Universiteit Leiden

nl en

Paul Nieuwenburg

Vice-decaan / Hoogleraar Politieke Filosofie

Naam
Prof.dr. P. Nieuwenburg
Telefoon
+31 71 527 1983
E-mail
pnieuwenburg@fsw.leidenuniv.nl

Paul Nieuwenburg is Hoogleraar Politieke Wetenschap en Politieke Filosofie aan het Instituut Politieke Wetenschap, Directeur van Centre for Political Philosophy en Vice-Decaan en portefeuillehouder Onderwijs binnen het faculteitsbestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Paul Nieuwenburg

Kort CV

Hij heeft verschillende posities bekleed aan binnen- en buitenlandse universiteiten, bij de departementen wijsbegeerte, bestuurskunde en rechtsfilosofie.

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich vooral op vraagstukken in de morele psychologie, publieke ethiek en constitutionele theorie. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van de historische en systematische aspecten van de politieke filosofie en hij probeert deze interesses waar mogelijk te combineren.

Vice-decaan / Hoogleraar Politieke Filosofie

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B37

Contact

Vice-decaan, Hoogleraar Politieke Filosofie

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Faculteitsbureau
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A49

Contact

 • Nieuwenburg P. (2014), Conflicts of values and political forgiveness, Public Administration Review 74(3): 374-382.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), De sluipende teloorgang van de rechtsstaat, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2011(4): 139-140.artikel in tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (30 maart 2011), De prijs van de rechtsstaat.. Staatscourant: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), Rechtsstaat tegen kostprijs., Liberaal Reveil 52(1): 18-22.artikel in tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-Afdoening., Filosofie & Praktijk 31: 72-80.artikel in tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De noodklok voor de rechterlijke macht?, Bestuurswetenschappen 64(6): 97-101.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-afdoening., Bestuurskundige Berichten.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Nieuwenburg P. (2010), Aristotle on Ambition, History of Political Thought 31(4): 535-555.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nieuwenburg P. (2010), Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens [Bespreking van: Ober J. (2008) Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens] Public Administration 88: 1136-1138.boekbespreking
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (29 oktober 2008), Eén stap te ver: de Wet OM-afdoening.. Staatscourant: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Nieuwenburg P. (2007), Practical reasoning and action: Simon’s administrative behavior in context. In: Göktug Morcöl (Red.) Handbook of Decision Making. Boca Raton (FL): Taylor & Francis. 81-98.boekdeel
 • Nieuwenburg P. (2007), Aristoteles en het slechte als het schijnbaar goede. In: Kinneging A.A.M., Wiche R. (Red.) Van kwaad tot erger. Utrecht: Spectrum. 36-50.boekdeel
 • Nieuwenburg P. (2007), Democratic life in Europolis. In: Kinneging A.A.M. (Red.) Rethinking Europe’s Constitution. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 159-172.boekdeel
 • Nieuwenburg P. (2007), The integrity paradox, Public Integrity 9: 213-224.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nieuwenburg P. (2006), Practical reasoning and action: Simon's administrative behavior in context. In: Morcöl G. (Red.) Handbook of decision making. Boca Raton: Taylor & Francis. 81-98.boekdeel
 • Nieuwenburg P. & Sheikh H. (2006), De nood van de deugd. In: Pellikaan H., Lubben S. van der (Red.) Ruimte op rechts? Conservatieve onderstroom in de Lage Landen. Utrecht: Spectrum. 202-217.boekdeel
 • Nieuwenburg P. (2006), Machiavelli, Bestuurswetenschappen 2: 167-171.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nieuwenburg P. (2004), Learning to Deliberate, Political Theory 32: 449-467.artikel in tijdschrift
 • Nieuwenburg P. (2004), The Agony of Choice, Administration and Society 35: 683-700.artikel in tijdschrift
 • Nieuwenburg P. (2003), Can Virtue be Taught?, Public Integrity 5: 25-39.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nieuwenburg P. (2003), Public administration and practical reasoning. In: Rutgers M.R. (Red.) Retracing public administration. Amsterdam: JAI press/Elsevier International. 209-239.boekdeel
 • Nieuwenburg P. (2002), Emotion and perception in Aristotle's Rhetoric, Australasian Journal of Philosophy 80(1): 86-100.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Boin R.A., Nieuwenburg P. & Wit R. de (2002), Bewaarders in de frontlinie: de noodzaak van een nieuw sturingsethos, Veiligheid en Veiligheidszorg 1(2): 3-13.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nieuwenburg P. (2001), Why Deliberate?. Canterbury. [overig]overig
 • Nieuwenburg P. (2001), The Agony of Choice: Isaiah Berlin and the Phenomenology of Conflict. Leiden. [overig]overig
 • Nieuwenburg P. (2001), Public Administration and Practical Reasoning. Leiden. [overig]overig
 • Nieuwenburg P. (2001), Ethiek in het Openbaar Bestuur. Bussum: Coutinho.boek
 • Boin R.A. & Nieuwenburg P. (2000), Redesigning Political-Administrative Foundations: The problem of Bureaucratic Apoia. Enschede. [overig]overig
 • Nieuwenburg P. (2000), 'The Power of the Letter' Colluccio Salutati and Florentine Administration. Amsterdam. [overig]overig
 • Nieuwenburg P. (2000), Bestuurswetenschappelijke Kroniek: Een beetje integer kan niet?, Bestuurswetenschappen 53(6): 486-489.artikel in tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Rutgers M.R. (2000), Politics and administration: Some remarks on the conceptual roots of the dichtomy, Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte / Yearbook of Eur. administration history 12: 185-202.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nieuwenburg P. (1999), Mechanismen van de emoties, Krisis: tijdschrift voor actuele filosofie 77(winter '99): 95-101.artikel in tijdschrift
 • Nieuwenburg P. (1999), Montesquieu oogt moderner dan Weber, Binnenlands Bestuur 20e jrg.(26/27): 30-31.artikel in tijdschrift
 • Nieuwenburg P. (1 augustus 1998), The Politics of Passion: Aristotle on the Preliminaries of Morality (Dissertatie). Nijmegen: Nijmegen University Press. Promotor(en) en Copromotor(en):Gunsteren H.R. van, Lock G.E.dissertatie
 • Nieuwenburg P. (19 maart 1998), Liberalismus, Dialektik und praktische Rationalität (Lezing). Marienthal.overig
 • SVDC (Crisisbeheersing) Trainingen Bestuurders omgaan met morele dilemma's