Universiteit Leiden

nl en

Quintijn Mauer

Universitair docent

Naam
Dr. Q. Mauer MA
Telefoon
+31 71 527 7239
E-mail
q.mauer@law.leidenuniv.nl

Quintijn Mauer is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Metajuridica, afdeling Rechtsgeschiedenis.

Meer informatie over Quintijn Mauer

Opleiding

Q. (Quintijn) Mauer (1989) heeft Griekse en Latijnse Taal en Cultuur gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2008-2014) en heeft cum laude zijn Research Mastertitel verkregen met een scriptie over het Ius Divinum. Tijdens zijn studie nam hij deel aan de Radboud Honours Academy met een onderzoek over Res Sacrae in het Romeins recht (2009-2011), was hij actief als student-assistent (2010), Quaestor van de studievereniging GLTC (2011-2012) en als leraar Klassieke Talen (2012-2013). Na het behalen van zijn onderwijsmaster aan de Universiteit van Amsterdam (2015-2016), is hij in oktober 2016 als promovendus (Meijers PhD candidate) begonnen met zijn onderzoek: Greek Bankers Bearing Gifts Legal Borrowings and the Innovation of Roman Secured Credit.

Legal Transplants

Quintijn doet onderzoek naar innovatie in het Romeins recht via legal transplants, die onder invloed van de in het Romeinse Oosten aanwezige Hellenistische Rechtssystemen plaatsvond. Deze voorheen ongrijpbare legal transplants kunnen nu door de voortschrijdende technologische stand van zaken op het gebied van de papyrologie onderzocht en op juiste wijze ontsloten worden. In zijn onderzoek richt Quintijn zich vooral op Hellenistische rechtsfiguren omtrent het -dikwijls door Griekstalige, gespecialiseerde slaven bemande- Romeinse bankwezen.  

Onderzoeksgebieden

Quintijn heeft belangstelling voor de volgende onderwerpen:

 • Rechtsgeschiedenis
 • Romeins recht
 • Rechtsvergelijking
 • Privaatrecht
 • Ius Commune
 • Juridische Papyri
 • Romeins Egypte
 • Hellenistische Rechtsfiguren

Onderwijs

Quintijn verzorgt onderwijs in de volgende vakken:

 • Romeins Recht (BA-I)
 • Geschiedenis van het Europese privaatrecht (BA-II)

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.10

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.