Universiteit Leiden

nl en

Patrick van der Meij

Onderzoeker

Naam
Mr.dr. P.P.J. van der Meij
Telefoon
+31 71 527 7528
E-mail
p.p.j.vandermeij@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-4869-3649

Algemeen

Patrick van der Meij (1978) is strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam en daarnaast gastmedewerker aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Hij studeerde van 1996 tot 2001 Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden.

In februari 2001 haalde hij zijn bul met een specialisatie in het Straf- en strafprocesrecht (scriptie: ‘Betekenis en invulling van het opzet in het strafrecht’). Gedurende zijn studententijd werkte hij onder meer als student-assistent van het Departement Strafrecht (het organiseren van symposia, het doen van research voor wetenschappelijke artikelen en boeken, het helpen bij het samenstellen van onderwijsmateriaal).

In februari 2010 promoveerde hij aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid op een proefschrift getiteld ‘De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek. Een onverminderde zoektocht naar evenwicht in de rolverdeling tussen de rechter-commissaris, de officier van justitie en de verdediging.’ Tot 1 september 2010 was hij als universitair docent verbonden aan het Instituut. 

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs verzorgde Patrick van der Meij in de afgelopen collegejaren onder meer het vak Practicum Straf- en strafprocesrecht (Master) en het vak Inleiding Straf- en strafprocesrecht (Bachelor 1) en begeleidde hij diverse Bachelor- en Master-scripties. In de voorgaande collegejaren was hij scriptie- en stagecoördinator van de Master Strafrecht. Hij beheerde namens het Instituut voor Strafrecht & Criminologie voor de Afdeling Straf- en strafprocesrecht de externe contacten met verschillende rechtbanken en gerechtshoven, het Openbaar Ministerie en de Politie Haaglanden ten behoeve van bijvoorbeeld studentstages, educatie en onderzoekspresentaties.   

Onderzoek

Direct na zijn studie startte Patrick van der Meij een promotieonderzoek naar de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende procesdeelnemers in het strafrechtelijk vooronderzoek. Het onderzoek concentreert zich op de driehoeksverhouding tussen de rechter-commissaris, de officier van justitie en de verdediging. De aanleiding voor het onderzoek is gelegen in alle verschuivingen in de functie van de rechter-commissaris en diens gerechtelijk vooronderzoek van de afgelopen twintig jaar, en de gewijzigde en constant wijzigende opvattingen omtrent de verhoudingen in het vooronderzoek. Het onderzoek neemt het Wetboek van Strafvordering van 1926 als uitgangspunt en zoekt aan de hand van relevante juridische, (rechts)politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van de tachtig jaren die sindsdien zijn verstreken naar een antwoord op de vraag of die gewijzigde (en nog altijd wijzigende) opvattingen en veranderingen ten aanzien van het vooronderzoek met elkaar kunnen worden verenigd en tot nieuwe wetswijzigingen nopen. 

Het promotieonderzoek is in 2009 afgerond en de verdediging heeft plaatsgevonden op 4 februari 2010. De promotor is Prof. mr C.P.M. Cleiren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het onderzoeksprogramma 
Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity

Overige werkzaamheden

Patrick van der Meij was in de periode van september 2003 tot september 2010 redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht, Strafvordering en Internationaal Strafrecht. Sinds september 2007 is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Haarlem. Hij organiseerde samen met Jan Crijns en Ard Schoep het congres De Taak van de Strafrechtswetenschap (14 mei 2004) en samen met Jan Crijns en Jeroen ten Voorde de Landelijke AIO-bijeenkomst Waarheid en Waarheidsvinding in het strafrecht (27 april 2007). Naar aanleiding van deze landelijke AIO-dag verscheen in augustus 2008 de bundel 'De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht' (Boom Juridische uitgevers). Met Jeroen ten Voorde en Jan Crijns vormde Patrick van der Meij de redactie van deze bundel. 

Meer informatie over: 

 

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Publicaties

  • Cleerdin & Hamer Advocaten Strafrechtadvocaat
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.