Universiteit Leiden

nl en

Pauline Schuyt

Hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting

Naam
Prof.mr.dr. P.M. Schuyt
Telefoon
+31 71 527 7526
E-mail
p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl

Pauline Schuyt is hoogleraar sanctierecht en straftoemeting bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Zij is afdelingsvoorzitter van de Afdeling Straf- en strafprocesrecht.

Meer informatie over Pauline Schuyt

Pauline Schuyt studeerde Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1997 begon ze als junior docent straf(proces)recht aan de Rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds augustus 2015 werkt ze als Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Onderzoek

Pauline Schuyt is op 7 januari 2010 gepromoveerd op een onderzoek dat is gericht op straftoemeting en strafmotivering, en is getiteld Verantwoorde Straftoemeting. In haar proefschrift beschrijft ze de grote vrijheid van de rechter op het gebied van de straftoemeting en de consequenties die dit heeft voor de strafoplegging. Ze pleit voor een uitgebreidere strafmotivering, ter verantwoording van het gebruik van de grote straftoemetingsvrijheid.  
In ander onderzoek heeft zij zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: strafoplegging & motivering in de praktijk, met het gebruik van instrumenten ten behoeve van de strafoplegging, en materieel strafrecht: deelneming.

Hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.18

Contact

 • Prof. A.E.J. Moddermanstichting Bestuurslid
 • Reclassering Nederland Lid Raad van Toezicht
 • SSR Studiecentrum Rechtspleging Docent
 • Uitgeverij Kluwer Redactielid Tijdschrift Sancties
 • Uitgeverij SDU Redactielid Tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting (voorheen: Trema Straftoemetingsbulletin)
 • Uitgeverij Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Sr
 • Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) Voorzitter en lid van diverse begeleidingscommissies
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid Wetenschappelijke adviescommissie 'Koers en Kansen voor de Sanctieuitvoering'
 • Facultair Magazine NOVUM Lid Raad van Advies
 • Juridische Faculteitsvereniging Grotius Beschermvrouw
 • Erasmus Universiteit Rotterdam Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie