Universiteit Leiden

nl en

Ruud Koole

Hoogleraar Politicologie, Nederlandse Politiek en haar Institutionele Ontwikkeling

Naam
Prof.dr. R.A. Koole
Telefoon
+31 71 527 3440
E-mail
koole@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Prof.dr. Ruud Koole (geboren in 1953 te Rilland-Bath) is hoogleraar Politicologie. Hij studeerde na zijn middelbare school in Middelburg geschiedenis in Groningen en politieke wetenschappen in Parijs. Van 1981 tot 1989 was hij Directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.

In 1989 ging hij voltijds werken als universitair docent bij de vakgroep politieke wetenschap van de Universiteit Leiden, inmiddels het Instituut Politieke Wetenschap. In 1992 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990 (promotor was prof. dr. H. Daalder). Datzelfde jaar werd hij tot universitair hoofddocent benoemd.

Tijdens zijn universitair hoofddocentschap verbleef hij in het tijdvak tot 2001 enkele korte perioden ‘buiten Leiden’, onder meer als 'Visiting Scholar' aan het Center for European Studies, Harvard University (Cambridge, MA) en als 'Fellow-in-Residence' op het Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar. Van 1994 tot 1996 was hij portefeuillehouder wetenschap en onderzoek in het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in Leiden.

In maart 2001 werd hij gekozen tot landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid. Die voltijdsfunctie bleef hij vervullen tot december 2005. Wel bleef hij aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden verbonden door het jaarlijks geven van een cursus Lokale Politiek.

Sinds 1 januari 2006 is hij in Leiden hoogleraar Politicologie, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse Politiek en haar institutionele ontwikkeling. Van 2006 tot en met 2010 was hij wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Politieke Wetenschap in Leiden. Sinds 2011 is hij penvoerend ‘trekker’ van het interfacultaire onderzoeksprofileringsgebied ‘Political Legitimacy’ van de Leidse Universiteit.

Van juni 2011 tot juni 2015 was hij senator voor de PvdA. Hij vervult tevens verschillende (bestuurs)functies in publieke en maatschappelijke instellingen, momenteel onder meer: vice-voorzitter Raad van Toezicht BNN-VARA, lid van de nationale Referendumcommissie, lid Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG – Nijmegen), lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

In 2016 werd hij tot lid benoemd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich met name op Nederlandse politieke instituties, Nederlandse politieke geschiedenis, politieke legitimiteit en het functioneren van politieke partijen in West-Europa.

Hoogleraar Politicologie, Nederlandse Politiek en haar Institutionele Ontwikkeling

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B27

Contact

 • Koole R.A. (6 december 2016), Zetelbehoud, geen zetelroof. SC (column Staatscourant).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. & Van Holsteyn J. (22 oktober 2016), Is een leiderverkiezing goed voor de democratie?. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (13 september 2016), Campagnedonaties en de wet. SC (column Staatscourant).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (27 mei 2016), Partij en geld. SC (column Staatscourant).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (14 april 2016), Hans Daalder en de Nederlandse politicologie. SRV Stukroodvlees [blog entry].overig
 • Koole R.A. (14 april 2016), Hans Daalder over totalitarisme, inspiratie, het buitenland, en biografieën, SRV Stukroodvlees. Hans Daalder over totalitarisme, inspiratie, het buitenland, en biografieën [blog entry].overig
 • Koole R.A. (1 maart 2016), Pacta sunt servanda?. SC (column Staatscourant).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Poguntke T., Scarrow S., Webb P., Allern E.H., Aylott N., Van Biezen I., Calossi E., Costa Lobo M., Cross W.P., Deschouwer K., Enyedi Z., Fabre E., Farrell D.M., Gauja A., Pizzimenti E., Kopecky P., Koole R., Kosiara-Pedersen K., Müller W.C., Rahat G., Szczerbiak A., Van Haute, E., Verge & T. (2016), Party rules, party resources and the politics of parliamentary democracies: How parties organize in the 21st century, Party Politics 22(6): 661-678.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R., Den Ridder J. & Van Holsteijn J. (2016), 'Gedruisch en gekijf’ – over verdeeldheid en eensgezindheid onder leden van de PvdA. In: Becker F., Voerman G. (red.) Zeventig jaar Partij van de Arbeid.. Amsterdam: Boom. 73-97.boekdeel
 • Koole R.A. (2016), Toekomst voor de sociaal-democratie, Socialisme & Democratie 73(1): 58-61.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), De versobering van de Nederlandse verzorgingsstaat, Ons Erfdeel 2016(1): 32-41.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), Lessen voor de ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing, Socialisme & Democratie 73(6): 5-20.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), Clinton, Sanders en de interne partijdemocratie, Socialisme & Democratie 73(4): 5-11.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), The Rebuilding of the Dutch Welfare State, The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands 24: 242-249.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2016), In dit huis. Twee eeuwen Tweede Kamer. Boek review Bespreking van: Remieg A. (2015) In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, Tijdschrift voor Geschiedenis 129(4): 662-663.boekbespreking
 • Koole R.A. (2016), Book review In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer Bespreking van: Aerts R., Van Baalen C., Oddens J., Smit D., Te Velde H. In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, Tijdschrift voor Geschiedenis 129(4).boekbespreking
 • Koole R.A. (1 december 2015), Onze waarden. Staatscourant, Staat en recht: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van Holsteijn J., Den Ridder J.M. & Koole R.A. (2017), From May’s law to May’s legacy: On the opinion structure within political parties, Party Politics .artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (15 september 2015), Democratie en rechtsstaat. Staatscourant, Staat en recht: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), Openbaarheid partijfinanciën nog in kinderschoenen, De Hofvijver 5(53).overig
 • Koole R.A. (19 mei 2015), Britse lessen. Staatscourant, Staat en recht: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van Holsteijn J. & Koole R.A. (24 maart 2015), Democratie vaart wel bij ‘echte’ oppositie. Trouw, Opinie: 22.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (24 februari 2015), Griekse tragedie. Staatscourant, Staat en recht: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (2015), De nationale schaduw over lokale verkiezingen. In: Paardekooper A., Van Dalen F., Smits J., Dalen F. (red.) Meer mensen naar de stembus. Hoe de overheid de opkomst van verkiezingen kan verhogen.: Stichting Politieke Academie. 45-69.boekdeel
 • Den Ridder J., Van Holsteijn J. & Koole R.A. (2015), Party membership in the Netherlands. In: Van Haute E., Gauja A. (red.) Party Members and Activists. Routledge Research on Social and Political Elites. Abingdon: Routledge. 134-150.boekdeel
 • Koole R.A. (2015), Griekenland, Europa en de legitimatie van de politiek, Socialisme & Democratie 72(2): 18-28.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (2015), Greece, European democracy and the legitimacy of politics, Social Europe .artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), La France est en guerre. De oorlogstoespraak van François Hollande, Socialisme & Democratie 72(6): 5-9.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), Belastingen en uitgeven, Socialisme & Democratie 72(4): 4.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2015), Boekbespreking 'Wet als Kunstwerk' van Willem Witteveen Bespreking van: Witteveen W. (2014) De wet als kunstwerk: Een andere filosofie van het recht, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal 23(83): 27-30.boekbespreking
 • Koole R. (2 december 2014), Parlementaire diplomatie. Staatscourant, Opinie: 2.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R. (30 september 2014), De privacy kwestie. Staatscourant, Opinie: 2.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. ISUU - ECPR Joint Sessions of Workshops. Salamanca, Spain.congresbijdrage
 • Koole R. (2014), Dilemmas of regulating political finance, with special reference to the Dutch case. In: Van Biezen I., Ten Napel H.M. (Red.) Regulating political parties. European democracies in comparative perspective. Leiden: Leiden University Press. 45-69.boekdeel
 • Koole R. (2014), Burgemeester en politieke partij. In: Muller E.R., De Vries J. (Red.) Burgemeester. Positie, rol en functioneren van de burgemeester. Deventer: Kluwer. 145-160.boekdeel
 • Rihoux B., Spreitzer A. & Koole R. (2014), The impact of European integration on within-party organizational dynamics: More or less consensus politics?. In: Vollaard H., Beyers J., Dumont P. (Red.) European Integration and Consensus Politics in the Low Countries. Londen/New York: Routledge. 69-91.boekdeel
 • Koole R. (2014), Twee diepterecords, Socialisme en Democratie 71(3): 5-9.artikel in tijdschrift
 • Koole R. (2014), Politiek handelen is ook retorisch handelen, Socialisme en Democratie 71(5): 66-69.artikel in tijdschrift
 • Koole R. (2014), Slinkende oppositie, Socialisme en Democratie 71(6): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Koole R. (2014), Man van het woord. Willem Witteveen. In: Van Baalen C., Goslinga H., Van Kessel A., Ramakers J., Reiding H., Turpijn J. (Red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014: Het geld regeert. Amsterdam: Boom. 167-170.boekdeel
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. Paper presented at the Conference ‘Political parties: The challenge of organization and representation in a period of social and political malaise’, CPS, Bologna, 10-11 June 2014. Bologna.congresbijdrage (refereed)
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. Paper presented at the Politicologenetmaal, 12-13 June 2014, Maastricht. Maastricht.congresbijdrage (refereed)
 • Koole R.A. & Van Holsteyn J.J.M. (2013), Money makes the party go around: Opvattingen van partijleden over de financiering van politieke partijen. Lecture Gent, Belgium. Gent, Belgie. [overig]overig
 • Koole R.A. (16 april 2013), Kamerleden hoeven de eed niet af te leggen. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2013), Partijfinanciën: Een betere wet met een groot gat. Postcast episode. Den Haag: Montesquieu-instituut [podcast].overig
 • Koole R.A. (2013), Ideoloog en politicoloog: Jos de Beus en de sociaal-democratie, Res Publica 55(2): 250-253.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2013), Zoeken naar samenhang in het binnnenlands bestuur, Socialisme & Democratie 70(4): 91-97.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (18 december 2012), De hedendaagse sociaal-democratie en het 'goede leven' (Tijd en Taak, april 2013) (Lezing). Amsterdam.overig
 • Holsteyn J.J.M. van, Aelst P. van & Koole R.A. (2012), Still alive but not (yet) kicking: Party members as part-time marketers in 21st century election campaigns.. Madrid, Spain. [overig]overig
 • Koole R.A. (29 januari 2012), Vrijheid voor iedereen en eerlijk delen (Lezing). Zutphen.overig
 • Aelst P. van, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2012), Party members as part-time marketers: using relationship marketing to demonstrate the importance of rank-and-file party members in election campaigns. In: Lees-Marshment J (Red.) Routledge Handbook of Political Marketing. Abingdon: Routledge. 151-163.boekdeel
 • Koole R.A. (2012), Informatie regering-parlement [Bespreking van: (2011) Hoe vertellen we het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering en parlement.] Openbaar Bestuur 22: 29-30.boekbespreking
 • Koole R.A. (2012), Naar balkanisering en een populistisch-publicitair complex?. In: Brants K (Red.) Journalistiek en politiek in onzekere tijden. Den Haag: Boom/Lemma. 93-111.boekdeel
 • Koole R.A. (2012), Die Zukunft gehört den Mitgliederparteien, Indes. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft I: 65-69.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (2012), Drie generaties Donner en de transparantie van politieke financiën. In: Bootsma P, Braak B van der, Verhey L (Red.) Kringen in de Hofvijver. Liber amicorum voor Joop van den Berg. Maastricht. 165-168.boekdeel
 • Koole R.A. (2012), Feitenloze politiek in het wetgevingsproces?, RegelMaat 27(5): 291-308.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2012), Wetgeving tussen ratio en emotie. In: Weeber W.M. (Red.) De spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving. Nijmegen. 119-144.congresbijdrage
 • Ridder J. den, Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Research on party members in the Netherlands. Barcelona. [overig]overig
 • Koole R.A. (2011), Dilemmas of State Funding of Political Parties. Sao Paolo, Brazil. [overig]overig
 • Ridder J.M. den, Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Join the party! Party members of Dutch political parties. Copenhagen, Denmark. [overig]overig
 • Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Religie of regio? Over de bloedgroepen van het CDA. In: Voerman G. (Red.) De conjunctuur van de macht: Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010. Amsterdam: Boom. 131-153.boekdeel
 • Ridder J. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2011), De representativiteit van partijleden in Nederland. In: Andeweg R., Thomassen J. (Red.) Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 165-184.boekdeel
 • Koole R.A. (2011), Politieke partijen: de druk op hun intermediaire rol. In: Rudy Andeweg, Jacques Thomassen (Red.) Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 161-164.boekdeel
 • Koole R.A. (2011), Partijfinanciën in Nederland: ontwikkelingen en regelgeving. In: Rudy Andeweg, Jacques Thomassen (Red.) Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie doorgelicht. Leiden: Leiden University Press. 221-237.boekdeel
 • Koole R.A. (2011), Fact free politics, B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij 2: 116-120.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (2011), Gepassioneerde redelijkheid: Ratio en emotie in de Nederlandse politiek. In: Maris C. van, Molenaar J, Ommen K. van (Red.) Ratio & emotie; Verwoord en verbeeld. Leiden: Leiden University Press. 77-91.boekdeel
 • Koole R.A. (2011), Partijvoorzitter tussen actie en regeringsverantwoordelijkheid. Ien van den Heuvel (1927-2010). In: Baalen et al. Carla van (Red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011. Amsterdam: Boom. 133-137.boekdeel
 • Biezen I.C van, Katz R.S. & Koole R.A. (2011), Peter Mair and the Political Data Yearbook, European Journal of Political Research 50(7-8): 867-868.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2011), Lente en de angst voor de kiezer, Debat 24(2): 28.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (1 december 2010), Fragiele toekomst van CDA en PvdA als volkspartijen. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (26 november 2010), Links front tegenover zwak gedoogkabinet?. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (10 april 2010), Rotterdam is gebaat bij een grote partij in de oppositie. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (15 maart 2010), Na de technische Bos, nu de vaderlijke Cohen. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (13 januari 2010), Premier is zwaar beschadigd geraakt. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Fuseren is vooruitzien: Over de partijleden van ChristenUnie, CDA en SGP. In: Hippe J (Red.) Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010. Amsterdam: Boom. 197-216.boekdeel
 • Ridder J.M. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Partijen in spagaat? Eensgezindheid en meningsverschillen onder leden van Nederlanse politieke partijen, Res Publica 52(1): 199-227.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Zicht op leden van de SGP, Zicht 36(3): 53-59.artikel in tijdschrift
 • Ridder J. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), All tarred with the same brush? Convergence and divergence of members of Dutch political parties. [overig]overig
 • Aelst P. van, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Party members as part-time marketers? On the role of rank-and-file party members in (post) modern election campaigns. [overig]overig
 • Linden G.J.J., Koole R.A., Elfring T. & Groenewegen J.P.M. (2010), Tussentijdse Evaluatie Institute for Management Research. Nijmegen: Radboud Universiteit.rapport
 • Koole R.A. (2010), CDA en PvdA: een repeterende breuk?, Christen Democratische Verkenningen lente 2010: 12-13.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2010), Populisme en politieke legitimiteit. In: Jaarboek Vereniging van Griffiers 2010. Den Haag: Sdu Uitgevers. 44-54.boekdeel
 • Holsteyn J.J.M. van, Ridder J.M. den & Koole R.A. (2009), Partijen in spagaat? Eensgezindheid en meningsverschillen onder partijleden van Nederlandse politieke partijen. Berg en Dal. [overig]overig
 • Holsteyn J.J.M. van, Ridder J.M. den & Koole R.A. (2009), Electoraat en selectoraat in de representatieve democratie. Nijmegen. [overig]overig
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2009), Is it true what they say? Dutch Party Members and their opinion on internal party democracy. Lisbon, Portugal. [overig]overig
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2009), Onderzoek Universiteit Leiden: Groot deel leden actief, HandSchrift, Partijblad van de Christenunie 20(5): 26-27.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2009), Mensenwerk; herinneringen van een partijvoorzitter, 2001-2007. Amsterdam: Bert Bakker.boek
 • Koole R.A. (2009), Le culte de l’incompétence. Antipolitiek, populisme en de kritiek op het Nederlandse parlementaire stelsel. In: Baalen van, et al. (Red.) In tijden van crisis. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. Amsterdam: Boom. 47-57.boekdeel
 • Koole R.A. (2009), De populisme-paradox, Socialisme & Democratie 66(9): 33-39.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2009), Niet schaatsen op dun ijs - de Partij van de Arbeid en de JSF-discussie in 2002, Socialisme & Democratie 66(10): 56-60.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A., Vilks A. & Spechbacher C. (2009), Evaluation report on Lithuania on transparancy of party funding. Strasbourg: Greco, Council of Europe.rapport
 • Koole R.A. (2008), Nieuwe regels voor politieke financiën, Socialisme & Democratie 7/8: 46-59.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2008), De bevrijde Marx en het wereldsysteem, Internationale Spectator: 313-314.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2008), De rode draad. Rood: 18-19.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (31 oktober 2007), Beweging is net zo goed politieke partij. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2007), Partymembers: Representing the voters and selecting the leaders. With evidence from the Dutch case’. Helsinki Finland. [overig]overig
 • Koole R.A. (16 januari 2007), Leider coalitiepartij kan in Kamer blijven. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2007), Nederlandse politieke partijen, rekrutering en de privacy van politici. In: Renders H., Voerman G. (Red.) Privé in de politieke biografie. Amsterdam: Boom. 24-39.boekdeel
 • Koole R.A. (2007), Meerpartijendemocratie is méér dan een pleonasme. In: Bos B., Berg, van den M. (Red.) Met meerderheid van stemmen. Den Haag: NIMD. 42-48.boekdeel
 • Koole R.A. (2007), Now Dutch politicians must wrestle with the next referendum, Europe's World (4).artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (8 december 2006), Politici zijn te populistisch. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (8 december 2006), Politiek en tegenpolitiek in de Nederlandse democratie (Oratie). Leiden: Leiden University Press.inaugurele rede
 • Koole R.A. (20 april 2006), Laat antipartijsentiment varen. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2006), Lijsttrekkerverkiezingen in Nederlandse politieke partijen, Beleid en Maatschappij 4: 252-265.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (7 november 2005), GroenLinks kiest wat te snel voor individu. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (28 februari 2005), The important role of political parties in modern democracies (Lezing). Managua, Nicaragua.overig
 • Koole R.A. (2005), Redactielid Beleid en Maatschappij.tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (2005), Geen andere maar doordachte overheid nodig, Proeflokaal 3(2005): 21-26.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (2005), Europa is geen monster, Socialisme & Democratie 7-8: 14-17.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2005), Tromps ongelijk, Socialisme & Democratie 11: 4-5.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. & Raap L. (2005), Euroscepsis en de sociaal-democratie in Nederland. In: Vollaard J.P., Boer B. (Red.) Euroscepsis in Nederland. Utrecht: Lemma. 109-128.boekdeel
 • Koole R.A. (23 december 2004), Critici PvdA worden al bediend. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (21 oktober 2004), Ledenraadpleging wel democratisch. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. & Nassmacher K. (2004), The Funding of Political Parties in the Anglo-Saxon Orbit. In: Austin R., Tjernström M. (Red.) IDEA Handbook on Funding of Political Parties and Election Campaigns. Stockholm: Idea. 33-52.boekdeel
 • Koole R.A. & Nassmacher K. (2004), Party Funding in Continental Western Europe. In: Austin R., Tjernström M. (Red.) IDEA Handbook on Funding of Political Parties and Election Campaigns. Stockholm: Idea. 117-137.boekdeel
 • Koole R.A. (2004), Nieuwe veren? De ideologie van de sociaal-democratie, Socialisme & Democratie (7/8): 45-53.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2004), Tegen doorgeschoten denken, Socialisme & Democratie (12): 50-52.artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (2004), Redactielid Beleid en Maatschappij.tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (15 april 2003), Een onoverbrugbare kloof tussen CDA en PvdA?. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (2003), De urgentie van partijvernieuwing, Jaarboek voor het democratisch socialisme(24): 198-223.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (2003), De PvdA en de opkomst van het populisme in Nederland, Socialisme & Democratie 5-6: 30-35.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (2002), Redactielid Beleid en Maatschappij 29(2).tijdschriftredactie
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (2002), Beschouwingen over maatschappelijke en politieke participatie in Nederland. In: Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A., Praag Ph. van (Red.) Bezige burgers Beleid en Maatschappij nr. 2. 51-54.congresbijdrage (refereed)
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (2002), Marginaal of midden in de maatschappij? Leden van CDA, D66, PvdA en VVD en hun activiteiten in de samenleving, Beleid en Maatschappij 29(2): 67-80.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (Red.) (2002), Bezige burgers. Amsterdam: Boom.boekredactie
 • Koole R.A. & Katz R.S. (2002), Redactielid European Journal of Political Research 41(7-8).tijdschriftredactie
 • Koole R.A. & Daalder H. (2002), The consociational democracy model and the Netherlands: Ambivalent allies?, Acta Politica 37: 23-43.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (2002), De verkiezingen van 2002: een korte terugblik, Beleid en Maatschappij 29(3): 156-159.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. & Katz R.S. (2002), Political data in 2001. In: Koole R.A., Katz R.S. (Red.) Political data yearbook 2001: European Journal of Political Research. 885-896.boekdeel
 • Koole R.A. & Katz R.S. (Red.) (2002), Political data yearbook 2001. Londen: European Journal of Political Research.boekredactie
 • Koole R.A. (8 december 2001), Een progessief antwoord. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (21 november 2001), Money and Political Parties (Lezing). New Delhi.overig
 • Koole R.A. (23 oktober 2001), Zijn politieke partijen achterhaald? (Lezing). Leiden.overig
 • Koole R.A. (12 september 2001), De betekenis van de ARP voor de ontwikkeling van het Nederlandse partijenstelsel (Lezing). Den Haag.overig
 • Koole R.A. (5 juni 2001), Money and Politics in Western Europe (Lezing). Mexico.overig
 • Koole R.A. (2001), De toekomst van democratische ledenpartijen, Socialisme & Democratie 57/58: 588-599.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (2001), Pays-Bas. In: Perrineau P., Reynie D. (Red.) Dictionnaire du vote. Paris: Presses Universitaires de Lyon. 727-730.boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Political Finance in the United States. In: Nassmacher K.-H. (Red.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 34-52.boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Political Finance in Western Europe: Britain and France. In: Nassmacher K.-H. (Red.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 73-91.boekdeel
 • Koole R.A. & Gidlun G. (2001), Political Finance in the North of Europe. In: Nassmacher K.-H. (Red.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 112-130.boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Tussen lijdelijkheid en contestatie: politieke participatie in de twintigste eeuw. In: Eijl C. van, Heerma van Voss L., Rooij P. de (Red.) Sociaal Nederland: contouren van de twintigste eeuw. Amsterdam: Aksant. 151-170.boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Mitglieder waren das Profil. In: Machnig M., Bartels H.-P. (Red.) Der rasende Tanker: Analysen und Konzepte zur Modernisierung der sozialdemokratischen Organisation. Gottingen: Steidl. 185-196.boekdeel
 • Koole R.A. (2001), Redactielid B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij.tijdschriftredactie
 • Koole R.A. & Katz R. (2001), Redactielid European Journal for Political Research.tijdschriftredactie
 • Koole R.A., Holsteyn J.J.M. van & Elkink J.A. (22 november 2000), The Legitimacy of Political Parties: the Dutch Case (Lezing). Enschede.overig
 • Koole R.A. (1 oktober 2000), Comparative Analysis of Party Funding in Established Democracies (Lezing). Stockholm.overig
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (26 mei 2000), Party Membership in the Netherlands. The Dutch survey and some tentative results. (Lezing). University of Sheffield, Sheffield, England.overig
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (25 mei 2000), Partijleden: marginaal of midden in de maatschappij? Leden van CDA, D66, PvdA en VVD en hun activiteiten in de samenleving. (Lezing). Veldhoven.overig
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (24 maart 2000), Thom de Graaf loopt ver voor de muziek uit. Algemeen Dagblad: 11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Wie zijn eigenlijk de leden van de PvdA? Een onderzoek, Socialisme & Democratie 57(2): 93-104.artikel in tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Georganiseerd liberalisme. Enkele bevindingen van een onderzoek onder VVD-leden, Liberaal Reveil 41(1): 8-18.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Democraten in beeld. Enkele bevindingen van een onderzoek onder leden van D66, Idee 21(1): 26-29.artikel in tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Generaties christen-democraten. Enkele bevindingen van een onderzoek onder CDA-leden, Christen Democratische Verkenningen 20(2): 10-21.artikel in tijdschrift
 • Stokkel M.P.M., Broek F-W ten, Hordijk G-J, Koole R.A. & Rijk P.P. van (2000), Preoperative evaluation of patients with primary head and neck cancer using dual-head 18fluorodeoxyglucose positron emission tomography, Annals of Surgery 231(2): 229-234.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Introduction: representative democracy and parliamentary party groups. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors.. London: Routledge. 1-3.boekdeel
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Approaches to the study of parliamentary party groups. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors. London: Routledge. 4-22.boekdeel
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Parliamentary party groups compared. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors. London: Routledge. 248-270.boekdeel
 • Koole R.A., Holsteyn J.J.M. van & Elkink J.A. (2000), Rekrutering en Representatie in een Representatief Bestel: bevindingen van een empirisch onderzoek onder leden en kiezers van CDA, D66, PvdA en VVD. Leiden/Den Haag: Dept. Pol. Wet./Min. v.Binnenl. Zaken en Koninkrijksrelaties.rapport
 • Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2000), Partijleden in perspectief: kiezers en leden vergeleken. In: Voerman G. (Red.) Jaarboek 1999. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Groningen: RUD/DNPP. 93-124.boekdeel
 • Koole R.A. (2000), Subsidiëring politieke partijen door overheid en bedrijfsleven, advies aan en op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Partij van de Arbeid. onbekend: onbekend.rapport
 • Koole R.A. (2000), Fukuyama's Paradise: Liberal Parties in the Netherlands. In: Winter L. de (Red.) Liberalism and Liberal Parties in the European Union. Barcelona: ICPS. 116-139.boekdeel
 • Koole R.A. (2000), De toekomst van democratische ledenpartijen, Socialisme & Democratie 57/58(2000/1): 588-599.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. & Katz D. (Red.) (2000), Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer.boekredactie
 • Koole R.A. & Katz D. (2000), Political Data in 1999. In: Koole R.A., Katz D (Red.) Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer.boekdeel
 • Koole R.A. (4 december 1999), Afhankelijkheid in de waagschaal: sponsoring van politieke partijen door bedrijven is legaal, maar ongewenst. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (31 augustus 1999), Toename van politieke benoemingen topambtenaren ligt niet voor de hand. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (8 juni 1999), Partijtop moet terug in z'n hok. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (5 juni 1999), Zweepslag van de partijdemocratie. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (21 mei 1999), Eerste Kamer moet bij de formatie betrokken worden. Het Parool.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (14 april 1999), Premier Kok heeft heel wat uit te leggen. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1999), De markt van kloof en draagvlak. In: Gomis A. (Red.) Interactief beleid: nieuwe impulsen voor communicatie. Alphen aan den Rijn: Samson. 67-72.boekdeel
 • Koole R.A. (1999), Politieke Partijen. In: Daalder H. (Red.) Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samson. 1-95.boekdeel
 • Koole R.A. (1999), Dualisme en oppositie in een liberale democratie. In: Couwenberg S.W. (Red.) De strijd gaat voort! Liberalisme als heersende ideologie en bron van een nieuwe strijd. Baarn: Agora. 93-108.boekdeel
 • Koole R.A. (1999), Politieke participatie via politieke partijen, Openbaar Bestuur 6/7: 13-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1999), Politiek dualisme als probleem. Leiden. [overig]overig
 • Koole R.A. (1999), Die Antwort der niederländischen Parteien auf die wahlpolitischen Herausforderungen. In: Mair P., Müller W.C., Plasser F. (Red.) Parteien auf komplexen Wählermärkten: Reaktionsstrategien politischer Parteien in Westeuropa. Signum Verlag: Wien. 315-351.boekdeel
 • Koole R.A. (1999), Political Data in 1998. In: Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer.boekdeel
 • Koole R.A. (Red.) (1999), Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer.boekredactie
 • Koole R.A. (2 oktober 1998), Sociaal-democratie kaapt christen-democratische ideeën. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (27 juli 1998), Pragmatische marathonloper Wim Kok. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. & Daalder H. (29 mei 1998), The Consociational Democracy Model and The Netherlands: Ambivalent Allies? (Lezing). Cambridge.overig
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (22 mei 1998), Weer wint de winnaar. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (7 mei 1998), En natuurlijk heeft de winnaar gewonnen. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1 mei 1998), Partijen krijgen geen overheidssteun voor verkiezingscampagnes. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (23 april 1998), De Markt van Kloof en Draagvlak (Lezing). Den Haag.overig
 • Koole R.A. (11 maart 1998), Verplichte stembusgang strijdt met burgerzin. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. & Katz D. (1998), Redactielid European Journal of Political Research.tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (1998), Pays Bas. In: Hermet G., Hottinger J.Th., Seiler D.-L. (Red.) Les partis politiques en Europe de l'ouest. Paris: PUF. 355-376.boekdeel
 • Koole R.A. (1998), Verfall oder Veraenderun der repraesentativen Demokratie? Ueber das Unbehagen in der Politiek. In: Dokumentation fuer die dritte Deutsch-Niederlaendische Konferenz. Den Haag: Clingendael. 18-27.boekdeel
 • Koole R.A. (1998), Verfall oder Veränderung der repräsentativen Demokratie? Über das Unbehagen in der Politik. In: Dokumentation für die dritte Deutsch-Niederländische Konferenz "Die Kluft zwischen Bürger und Politik: Unvermeidlich oder unakzeptabel?. Den Haag: Clingendael. 18-27.boekdeel
 • Koole R.A. (1998), De tweede grote wending: een Europese scheidslijn in Nederland?. In: Bovens M., Pellikaan H., Trappenburg M. (Red.) Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek. Amsterdam: Boom. 58-81.boekdeel
 • Koole R.A. & Katz D. (1998), Political Data in 1997, European Journal of Political Research: 259-268.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (1998), Spannende verkiezingen, boeiende informatie, weinig democratie. Bestuurskundige Berichten: 7-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koole R.A. (17 oktober 1997), Some remarks and suggestions (Lezing). Oxford, Engeland.overig
 • Koole R.A. (15 augustus 1997), Party Finance between Members and the State: Dutch case in comparative and historical perpective (Lezing). Seoul, Korea.overig
 • Koole R.A. & Praag Ph. van (1 juli 1997), Een gedragscode voor politieke partijen inzake racisme (Lezing). Brussel.overig
 • Koole R.A. (30 mei 1997), Tussen lijszaamheiod en contestatie: politieke participatie in de twintigste eeuw (Lezing).overig
 • Koole R.A. (24 mei 1997), Die SPD und ihre Probleme auf den Weg zur Macht (Lezing). Amsterdam.overig
 • Koole R.A. (6 mei 1997), Dutch Pariament and Politics (Lezing). Noordwijkerhout.overig
 • Koole R.A. (11 januari 1997), The Dutch Reaction: Responses of Political Parties to Electoral, Bureaucratic and Democratic Challenges (Lezing). Wenen, Oostenrijk.overig
 • Koole R.A. (1997), The Societal Position of Christian Democracy in the Netherlands. In: Lamberts E. (Red.) Christian Democracy in the European Union 1945/1995. Leuven: Leuven University Press. 137-153.boekdeel
 • Koole R.A. & Katz D. (1997), Redactielid European Journal of Political Research (december).tijdschriftredactie
 • Koole R.A. (1997), Ledenpartijen of staatspartijen, Jaarboek 1996 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen: 156-182.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (1997), Een wenselijk debat over een onwenselijke combinatie, Socialisme & Democratie 1: 27-32.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. & Katz D. (1997), Political Data 1996, European Journal of Political Research (december).artikel in tijdschrift (refereed)
 • Koole R.A. (1997), Alleen als regeringspartij kan CDA overleven, De Volkskrant (29-03-1997).artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), Alleen als regeringspartij wint CDA kiezers terug, Trouw (15-04-1997).artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), Meer polarisatie tussen partijen is broodnodig, NRC Handelsblad (20-09-1997).artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), Macchiavelli, Melkert, verkiezingprogramma's en de democratie, Trouw (25-10-1997).artikel in tijdschrift
 • Koole R.A. (1997), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973: handboek voor formateurs [Bespreking van: Stevens R.J.J. (1997) GT] BMGN - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden = BMGN - The Low Countries historical review 112: 173-174.boekbespreking
 • Koole R.A. (1996), Marxisme en de Nederlandse sociaal-democratie, De Nieuwste Tijd 7: 21-28.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Napel H.M.Th.D. ten & Koole R.A. (1993), De conservatieve verleiding. Christen-democratische machtsvorming op Europees niveau, Civis Mundi XXXII(1): 12-18.artikel in tijdschrift
 • Napel H.M.Th.D. ten & Koole R.A. (1991), De riante positie in het vermaledijde 'midden'. Confessionele machtsvorming op nationaal niveau. In: Luykx Paul, Righart Hans (Red.) Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek in Nederland. 's-Gravenhage: SDU. 72-92.congresbijdrage
 • Referendumcommissie, ex art 87 Wet Raadgevend Referendum lidmaatschap
 • BNN-VARA lid Raad van Toezicht
 • VARA lid Raad van Toezicht
 • Wiardi Beckmann Stichting lid redactie Socialisme & Democratie
 • Universiteit Leiden lid redactieraad Leiden University Press
 • Thorbecke en Bachiene Stichting lid bestuur
 • Academie voor Wetgeving kerndocent