Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Pauline Schuyt

Hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting

Naam Prof.mr.dr. P.M. Schuyt
Telefoon +31 71 527 7526
E-mail p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl

Pauline Schuyt is hoogleraar sanctierecht en straftoemeting bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Ze studeerde Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1997 begon ze als junior docent straf(proces)recht aan de Rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds augustus 2015 werkt ze als Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Onderzoek

Pauline Schuyt is op 7 januari 2010 gepromoveerd op een onderzoek dat is gericht op straftoemeting en strafmotivering, en is getiteld Verantwoorde Straftoemeting. In haar proefschrift beschrijft ze de grote vrijheid van de rechter op het gebied van de straftoemeting en de consequenties die dit heeft voor de strafoplegging. Ze pleit voor een uitgebreidere strafmotivering, ter verantwoording van het gebruik van de grote straftoemetingsvrijheid.  
In ander onderzoek heeft zij zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: strafoplegging & motivering in de praktijk, met het gebruik van instrumenten ten behoeve van de strafoplegging, en materieel strafrecht: deelneming.

Hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Strafrecht & Criminologie
Straf- en Strafprocesrecht
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 1.20
Contact
+31 71 527 7526
p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl
Reclassering Nederland
Lid Raad van Toezicht
Gerechtshof Den Haag
Raadsheer plaatsvervanger
Uitgeverij Kluwer
Redactielid Tijdschrift Sancties
Uitgeverij Kluwer
Auteur Tekst & Commentaar Sr
Uitgeverij SDU
Redactielid Tijdschrift Trema Straftoemetingsbulletin
Uitgeverij Kluwer
Auteur Handboek Strafzaken
Facultair Magazine NOVUM
Lid Raad van Advies
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)
Voorzitter en lid van diverse begeleidingscommissies
Juridische Faculteitsvereniging Grotius
Beschermvrouw
Erasmus Universiteit Rotterdam
Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law