Universiteit Leiden

nl en

Ruud Koole

Emeritus hoogleraar Nederlandse politiek

Naam
Prof.dr. R.A. Koole
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.a.koole@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2443-1975

Kort CV

Prof.dr. Ruud Koole (geboren in 1953 te Rilland-Bath) is hoogleraar Politicologie. Hij studeerde na zijn middelbare school in Middelburg geschiedenis in Groningen en politieke wetenschappen in Parijs. Van 1981 tot 1989 was hij Directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.

In 1989 ging hij voltijds werken als universitair docent bij de vakgroep politieke wetenschap van de Universiteit Leiden, inmiddels het Instituut Politieke Wetenschap. In 1992 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990 (promotor was prof. dr. H. Daalder). Datzelfde jaar werd hij tot universitair hoofddocent benoemd.

Tijdens zijn universitair hoofddocentschap verbleef hij in het tijdvak tot 2001 enkele korte perioden ‘buiten Leiden’, onder meer als 'Visiting Scholar' aan het Center for European Studies, Harvard University (Cambridge, MA) en als 'Fellow-in-Residence' op het Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar. Van 1994 tot 1996 was hij portefeuillehouder wetenschap en onderzoek in het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in Leiden.

In maart 2001 werd hij gekozen tot landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid. Die voltijdsfunctie bleef hij vervullen tot december 2005. Wel bleef hij aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden verbonden door het jaarlijks geven van een cursus Lokale Politiek.

Sinds 1 januari 2006 is hij in Leiden hoogleraar Politicologie, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse Politiek en haar institutionele ontwikkeling. Van 2006 tot en met 2010 was hij wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Politieke Wetenschap in Leiden. Sinds 2011 is hij penvoerend ‘trekker’ van het interfacultaire onderzoeksprofileringsgebied ‘Political Legitimacy’ van de Leidse Universiteit.

Van juni 2011 tot juni 2015 was hij senator voor de PvdA. Hij vervult tevens verschillende (bestuurs)functies in publieke en maatschappelijke instellingen, momenteel onder meer: vice-voorzitter Raad van Toezicht BNN-VARA, lid van de nationale Referendumcommissie, lid Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG – Nijmegen), lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

In 2016 werd hij tot lid benoemd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich met name op Nederlandse politieke instituties, Nederlandse politieke geschiedenis, politieke legitimiteit en het functioneren van politieke partijen in West-Europa.

Emeritus hoogleraar Nederlandse politiek

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Politieke Wetenschap

Publicaties

Activiteiten

  • Reflectieraad Openbaar Ministerie lid
  • Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere lid Raad van Toezicht
  • Wiardi Beckmann Stichting lid redactie Socialisme & Democratie
  • Stichting Parlementaire Geschiedenis Den Haag lid Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nij
  • Thorbecke en Bachiene Stichting lid bestuur
  • Academie voor Wetgeving kerndocent
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.