies.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.05

Contact

 • Verdoes T.L.M., Rest J.I. van der & Adriaanse J.A.A. (2017), A Synopsis of the Present and Future of Turnaround Management and Bankruptcy. In: Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management and Bankruptcy. New York: Routledge / Taylor Francis. 780-812.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. (9 december 2016), Science and practice; living apart (but in the future more) together?. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M. (2016), Een kritische beschouwing van de 'corporate rescue culture'. In: Adriaanse J.A.A., Offeren D.H., Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management. Deventer: Wolters Kluwer. 173-188.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. (15 juli 2016), Pre-pack in Dutch Insolvency Law: Costs & Benefits for Share- and Debtholders, Employees and Society. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M. & Verweij A.M. (2016), A critical consideration of the corporate rescue culture; an analysis from the perspective of complexity economics. In: Parry R. (red.) Designing Insolvency Systems. Nottingham: INSOL Europe. 73-90.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. (26 januari 2016), V&D and the arbitrariness of rescuing businesses. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M. (18 juni 2015), Myths of Mismanagement. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Deal or No Deal? Het dwangakkoord buiten faillissement en het perspectief van de schuldeiser: een civilologische verkenning. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 1-20.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Verdoes T.L.M. (2015), Recovery and Resolution Plans in Banking: a theoretical turnaround management perspective. In: Haentjens M., Wessels B. (red.) Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector. Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector Cheltenham: Edward Elgar. 236-260.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. (18 november 2014), "New economy - New challenges for the practice and science of the law?". Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M. (6 november 2014), Dwangakkoord buiten faillissement: een goed pressiemiddel? Verslag en discussie over resultaten van een enquête (Lezing). Nieuwegein Bsusiness Center: Credit expo 2014.overig
 • Witjes J.P.J., Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Orij R.P. (30 mei 2014), The International Financial Reporting Standards allow companies free play to determine the effctive tax rate (Lezing) Tallinn.overig
 • Orij R.P., Verdoes T.L.M. & Stigter G. (2014), Creditor rights and capital structure; An International Comparison in the Eurozone. In: B. Santen, D.H. van Offeren (red.) Perspectives on International Insolvency Law: a tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer. 243-264.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. (4 april 2014), The shorter lifetime of the firm in the age of the corporate rescue culture. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M., Adriaanse J.A.A. & Verweij A.M. (2014), Bank Recovery Plans: Strengths and Weaknesses - How to Make a Boiling Banker Frog Jump . In: Haentjens M., Wessels B. (red.) Bank recovery and resolution, a conference book. Hazelhoff Financial Law Series nr. 2 Den Haag: Eleven Internation publishing. 25-47.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A., Verdoes T.L.M. & Rest J.I. van der (2014), Het dwangakkoord buiten faillissement vanuit het perspectief van de schuldeiser, De Credit Manager 1(2014): 26-30.artikel in een tijdschrift
 • Kuijl J.G., Verdoes T.L.M. & Verweij A.M. (2014), The life cycle of Meccano: Business perspectives on corporate insolvency law. In: Bernard Santen, Dick van Offeren (red.) Perspectives on international insolvency law, A tribute to Bob Wessels.: Wolters Kluwer. 197-214.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. (15 november 2013), Does Shell pay enough, too much, or too little corporate tax?. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M. (12 juli 2013), Who or what regulates the regulators and regulated in a complex financial society?. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M. (22 maart 2013), Basel III capital requirements: costs and benefits for banks and societies. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Witjes J.P.J., Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Scholten J. (2013), De effectieve belastingdruk wordt niet alleen bepaald door de wet- en regelgeveing, Weekblad Fiscaal Recht : 1390-1394.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Witjes J.P.J. & Verdoes T.L.M. (2013), Ontwikkelingen in het conceptual framework, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(9): 355-364.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M. (30 november 2012), It's the (science of) law, stupid!. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M. (10 september 2012), Brood en Spelen [interview].televisie-of radio-optreden
 • Verdoes T.L.M. (7 september 2012), In the new economy we do not need new more debtor-friendly regulations on insolvency proceedings. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Verdoes T.L.M., Adriaanse J.A.A. & Verweij A.M. (2012), Nieuwe economie: het faillissement van de wettelijke reorganisatieprocedure in zicht?, Tijdschrift voor Insolventierecht 6(november/december): 140-144.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Witjes J.P.J., Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2011), Implementation of XBRL in the EU could be mobilized by Tax. Münster: Institute of Accountancy and Taxation University of Münster Germany. 1-14.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. (2011), D.P. Hanley, Aircraft operating leasing: a legal and practical analysis in the context of public and private international law. Leiden. [overig]overig
 • Verdoes T.L.M. (2011), Measuring country-level accountancy performance and achievement. USA: USAID.rapport
 • Verdoes T.L.M. & Kuijl J.G. (2011), Nieuwe index meet niveau accountancy (Accountancy Development Index), De Accountant .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2011), Richt controleverklaring aan aandeelhouders, De Accountant (10 oktober): 56-56.artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M. (17 december 2010), De onderneming: "van vele (wetenschappelijke) markten thuis" (Lezing). Leiden.overig
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Audit market concentration in the Netherlands: Is it a Big Four, Big Three, Big Two or Big One?. In: Scientific Committee European Accounting Association, (Ed.). Brussel: European Accounting Association.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. & Adriaanse J.A.A. (9 maart 2010), Workshop Ondernemerschap (Lezing). Leiden.overig
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Accountantskosten in de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 84(6): 291-302.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Witjes J.P.J., Kuijl J.G., Offeren D.H. van, Scholten J. & Verdoes T.L.M. (2010), Knelpunten bij samenval: wet en de aangifte vennootschapsbelasting vallen niet volledig samen, Weekblad Fiscaal Recht (6870): 1035-1044.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M. (2010), Markt versus onderneming: de bruggenbouwers van de (bedrijfs)economie; een gelaagde wetenschapstheoretische benadering met behulp van complexe adaptieve systemen: "everything is connected". In: Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M., Witjes J.P.J. (red.) Overbruggen; Opstellenbundel aangeboden aan prof.dr. J.G. Kuijl RA. Raalte: A & W Uitgevers. 141-163.boekdeel
 • Verdoes T.L.M., Adriaanse J.A.A. & Ven N.J.C. van de (2010), Naar een financieel gezond betaald voetbal, Economisch Statistische Berichten 95(4583): 246-249.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Overbruggen, Opstellenbundel aangeboden aan prof.dr. J.G. Kuijl RA. Raalte: A&W Uitgevers.boek
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2009), International analysis of tax reconciliation statements and deferred tax positions, a comparison of Dutch and Belgian companies. In: Scientific Committee European Accounting Association (red.) European Accounting Association. Brussel: European Accounting Association. 1-27.'non-refereed' congresbijdrage
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2009), Operationele segmenten in de jaarrekening, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(5): 173-180.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M. & Kuijl J.G. (2009), Opgaan, blinken en verzinken: Meccano - "the dream must go on", deel 2. In: Meccano nieuws lente 2009. Meccanonieuws: Vereniging Meccano Gilde Nederland. 12-15.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kuijl J.G. & Verdoes T.L.M. (2009), "Opgaan, blinken en verzinken: Meccano - 'the dream must go on" deel 3. In: Meccano nieuws zomer 2009. Meccanonieuws: Vereniging Meccano Gilde Nederland. 9-11.boekdeel
 • Verdoes T.L.M. & Kuijl J.G. (2009), "Opgaan, blinken en verzinken: Meccano - The dream must go on", deel 4. In: Meccano nieuws herfst 2009. Meccanonieuws: Vereniging Meccano Gilde Nederland. 8-10.'non-refereed' congresbijdrage
 • Adriaanse J.A.A., Kuijl J.G. & Verdoes T.L.M. (2009), Staatssteun is altijd perverse bonus: waarom ondernemingen gewoon failliet moeten kunnen gaan, Tijdschrift voor Insolventierecht 15(3): 73-78.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2008), Balans. In: Meer J.W.M. van der, Dijksma J., Geffen C.J.A. van, Koning J.A., Remery A., Schaik F.A. van (red.) Leidraad voor de AA. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. A.3.7-01-A.3.7-34.congresbijdrage
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2008), Disclosures of Taxes in Dutch and German Annual Reports, Harmonization: fact or fiction?: European Accounting Association. 1-24.'non-refereed' congresbijdrage
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van, Kuijl J.G. & Witjes J.P.J. (2008), Ontwikkelingen in de Nederlandse wet- en regelgeving van externe verslaggeving door de introdcutie van IFRS, Onderneming en Financiering 2008/4: 7-24.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M. & Kuijl J.G. (2008), Opgaan, blinken en verzinken: Meccano - "the dream must go on" deel 1. In: Meccano Nieuws 2008-4.. 11-14.'non-refereed' congresbijdrage
 • Ven N.J.C. van de, Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Iwanczuk-Prost M.J. (2008), Rapport 'Beleid Buitenpromovendi: Mogelijkheden tot Verandering?'. Leiden: Leiden Law School.rapport
 • Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2008), waarderingsgrondslagen. In: Meer J.W.M. van der, Dijksma J., Geffen C.J.A. van, Koning J.A., Remery A., Schaik F.A. van (red.) Leidraad voor de AA. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. A.3.6-01-A.3.6-26.congresbijdrage
 • Verdoes T.L.M. (2006), De onderneming: sporen van Intelligent Design, Filosofie in Bedrijf 2(17): 16-22.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M. (19 januari 2005), Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Promotor(en) en Copromotor(en): Kuijl J.G.dissertatie
 • Verdoes T.L.M. (2002), De verhalen achter de cijfers Bespreking van: Van den Doel H.W. (2002) In het verleden behaalde resultaten; bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis, Leidraad 7: 16-16.boekbespreking
 • Verdoes T.L.M. (2001), Winsttheorie, ondernemingstheorie, informatietheorie en het beperkte nut van de bedrijfseconomische wetenschap; naar een bedrijfseconomische nabeschouwing van Godel, Escher, Bach?. In: Bonnet M.P.B., Olink H., Speckle R.F. (red.) FMA-kroniek. Rotterdam: Erasmus Universiteit. 309-324.congresbijdrage
 • Verdoes T.L.M. (2000), Presentatie (bedrijfs)economie als paradoxale wetenschap of wetenschap van de paradoxen. Rotterdam. [overig]overig
 • Kuijl J.G., Breugel F.W.J. van, Coomans P.L., Persoon R., Scholten J., Verdoes T.L.M., Vos P. & Witjes J.P.J. (1999), Vennootschapsbelasting, Jaarrekening en Aangifte. Deventer: Gouda Quint.boek
 • NIFA Hogeschool Voorzitter examencommissie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie