Universiteit Leiden

nl en

Robert Vermeiren

Naam
Prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren
Telefoon
+31 71 515 9621
E-mail
r.r.j.m.vermeiren@curium.nl

Ga voor meer informatie naar de website van het LUMC

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Psychiatrie
 • Academische Werkplaats SAMEN / Gezin aan Zet Lid Stuurgroep
 • Academische Werkplaats SAMEN / Gezin aan Zet Voorzitter Coordinatieteam
 • de Jutters - Parnassiagroep Lid Wetenschappelijke Begeleidingscommissie Lucertis
 • Expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie Voorzitter inhoudelijk bestuurders e-KJP
 • Kenniscentrum Kinder en jeugdpsychiatrie Bestuurslid
 • LUMC Directeur patientenzorg Curium
 • LUMC Hoogleraaar kinder - en jeugdpsychiatrie
 • Ministerie Veiligheid en Justitie Voorzitter klankbordgroep Recidivemonitor Forensische Zorg
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Voorzitter afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
 • VUMC Hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie