Universiteit Leiden

nl en

Sandy Overgaauw

Universitair docent

Naam
Dr. S. Overgaauw
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
s.overgaauw@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5353-5143

Sandy Overgaauw behaalde haar master Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Orthopedagogiek) aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht zij de ontwikkeling van de neurale correlaten van empathie bij gezonde kinderen en adolescenten. Het doel was om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en individuele verschillen in empathie en de relatie met (pro)sociaal gedrag.

Meer informatie over Sandy Overgaauw

Kort cv

Sandy Overgaauw behaalde haar master Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Orthopedagogiek) aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht zij de ontwikkeling van de neurale correlaten van empathie bij gezonde kinderen en adolescenten. Het doel was om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en individuele verschillen in empathie en de relatie met (pro)sociaal gedrag.

Onderwijs

Sandy Overgaauw is coördinator van het bachelorvak Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (IBP-track). Daarnaast is Sandy als werkgroepdocent betrokken bij het vak Perspectief op Carrièreplanning (IBP studenten) en begeleidt zij masterstudenten bij het schrijven van hun thesis.

Onderzoek

Momenteel onderzoekt zij hoe individuen hun gedrag monitoren in sociale situaties, bijvoorbeeld wanneer een fout wordt gemaakt die gevolgen heeft voor een ander. Zij richt zich hierbij met name op individuen met psychopathische trekken. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de neurale mechanismen die betrokken zijn bij het monitoren van gedrag in een sociale context. 

Daarnaast zal Sandy in navolging van het onderzoek dat zij tijdens haar promotieonderzoek heeft uitgevoerd, de individuele verschillen in ontwikkelingsroutes in klinische populaties verder onderzoeken. Concreet zal zij per september 2018 starten met een nieuw project (gefinancierd door een KNAW Sara van Dam beurs) in samenwerking met haar onderzoekpartners Dr. Einat Levy-Gigi van de Bar Ilan Universiteit en Prof. dr. Ellen de Bruijn (Klinische Psychologie). Met dit project zal worden onderzocht wat er in de hersenen gebeurt wanneer jongeren fouten maken die gevolgen hebben voor leeftijdgenoten. Hierbij zal een vergelijking worden gemaakt tussen Nederlandse jongeren en Israëlische jongeren die opgroeien in een stressvolle omgeving. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar de rol van angst en empathie.

Beurzen

2018: KNAW Sara van Dam projectbeurs

Relevante links

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.