Universiteit Leiden

nl en

Patrick van der Meij

Bijzonder hoogleraar Strafrecht

Naam
Prof.mr. P.P.J. van der Meij
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
p.p.j.van.der.meij@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-4869-3649

Patrick van der Meij (1978) is bijzonder hoogleraar Strafrechtspraktijk en partner en strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam. Hij studeerde van 1996 tot 2001 Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en haalde hij zijn bul met een specialisatie in het Straf- en strafprocesrecht (scriptie: ‘Betekenis en invulling van het opzet in het strafrecht’). In februari 2010 promoveerde hij aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid op een proefschrift getiteld ‘De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek. Een onverminderde zoektocht naar evenwicht in de rolverdeling tussen de rechter-commissaris, de officier van justitie en de verdediging.’ Tot 1 september 2010 was hij als universitair docent verbonden aan het Instituut.

Meer informatie over Patrick van der Meij

Onderwijs

Sinds zijn overstap naar de advocatuur in 2010 is Van der Meij aan de Universiteit Leiden verbonden gebleven als Research Fellow en gastdocent. Hij verzorgde geregeld colleges en lezingen voor masterstudenten straf(proces)recht. Ook is Van der Meij een veelgevraagd spreker op symposia en expertmeetings over actuele kwesties die spelen in de strafrechtspleging. Daarnaast vervult hij als docent een rol in het onderwijs voor alle beroepsgroepen in het strafrecht waaronder de beroepsopleiding advocatuur. Op het gebied van onderwijs is Patrick van der Meij eindverantwoordelijk voor het vak Practicum binnen de afstudeerrichting straf-en strafprocesrecht.

Onderzoek

Patrick van der Meij verricht onderzoek, zowel zelfstandig als in samenwerking met andere onderzoekers binnen het Instituut en het onderzoeksprogramma Criminal Justice en het speerpunt Conflictoplossende Instituties. Van der Meij heeft vele publicaties op zijn naam staan over uiteenlopende strafrechtelijke onderwerpen. Vaak wordt daarin vanuit fundamentele uitgangspunten en doelstellingen van het strafrecht gereflecteerd op de praktische uitwerking van strafwetgeving of op de positie en verantwoordelijkheden van actoren (zoals de advocaat, de officier van justitie of de rechter). Deze kruisbestuiving tussen strafrechtspraktijk en strafrechtswetenschap zal Van der Meij met de leerstoel Strafrechtspraktijk voortzetten.

Overige werkzaamheden

Patrick van der Meij was in de periode van september 2003 tot september 2010 redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht, Strafvordering en Internationaal Strafrecht. Van 2007 tot 2011 was hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Haarlem. Sinds 2010 is hij strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten, alwaar hij in 2016 tot de maatschap is toegetreden. Voorts is hij docent in de hoofdpraktijk voor de Beroepsopleiding Advocatuur en bij SSR Studiecentrum Rechtspleging. Hij is sinds 2015 redacteur van Strafblad, Tijdschrift voor Wetenschap en Praktijk.

Bijzonder hoogleraar Strafrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.