Universiteit Leiden

nl en

Ruud Koole

Professor emeritus

Naam
Prof.dr. R.A. Koole
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.a.koole@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2443-1975

Kort CV

Prof.dr. Ruud Koole (geboren in 1953 te Rilland-Bath) is hoogleraar Politicologie. Hij studeerde na zijn middelbare school in Middelburg geschiedenis in Groningen en politieke wetenschappen in Parijs. Van 1981 tot 1989 was hij Directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.

In 1989 ging hij voltijds werken als universitair docent bij de vakgroep politieke wetenschap van de Universiteit Leiden, inmiddels het Instituut Politieke Wetenschap. In 1992 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990 (promotor was prof. dr. H. Daalder). Datzelfde jaar werd hij tot universitair hoofddocent benoemd.

Tijdens zijn universitair hoofddocentschap verbleef hij in het tijdvak tot 2001 enkele korte perioden ‘buiten Leiden’, onder meer als 'Visiting Scholar' aan het Center for European Studies, Harvard University (Cambridge, MA) en als 'Fellow-in-Residence' op het Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar. Van 1994 tot 1996 was hij portefeuillehouder wetenschap en onderzoek in het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in Leiden.

In maart 2001 werd hij gekozen tot landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid. Die voltijdsfunctie bleef hij vervullen tot december 2005. Wel bleef hij aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden verbonden door het jaarlijks geven van een cursus Lokale Politiek.

Sinds 1 januari 2006 is hij in Leiden hoogleraar Politicologie, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse Politiek en haar institutionele ontwikkeling. Van 2006 tot en met 2010 was hij wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Politieke Wetenschap in Leiden. Sinds 2011 is hij penvoerend ‘trekker’ van het interfacultaire onderzoeksprofileringsgebied ‘Political Legitimacy’ van de Leidse Universiteit.

Van juni 2011 tot juni 2015 was hij senator voor de PvdA. Hij vervult tevens verschillende (bestuurs)functies in publieke en maatschappelijke instellingen, momenteel onder meer: vice-voorzitter Raad van Toezicht BNN-VARA, lid van de nationale Referendumcommissie, lid Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG – Nijmegen), lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

In 2016 werd hij tot lid benoemd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich met name op Nederlandse politieke instituties, Nederlandse politieke geschiedenis, politieke legitimiteit en het functioneren van politieke partijen in West-Europa.

Professor emeritus

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap
 • Koole R.A. (13 december 2019), 'Het is de schuld van de partij!' Politieke partijen in een onvolmaakte democratie. Afscheidsrede (Oratie. Institute of Political Science, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University). Leiden: University Leiden. Inaugurale rede
 • Koole R.A. (28 mei 2019), De urgentie van het terugzendrecht. Staatscourant: 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2019), Vertrek premier: nieuwe verkiezingen?, Staatscourant : 6. overig
 • Koole R.A. (2019), Bicameralisme bij electorale instabiliteit. De actualiteit van het terugzendrecht. In: Scripta Manent, Liber Amicorum aangeboden aan Ankie Broekers-Knol.: Boom Juridisch. 27-39. boekdeel
 • Koole R.A. (2019), Is een 'akkoorden-democratie' wel een echte democratie?, RegelMaat: Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 34(2): 95-111. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2019), Maak de gemeentepolitiek Wibaut-proof, Socialisme & Democratie 76(6): 55-69. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2019), Onderhoud de instituties van de democratische rechtsstaat. (Column), Socialisme & Democratie 76(5): 4. artikel in een tijdschrift
 • Den Ridder J., Koole R. & Van Holsteijn J. (2019), Something for everyone? Political parties, party members and representation in the Netherlands. In: Heidar K., Wauters B. (red.) Do Parties Still Represent? An Analysis of the Representativeness of Political Parties in Western Democracies. Abingdon: Routledge. 105-121. boekdeel
 • Koole R.A. (2018), Het handhaven van wetten: Altijd voluit ?, SC (column Staatscourant) : 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2018), Gouvernementalisering. De veranderende verhouding tussen regering en parlement in Nederland, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 9(oktober): 317-341. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2018), Rutte en Ostrogorski, SC (column Staatscourant) : 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2018), Parlementaire democratie of tafel-democratie ?, SC (column Staatscourant) : 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2018), De "vrije kwestie" en het dualisme, SC (column Staatscourant) : 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2018), De Deco, de Eerste Kamer en het regeerakkoord. Column, Socialisme & Democratie 75(6): 4. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2018), Etnische ontzuiling, Socialisme & Democratie 75(2): 4. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2018), Evaluatierapport Wfpp: nuttige heroverweging die vragen oproept: De Hofvijver. rapport
 • Remkes, J.W., Van Baalen C.C., Janse de Jonge E.J., Kohnstamm J., Koole R.A., Lagerwerf-Vergunst E.F., Van der Meer T.W.G. & Quik-Schuit A.C. (2018), Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans. Eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelfsel. Amsterdam: Boom. rapport
 • Van Holsteijn J., Koole R. & Den Ridder J. (2018), Meebewegende stabiliteit. Organisatie en aanhang van de SGP. In: Vollaard H., Voerman G. (red.) Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018. Hilversum: Uitgeverij Verloren B.V.. 119-148. boekdeel
 • Koole R..A., Van Holsteijn J. & Irwin G. (2018), Rudy B. Andeweg en de studie van gedrag binnen politieke instituties. In: Andeweg R.B. (red.) Werk in Uitvoering. Beschouwingen over het Functioneren van de Democratie. Houten: Het Spectrum. 9-20. boekdeel
 • Van Holsteijn J.J.M., Irwin G.A. & Koole R.A. (red.) (2018), Rudy B. Andeweg, Werk in uitvoering: Beschouwingen over het functioneren van de democratie. Verzameld en van een inleiding voorzien door Joop van Holsteyn, Galen Irwin en Ruud Koole.. Houten: Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum. boekredactie
 • Koole R.A. (2018), Tussen vrees en hoop: de schitterende toekomst van de sociaal-democratie, Socialisme & Democratie 75(1): 16-28. artikel in een tijdschrift
 • Koole R. (7 december 2017), 1917 en de politieke partijen. Staatscourant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (18 september 2017), Prinsjesdag in demissionaire tijden. Staatscourant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (31 mei 2017), Minderheidsregering is in belang van democratie. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (23 mei 2017), Lijstencombinatie sluit aan bij kiezersvoorkeuren. Staatscourant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (13 maart 2017), Formeren met het oog op de volgende verkiezingen. Staatscourant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2017), De partijorganisatie in "de eeuw van de massa". In: Andeweg R., Leijenaar M. (red.) Alle Stemmen Tellen! Een Eeuw Algemeen Kiesrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press. 93-115. boekdeel
 • Koole R. (2017), De politieke partij als inhoudelijk baken, Christen Democratische Verkenningen 2017(1): 38-46. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R. (2017), Dutch Elections: a Halt to Wilders, not to Populism, Georgetown Journal of International Affairs 14. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2017), Gezelligheid is goed, vertrouwen is beter. Naar aanleiding van het rapport-Depla dat geen rapport mocht heten, Socialisme & Democratie 74(2): 11-14. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R. (2017), Klaartje Peters, Een doodgewoon kabinet. Acht jaar Paars 1994-2002 Bespreking van: Peters K. Een doodgewoon kabinet. Acht jaar Paars 1994-2002, BMGN-Low Countries Historical Review 132. boekbespreking
 • Koole R. (2017), Lid redactieraad Leiden University Press Redactielid . tijdschriftredactie
 • Koole R. (2017), Lid redactie Socialisme & Democratie Redactielid . tijdschriftredactie
 • Koole R. (2017), Macron's beweging: Meer dan strovuur?, De Hofvijver 75(7). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (2017), Political Parties: Theory and Practise (Lezing) ECPR Summer School Political Parties. overig
 • Koole R.A. (6 december 2016), Zetelbehoud, geen zetelroof. SC (column Staatscourant). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. & Van Holsteyn J. (22 oktober 2016), Is een leiderverkiezing goed voor de democratie?. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (13 september 2016), Campagnedonaties en de wet. SC (column Staatscourant). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (27 mei 2016), Partij en geld. SC (column Staatscourant). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (14 april 2016), Hans Daalder en de Nederlandse politicologie. SRV Stukroodvlees [blog entry]. overig
 • Koole R.A. (14 april 2016), Hans Daalder over totalitarisme, inspiratie, het buitenland, en biografieën, SRV Stukroodvlees. Hans Daalder over totalitarisme, inspiratie, het buitenland, en biografieën [blog entry]. overig
 • Koole R.A. (1 maart 2016), Pacta sunt servanda?. SC (column Staatscourant). bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), Book review In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer Bespreking van: Aerts R., Van Baalen C., Oddens J., Smit D., Te Velde H. In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, Tijdschrift voor Geschiedenis 129(4). boekbespreking
 • Koole R.A. (2016), Clinton, Sanders en de interne partijdemocratie, Socialisme & Democratie 73(4): 5-11. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), De versobering van de Nederlandse verzorgingsstaat, Ons Erfdeel 2016(1): 32-41. artikel in een tijdschrift
 • Koole R., Den Ridder J. & Van Holsteijn J. (2016), 'Gedruisch en gekijf’ – over verdeeldheid en eensgezindheid onder leden van de PvdA. In: Becker F., Voerman G. (red.) Zeventig jaar Partij van de Arbeid. Amsterdam: Boom. 73-97. boekdeel
 • Koole R.A. (2016), In dit huis. Twee eeuwen Tweede Kamer. Boek review Bespreking van: Remieg A. (2015) In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, Tijdschrift voor Geschiedenis 129(4): 662-663. boekbespreking
 • Koole R.A. (2016), Lessen voor de ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing, Socialisme & Democratie 73(6): 5-20. artikel in een tijdschrift
 • Poguntke T., Scarrow S., Webb P., Allern E.H., Aylott N., Van Biezen I., Calossi E., Costa Lobo M., Cross W.P., Deschouwer K., Enyedi Z., Fabre E., Farrell D.M., Gauja A., Pizzimenti E., Kopecky P., Koole R., Kosiara-Pedersen K., Müller W.C., Rahat G., Szczerbiak A., Van Haute, E., Verge & T. (2016), Party rules, party resources and the politics of parliamentary democracies: How parties organize in the 21st century, Party Politics 22(6): 661-678. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), The Rebuilding of the Dutch Welfare State, The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands 24: 242-249. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), Toekomst voor de sociaal-democratie, Socialisme & Democratie 73(1): 58-61. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (1 december 2015), Onze waarden. Staatscourant, Staat en recht: 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van Holsteijn J., Den Ridder J.M. & Koole R.A. (2017), From May’s law to May’s legacy: On the opinion structure within political parties, Party Politics 23(5): 471-486. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (15 september 2015), Democratie en rechtsstaat. Staatscourant, Staat en recht: 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), Openbaarheid partijfinanciën nog in kinderschoenen, De Hofvijver 5(53). overig
 • Koole R.A. (19 mei 2015), Britse lessen. Staatscourant, Staat en recht: 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van Holsteijn J. & Koole R.A. (24 maart 2015), Democratie vaart wel bij ‘echte’ oppositie. Trouw, Opinie: 22. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (24 februari 2015), Griekse tragedie. Staatscourant, Staat en recht: 6. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), Belastingen en uitgeven, Socialisme & Democratie 72(4): 4. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), Boekbespreking 'Wet als Kunstwerk' van Willem Witteveen Bespreking van: Witteveen W. (2014) De wet als kunstwerk: Een andere filosofie van het recht, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal 23(83): 27-30. boekbespreking
 • Koole R. (2015), De nationale schaduw over lokale verkiezingen. In: Paardekooper A., Van Dalen F., Smits J., Dalen F. (red.) Meer mensen naar de stembus. Hoe de overheid de opkomst van verkiezingen kan verhogen.: Stichting Politieke Academie. 45-69. boekdeel
 • Koole R.A. (2015), Greece, European democracy and the legitimacy of politics, Social Europe . artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), Griekenland, Europa en de legitimatie van de politiek, Socialisme & Democratie 72(2): 18-28. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), La France est en guerre. De oorlogstoespraak van François Hollande, Socialisme & Democratie 72(6): 5-9. artikel in een tijdschrift
 • Den Ridder J., Van Holsteijn J. & Koole R.A. (2015), Party membership in the Netherlands. In: Van Haute E., Gauja A. (red.) Party Members and Activists. Routledge Research on Social and Political Elites Abingdon: Routledge. 134-150. boekdeel
 • Koole R. (2 december 2014), Parlementaire diplomatie. Staatscourant, Opinie: 2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (30 september 2014), De privacy kwestie. Staatscourant, Opinie: 2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (2014), Burgemeester en politieke partij. In: Muller E.R., De Vries J. (red.) Burgemeester. Positie, rol en functioneren van de burgemeester. Deventer: Kluwer. 145-160. boekdeel
 • Koole R. (2014), Dilemmas of regulating political finance, with special reference to the Dutch case. In: Van Biezen I., Ten Napel H.M. (red.) Regulating political parties. European democracies in comparative perspective. Leiden: Leiden University Press. 45-69. boekdeel
 • Koole R. (2014), Man van het woord. Willem Witteveen. In: Van Baalen C., Goslinga H., Van Kessel A., Ramakers J., Reiding H., Turpijn J. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014: Het geld regeert. Amsterdam: Boom. 167-170. boekdeel
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. ISUU - ECPR Joint Sessions of Workshops. Salamanca, Spain. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. Paper presented at the Conference ‘Political parties: The challenge of organization and representation in a period of social and political malaise’, CPS, Bologna, 10-11 June 2014. Bologna. 'refereed' congresbijdrage
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. Paper presented at the Politicologenetmaal, 12-13 June 2014, Maastricht. Maastricht. 'refereed' congresbijdrage
 • Koole R. (2014), Politiek handelen is ook retorisch handelen, Socialisme & Democratie 71(5): 66-69. artikel in een tijdschrift
 • Koole R. (2014), Slinkende oppositie, Socialisme & Democratie 71(6): 3-4. artikel in een tijdschrift
 • Rihoux B., Spreitzer A. & Koole R. (2014), The impact of European integration on within-party organizational dynamics: More or less consensus politics?. In: Vollaard H., Beyers J., Dumont P. (red.) European Integration and Consensus Politics in the Low Countries. Londen/New York: Routledge. 69-91. boekdeel
 • Koole R. (2014), Twee diepterecords, Socialisme & Democratie 71(3): 5-9. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. & Van Holsteyn J.J.M. (2013), Money makes the party go around: Opvattingen van partijleden over de financiering van politieke partijen. Lecture Gent, Belgium. Gent, Belgie. [overig] overig
 • Koole R.A. (16 april 2013), Kamerleden hoeven de eed niet af te leggen. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2013), Ideoloog en politicoloog: Jos de Beus en de sociaal-democratie, Res Publica 55(2): 250-253. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2013), Partijfinanciën: Een betere wet met een groot gat. Postcast episode. Den Haag: Montesquieu-instituut [podcast]. overig
 • Koole R.A. (2013), Zoeken naar samenhang in het binnnenlands bestuur, Socialisme & Democratie 70(4): 91-97. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (18 december 2012), De hedendaagse sociaal-democratie en het 'goede leven' (Tijd en Taak, april 2013) (Lezing). Amsterdam. overig
 • Holsteyn J.J.M. van, Van Aelst P. & Koole R.A. (2012), Still alive but not (yet) kicking: Party members as part-time marketers in 21st century election campaigns.. Madrid, Spain. [overig] overig
 • Koole R.A. (29 januari 2012), Vrijheid voor iedereen en eerlijk delen (Lezing). Zutphen. overig
 • Koole R.A. (2012), Die Zukunft gehört den Mitgliederparteien, Indes. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft I: 65-69. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2012), Drie generaties Donner en de transparantie van politieke financiën. In: Bootsma P, Braak B van der, Verhey L (red.) Kringen in de Hofvijver. Liber amicorum voor Joop van den Berg. Maastricht. 165-168. boekdeel
 • Koole R.A. (2012), Feitenloze politiek in het wetgevingsproces?, RegelMaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 27(5): 291-308. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2012), Informatie regering-parlement Bespreking van: (2011) Hoe vertellen we het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering en parlement., Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 22: 29-30. boekbespreking
 • Koole R.A. (2012), Naar balkanisering en een populistisch-publicitair complex?. In: Brants K (red.) Journalistiek en politiek in onzekere tijden. Den Haag: Boom/Lemma. 93-111. boekdeel
 • Van Aelst P., Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2012), Party members as part-time marketers: using relationship marketing to demonstrate the importance of rank-and-file party members in election campaigns. In: Lees-Marshment J (red.) Routledge Handbook of Political Marketing. Abingdon: Routledge. 151-163. boekdeel
 • Koole R.A. (2012), Wetgeving tussen ratio en emotie. In: Weeber W.M. (red.) De spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving. Nijmegen. 119-144. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ridder J. den, Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Research on party members in the Netherlands. Barcelona. [overig] overig
 • Koole R.A. (2011), Dilemmas of State Funding of Political Parties. Sao Paolo, Brazil. [overig] overig
 • Ridder J.M. den, Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Join the party! Party members of Dutch political parties. Copenhagen, Denmark. [overig] overig
 • Ridder J. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2011), De representativiteit van partijleden in Nederland. In: Andeweg R., Thomassen J. (red.) Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 165-184. boekdeel
 • Koole R.A. (2011), Fact free politics, B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij 2: 116-120. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2011), Gepassioneerde redelijkheid: Ratio en emotie in de Nederlandse politiek. In: Maris C. van, Molenaar J, Ommen K. van (red.) Ratio & emotie; Verwoord en verbeeld. Leiden: Leiden University Press. 77-91. boekdeel
 • Koole R.A. (2011), Lente en de angst voor de kiezer, Debat 24(2): 28. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2011), Partijfinanciën in Nederland: ontwikkelingen en regelgeving. In: Rudy Andeweg, Jacques Thomassen (red.) Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie doorgelicht. Leiden: Leiden University Press. 221-237. boekdeel
 • Koole R.A. (2011), Partijvoorzitter tussen actie en regeringsverantwoordelijkheid. Ien van den Heuvel (1927-2010). In: Baalen et al. Carla van (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011. Amsterdam: Boom. 133-137. boekdeel
 • Van Biezen I.C., Katz R.S. & Koole R.A. (2011), Peter Mair and the Political Data Yearbook, 50(7-8): 867-868. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2011), Politieke partijen: de druk op hun intermediaire rol. In: Rudy Andeweg, Jacques Thomassen (red.) Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 161-164. boekdeel
 • Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Religie of regio? Over de bloedgroepen van het CDA. In: Voerman G. (red.) De conjunctuur van de macht: Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010. Amsterdam: Boom. 131-153. boekdeel
 • Koole R.A. (1 december 2010), Fragiele toekomst van CDA en PvdA als volkspartijen. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (26 november 2010), Links front tegenover zwak gedoogkabinet?. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (10 april 2010), Rotterdam is gebaat bij een grote partij in de oppositie. NRC Handelsblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (15 maart 2010), Na de technische Bos, nu de vaderlijke Cohen. NRC Handelsblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (13 januari 2010), Premier is zwaar beschadigd geraakt. NRC Handelsblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ridder J. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), All tarred with the same brush? Convergence and divergence of members of Dutch political parties. [overig] overig
 • Koole R.A. (2010), CDA en PvdA: een repeterende breuk?, Christen Democratische Verkenningen lente 2010: 12-13. artikel in een tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Fuseren is vooruitzien: Over de partijleden van ChristenUnie, CDA en SGP. In: Hippe J (red.) Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010. Amsterdam: Boom. 197-216. boekdeel
 • Ridder J.M. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Partijen in spagaat? Eensgezindheid en meningsverschillen onder leden van Nederlanse politieke partijen, Res Publica 52(1): 199-227. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van Aelst P., Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Party members as part-time marketers? On the role of rank-and-file party members in (post) modern election campaigns. [overig] overig
 • Koole R.A. (2010), Populisme en politieke legitimiteit. In: Jaarboek Vereniging van Griffiers 2010. Den Haag: Sdu Uitgevers. 44-54. boekdeel
 • Linden G.J.J., Koole R.A., Elfring T. & Groenewegen J.P.M. (2010), Tussentijdse Evaluatie Institute for Management Research. Nijmegen: Radboud Universiteit. rapport
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Zicht op leden van de SGP, Zicht 36(3): 53-59. artikel in een tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van, Ridder J.M. den & Koole R.A. (2009), Partijen in spagaat? Eensgezindheid en meningsverschillen onder partijleden van Nederlandse politieke partijen. Berg en Dal. [overig] overig
 • Holsteyn J.J.M. van, Ridder J.M. den & Koole R.A. (2009), Electoraat en selectoraat in de representatieve democratie. Nijmegen. [overig] overig
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2009), Is it true what they say? Dutch Party Members and their opinion on internal party democracy. Lisbon, Portugal. [overig] overig
 • Koole R.A. (2009), De populisme-paradox, Socialisme & Democratie 66(9): 33-39. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A., Vilks A. & Spechbacher C. (2009), Evaluation report on Lithuania on transparancy of party funding. Strasbourg: Greco, Council of Europe. rapport
 • Koole R.A. (2009), Le culte de l’incompétence. Antipolitiek, populisme en de kritiek op het Nederlandse parlementaire stelsel. In: Baalen van, et al. (red.) In tijden van crisis. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. Amsterdam: Boom. 47-57. boekdeel
 • Koole R.A. (2009), Mensenwerk; herinneringen van een partijvoorzitter, 2001-2007. Amsterdam: Bert Bakker. boek
 • Koole R.A. (2009), Niet schaatsen op dun ijs - de Partij van de Arbeid en de JSF-discussie in 2002, Socialisme & Democratie 66(10): 56-60. artikel in een tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2009), Onderzoek Universiteit Leiden: Groot deel leden actief, HandSchrift, Partijblad van de Christenunie 20(5): 26-27. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2008), De bevrijde Marx en het wereldsysteem, Internationale Spectator : 313-314. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2008), De rode draad. Rood: 18-19. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2008), Nieuwe regels voor politieke financiën, Socialisme & Democratie 7/8: 46-59. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (31 oktober 2007), Beweging is net zo goed politieke partij. NRC Handelsblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2007), Partymembers: Representing the voters and selecting the leaders. With evidence from the Dutch case’. Helsinki Finland. [overig] overig
 • Koole R.A. (16 januari 2007), Leider coalitiepartij kan in Kamer blijven. Reformatorisch Dagblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2007), Meerpartijendemocratie is méér dan een pleonasme. In: Bos B., Berg, van den M. (red.) Met meerderheid van stemmen. Den Haag: NIMD. 42-48. boekdeel
 • Koole R.A. (2007), Nederlandse politieke partijen, rekrutering en de privacy van politici. In: Renders H., Voerman G. (red.) Privé in de politieke biografie. Amsterdam: Boom. 24-39. boekdeel
 • Koole R.A. (2007), Now Dutch politicians must wrestle with the next referendum, Europe's World (4). 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (8 december 2006), Politici zijn te populistisch. NRC Handelsblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (8 december 2006), Politiek en tegenpolitiek in de Nederlandse democratie (Oratie). Leiden: Leiden University Press. Inaugurale rede
 • Koole R.A. (20 april 2006), Laat antipartijsentiment varen. Reformatorisch Dagblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2006), Lijsttrekkerverkiezingen in Nederlandse politieke partijen, Beleid en Maatschappij 4: 252-265. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (7 november 2005), GroenLinks kiest wat te snel voor individu. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (28 februari 2005), The important role of political parties in modern democracies (Lezing). Managua, Nicaragua. overig
 • Koole R.A. (2005), Europa is geen monster, Socialisme & Democratie 7-8: 14-17. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. & Raap L. (2005), Euroscepsis en de sociaal-democratie in Nederland. In: Vollaard J.P., Boer B. (red.) Euroscepsis in Nederland. Utrecht: Lemma. 109-128. boekdeel
 • Koole R.A. (2005), Geen andere maar doordachte overheid nodig, Proeflokaal 3(2005): 21-26. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2005), Redactielid Beleid en Maatschappij . tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (2005), Tromps ongelijk, Socialisme & Democratie 11: 4-5. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (23 december 2004), Critici PvdA worden al bediend. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (21 oktober 2004), Ledenraadpleging wel democratisch. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2004), Redactielid Beleid en Maatschappij . tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (2004), Nieuwe veren? De ideologie van de sociaal-democratie, Socialisme & Democratie (7/8): 45-53. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. & Nassmacher K. (2004), Party Funding in Continental Western Europe. In: Austin R., Tjernström M. (red.) IDEA Handbook on Funding of Political Parties and Election Campaigns. Stockholm: Idea. 117-137. boekdeel
 • Koole R.A. (2004), Tegen doorgeschoten denken, Socialisme & Democratie (12): 50-52. artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. & Nassmacher K. (2004), The Funding of Political Parties in the Anglo-Saxon Orbit. In: Austin R., Tjernström M. (red.) IDEA Handbook on Funding of Political Parties and Election Campaigns. Stockholm: Idea. 33-52. boekdeel
 • Koole R.A. (15 april 2003), Een onoverbrugbare kloof tussen CDA en PvdA?. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2003), De PvdA en de opkomst van het populisme in Nederland, Socialisme & Democratie 5-6: 30-35. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2003), De urgentie van partijvernieuwing, Jaarboek voor het democratisch socialisme (24): 198-223. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (2002), Beschouwingen over maatschappelijke en politieke participatie in Nederland. In: Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A., Praag Ph. van (red.) Bezige burgers. Beleid en Maatschappij nr. 2. 51-54. 'refereed' congresbijdrage
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (red.) (2002), Bezige burgers. Amsterdam: Boom. boekredactie
 • Koole R.A. (2002), De verkiezingen van 2002: een korte terugblik, Beleid en Maatschappij 29(3): 156-159. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (2002), Redactielid Beleid en Maatschappij 29(2). tijdschriftredactie
 • Koole R.A. & Katz R.S. (2002), Redactielid 41(7-8). tijdschriftredactie
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (2002), Marginaal of midden in de maatschappij? Leden van CDA, D66, PvdA en VVD en hun activiteiten in de samenleving, Beleid en Maatschappij 29(2): 67-80. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. & Katz R.S. (2002), Political data in 2001. In: Koole R.A., Katz R.S. (red.) Political data yearbook 2001.: European Journal of Political Research. 885-896. boekdeel
 • Koole R.A. & Katz R.S. (red.) (2002), Political data yearbook 2001. Londen: European Journal of Political Research. boekredactie
 • Koole R.A. & Daalder H. (2002), The consociational democracy model and the Netherlands: Ambivalent allies?, Acta Politica 37: 23-43. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (8 december 2001), Een progessief antwoord. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (21 november 2001), Money and Political Parties (Lezing). New Delhi. overig
 • Koole R.A. (23 oktober 2001), Zijn politieke partijen achterhaald? (Lezing). Leiden. overig
 • Koole R.A. (12 september 2001), De betekenis van de ARP voor de ontwikkeling van het Nederlandse partijenstelsel (Lezing). Den Haag. overig
 • Koole R.A. (5 juni 2001), Money and Politics in Western Europe (Lezing). Mexico. overig
 • Koole R.A. (2001), De toekomst van democratische ledenpartijen, Socialisme & Democratie 57/58: 588-599. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2001), Redactielid B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij . tijdschriftredactie
 • Koole R.A. & Katz R. (2001), Redactielid European Journal of Political Research . tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (2001), Mitglieder waren das Profil. In: Machnig M., Bartels H.-P. (red.) Der rasende Tanker: Analysen und Konzepte zur Modernisierung der sozialdemokratischen Organisation. Gottingen: Steidl. 185-196. boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Pays-Bas. In: Perrineau P., Reynie D. (red.) Dictionnaire du vote. Paris: Presses Universitaires de Lyon. 727-730. boekdeel
 • Koole R.A. & Gidlun G. (2001), Political Finance in the North of Europe. In: Nassmacher K.-H. (red.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 112-130. boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Political Finance in the United States. In: Nassmacher K.-H. (red.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 34-52. boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Political Finance in Western Europe: Britain and France. In: Nassmacher K.-H. (red.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 73-91. boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Tussen lijdelijkheid en contestatie: politieke participatie in de twintigste eeuw. In: Eijl C. van, Heerma van Voss L., Rooij P. de (red.) Sociaal Nederland: contouren van de twintigste eeuw. Amsterdam: Aksant. 151-170. boekdeel
 • Koole R.A., Holsteyn J.J.M. van & Elkink J.A. (22 november 2000), The Legitimacy of Political Parties: the Dutch Case (Lezing). Enschede. overig
 • Koole R.A. (1 oktober 2000), Comparative Analysis of Party Funding in Established Democracies (Lezing). Stockholm. overig
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (26 mei 2000), Party Membership in the Netherlands. The Dutch survey and some tentative results. (Lezing). University of Sheffield, Sheffield, England. overig
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (25 mei 2000), Partijleden: marginaal of midden in de maatschappij? Leden van CDA, D66, PvdA en VVD en hun activiteiten in de samenleving. (Lezing). Veldhoven. overig
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (24 maart 2000), Thom de Graaf loopt ver voor de muziek uit. Algemeen Dagblad: 11. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Approaches to the study of parliamentary party groups. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors. London: Routledge. 4-22. boekdeel
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Democraten in beeld. Enkele bevindingen van een onderzoek onder leden van D66, Idee: wetenschappelijk tijdschrift D66 21(1): 26-29. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2000), De toekomst van democratische ledenpartijen, Socialisme & Democratie 57/58(2000/1): 588-599. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (2000), Fukuyama's Paradise: Liberal Parties in the Netherlands. In: Winter L. de (red.) Liberalism and Liberal Parties in the European Union. Barcelona: ICPS. 116-139. boekdeel
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Generaties christen-democraten. Enkele bevindingen van een onderzoek onder CDA-leden, Christen Democratische Verkenningen 20(2): 10-21. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Georganiseerd liberalisme. Enkele bevindingen van een onderzoek onder VVD-leden, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 41(1): 8-18. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Introduction: representative democracy and parliamentary party groups. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors.. London: Routledge. 1-3. boekdeel
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Parliamentary party groups compared. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors. London: Routledge. 248-270. boekdeel
 • Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2000), Partijleden in perspectief: kiezers en leden vergeleken. In: Voerman G. (red.) Jaarboek 1999. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Groningen: RUD/DNPP. 93-124. boekdeel
 • Koole R.A. & Katz D. (2000), Political Data in 1999. In: Koole R.A., Katz D (red.) Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer. boekdeel
 • Koole R.A. & Katz D. (red.) (2000), Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer. boekredactie
 • Stokkel M.P.M., Broek F-W ten, Hordijk G-J, Koole R.A. & Rijk P.P. van (2000), Preoperative evaluation of patients with primary head and neck cancer using dual-head 18fluorodeoxyglucose positron emission tomography, Annals of Surgery 231(2): 229-234. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A., Holsteyn J.J.M. van & Elkink J.A. (2000), Rekrutering en Representatie in een Representatief Bestel: bevindingen van een empirisch onderzoek onder leden en kiezers van CDA, D66, PvdA en VVD. Leiden/Den Haag: Dept. Pol. Wet./Min. v.Binnenl. Zaken en Koninkrijksrelaties. rapport
 • Koole R.A. (2000), Subsidiëring politieke partijen door overheid en bedrijfsleven, advies aan en op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Partij van de Arbeid. onbekend: onbekend. rapport
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Wie zijn eigenlijk de leden van de PvdA? Een onderzoek, Socialisme & Democratie 57(2): 93-104. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (4 december 1999), Afhankelijkheid in de waagschaal: sponsoring van politieke partijen door bedrijven is legaal, maar ongewenst. Reformatorisch Dagblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (31 augustus 1999), Toename van politieke benoemingen topambtenaren ligt niet voor de hand. Staatscourant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (8 juni 1999), Partijtop moet terug in z'n hok. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (5 juni 1999), Zweepslag van de partijdemocratie. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (21 mei 1999), Eerste Kamer moet bij de formatie betrokken worden. Het Parool. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (14 april 1999), Premier Kok heeft heel wat uit te leggen. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1999), De markt van kloof en draagvlak. In: Gomis A. (red.) Interactief beleid: nieuwe impulsen voor communicatie. Alphen aan den Rijn: Samson. 67-72. boekdeel
 • Koole R.A. (1999), Die Antwort der niederländischen Parteien auf die wahlpolitischen Herausforderungen. In: Mair P., Müller W.C., Plasser F. (red.) Parteien auf komplexen Wählermärkten: Reaktionsstrategien politischer Parteien in Westeuropa. Signum Verlag: Wien. 315-351. boekdeel
 • Koole R.A. (1999), Dualisme en oppositie in een liberale democratie. In: Couwenberg S.W. (red.) De strijd gaat voort! Liberalisme als heersende ideologie en bron van een nieuwe strijd. Baarn: Agora. 93-108. boekdeel
 • Koole R.A. (1999), Political Data in 1998. In: Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer. boekdeel
 • Koole R.A. (red.) (1999), Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer. boekredactie
 • Koole R.A. (1999), Politiek dualisme als probleem. Leiden. [overig] overig
 • Koole R.A. (1999), Politieke participatie via politieke partijen, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 6/7: 13-17. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1999), Politieke Partijen. In: Daalder H. (red.) Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samson. 1-95. boekdeel
 • Koole R.A. (2 oktober 1998), Sociaal-democratie kaapt christen-democratische ideeën. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (27 juli 1998), Pragmatische marathonloper Wim Kok. Staatscourant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. & Daalder H. (29 mei 1998), The Consociational Democracy Model and The Netherlands: Ambivalent Allies? (Lezing). Cambridge. overig
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (22 mei 1998), Weer wint de winnaar. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (7 mei 1998), En natuurlijk heeft de winnaar gewonnen. Trouw. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1 mei 1998), Partijen krijgen geen overheidssteun voor verkiezingscampagnes. Staatscourant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (23 april 1998), De Markt van Kloof en Draagvlak (Lezing). Den Haag. overig
 • Koole R.A. (11 maart 1998), Verplichte stembusgang strijdt met burgerzin. Reformatorisch Dagblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1998), De tweede grote wending: een Europese scheidslijn in Nederland?. In: Bovens M., Pellikaan H., Trappenburg M. (red.) Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek. Amsterdam: Boom. 58-81. boekdeel
 • Koole R.A. & Katz D. (1998), Redactielid . tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (1998), Pays Bas. In: Hermet G., Hottinger J.Th., Seiler D.-L. (red.) Les partis politiques en Europe de l'ouest. Paris: PUF. 355-376. boekdeel
 • Koole R.A. & Katz D. (1998), Political Data in 1997, : 259-268. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1998), Spannende verkiezingen, boeiende informatie, weinig democratie. Bestuurskundige Berichten: 7-9. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1998), Verfall oder Veraenderun der repraesentativen Demokratie? Ueber das Unbehagen in der Politiek. In: Dokumentation fuer die dritte Deutsch-Niederlaendische Konferenz. Den Haag: Clingendael. 18-27. boekdeel
 • Koole R.A. (1998), Verfall oder Veränderung der repräsentativen Demokratie? Über das Unbehagen in der Politik. In: Dokumentation für die dritte Deutsch-Niederländische Konferenz "Die Kluft zwischen Bürger und Politik: Unvermeidlich oder unakzeptabel?. Den Haag: Clingendael. 18-27. boekdeel
 • Koole R.A. (17 oktober 1997), Some remarks and suggestions (Lezing). Oxford, Engeland. overig
 • Koole R.A. (15 augustus 1997), Party Finance between Members and the State: Dutch case in comparative and historical perpective (Lezing). Seoul, Korea. overig
 • Koole R.A. & Praag Ph. van (1 juli 1997), Een gedragscode voor politieke partijen inzake racisme (Lezing). Brussel. overig
 • Koole R.A. (30 mei 1997), Tussen lijszaamheiod en contestatie: politieke participatie in de twintigste eeuw (Lezing). overig
 • Koole R.A. (24 mei 1997), Die SPD und ihre Probleme auf den Weg zur Macht (Lezing). Amsterdam. overig
 • Koole R.A. (6 mei 1997), Dutch Pariament and Politics (Lezing). Noordwijkerhout. overig
 • Koole R.A. (11 januari 1997), The Dutch Reaction: Responses of Political Parties to Electoral, Bureaucratic and Democratic Challenges (Lezing). Wenen, Oostenrijk. overig
 • Koole R.A. (1997), Alleen als regeringspartij kan CDA overleven, De Volkskrant (29-03-1997). artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), Alleen als regeringspartij wint CDA kiezers terug, Trouw (15-04-1997). artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973: handboek voor formateurs Bespreking van: Stevens R.J.J. (1997) GT, BMGN 113 112: 173-174. boekbespreking
 • Koole R.A. (1997), Een wenselijk debat over een onwenselijke combinatie, Socialisme & Democratie 1: 27-32. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. & Katz D. (1997), Redactielid (december). tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (1997), Ledenpartijen of staatspartijen, Jaarboek 1996 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen : 156-182. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), Macchiavelli, Melkert, verkiezingprogramma's en de democratie, Trouw (25-10-1997). artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), Meer polarisatie tussen partijen is broodnodig, NRC Handelsblad (20-09-1997). artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. & Katz D. (1997), Political Data 1996, (december). 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), The Societal Position of Christian Democracy in the Netherlands. In: Lamberts E. (red.) Christian Democracy in the European Union 1945/1995. Leuven: Leuven University Press. 137-153. boekdeel
 • Koole R.A. (1996), Marxisme en de Nederlandse sociaal-democratie, De Nieuwste Tijd 7: 21-28. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hans-Martien ten Napel & Koole R.A. (1993), De conservatieve verleiding. Christen-democratische machtsvorming op Europees niveau, XXXII(1): 12-18. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hans-Martien ten Napel & Koole R.A. (1991), De riante positie in het vermaledijde 'midden'. Confessionele machtsvorming op nationaal niveau. In: Luykx Paul, Righart Hans (red.) Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek in Nederland. 's-Gravenhage: SDU. 72-92. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Eerste Kamer lid
 • Reflectieraad Openbaar Ministerie lid
 • Hoogheemraadschap van Rijnland lid en plaatsvervangend voorzitter Hoofdstembureau
 • Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere lid Raad van Toezicht
 • Wiardi Beckmann Stichting lid redactie Socialisme & Democratie
 • Stichting Parlementaire Geschiedenis Den Haag lid Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nij
 • Thorbecke en Bachiene Stichting lid bestuur
 • Academie voor Wetgeving kerndocent
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.