Universiteit Leiden

nl en

Pauline Schuyt

Professor Civil Law and Criminology

Name
Prof.mr.dr. P.M. Schuyt
Telephone
+31 71 527 7526
E-mail
p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl

Pauline Schuyt is working as professor of penal law and sentencing at the Institute for Criminal Law & Criminology of Leiden University.

She studied Dutch Law and Dutch Literature and Groningen University. In 1997 she started as a junior lecturer om criminal law and criminal procedure at the Faculty of Law of the Catholic University of Nijmegen (now called the Radboud University). At the moment she is working as a assistant professor of criminal law and criminal procedure at the Institute for Criminal Law & Criminology of Leiden University.

Research

Pauline Schuyt oriented her doctoral thesis particularly towards the determination of and the grounds for teh punishment.  In this thesis she describes the big freedom of the judge with regard to the determination of the punishment and the consequences this has for the sentencing. She argues for a extension of the grounds for the punishment, to account for the use of the big freedom with regard to the determination of the punishment. She will finish her doctoral thesis in 2009. 
In other research she has concerned herself with the following subjects: sentencing and grounds for sentencing in practise, using the instruments for the benefit of the sentencing, and substantial criminal law: participation. 

Professor Civil Law and Criminology

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 3.18

Contact

Publications

 • Prof. A.E.J. Moddermanstichting Bestuurslid
 • Reclassering Nederland Lid Raad van Toezicht
 • SSR Studiecentrum Rechtspleging Docent
 • Uitgeverij Kluwer Redactielid Tijdschrift Sancties
 • Uitgeverij SDU Redactielid Tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting (voorheen: Trema Straftoemetingsbulletin)
 • Uitgeverij Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Sr
 • Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) Voorzitter en lid van diverse begeleidingscommissies
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid Wetenschappelijke adviescommissie 'Koers en Kansen voor de Sanctieuitvoering'
 • Facultair Magazine NOVUM Lid Raad van Advies
 • Juridische Faculteitsvereniging Grotius Beschermvrouw
 • Erasmus Universiteit Rotterdam Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law
This website uses cookies.  More information.