Universiteit Leiden

nl en

Patrick Dassen

Universitair docent

Naam
Dr. P.G.C. Dassen
Telefoon
+31 71 527 2622
E-mail
p.dassen@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3511-4230

Patrick Dassen is een universitair docent aan het Instituut voor Geschiedenis.

Meer informatie over Patrick Dassen

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Universitair docent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Algemene Geschiedenis

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 2.04b

Contact

 • Dassen P. (16 november 2018), 'Ook sterke democratie is kwetsbaar' (ook digitaal: Als het in de Weimarrepubliek mis kon gaan, kan het in onze moderne democratieën ook misgaan. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dassen P. (2018), Bespreking van: Christopher Clark (2017) Wilhelm II. De laatste Duitse keizer, BMGN: Low Countries Historical Review 133(2018).boekbespreking
 • Dassen P. (2018), Interview on Radio 1, 'Met het oog op morgen', 10.11.2018, about Germany after the First World War [interview].televisie-of radio-optreden
 • Dassen P. (2018), P. Dassen, ‘Politieke continuïteiten tussen Keizerrijk, Republiek van Weimar en de Bondsrepubliek’, lezing op symposium, Universiteit Utrecht, 9.10.2018, over ‘Duitsland: nu en toen. Hermeneutiek van de continuïteit’ (in memoriam Hermann Walther von der Dunk (1928–2018)) (Lezing).overig
 • Dassen P.G.C. (2017), Spartakistenopstand verdeelde links. De tweedracht binnen de arbeidersbeweging van de Weimarrepubliek, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 58: 4-8.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dassen P.G.C. (7 oktober 2016), Germany, the First World War and the Weimar Republic [Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) and the Open University, Amsterdam, October 7, 2016] (Lezing).overig
 • Dassen P.G.C. (2 maart 2016), Germany and World War I [Leeuwarden, March 2, 2016] (Lezing).overig
 • Dassen P.G.C. (2016), Germany 1871-1945 [Central History Exam (CSE) training of teachers employed in secondary education] (Lezing).overig
 • Dassen P.G.C. (8 september 2015), Germany and the First World War [Rotary in The Hague, Kijkduin, September 8, 2015] (Lezing).overig
 • Dassen P.G.C. (2015), 'De vele gezichten van neutraliteit'. Bespreking van: Wim Klinkert, Samuël Kruizinga and Paul Moeyes (2014) Nederland neutraal. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, vol. 128: 1: 339-341.boekbespreking
 • Dassen P.G.C. (14 november 2014), In 1916 werd Duitsland een heel ander land voor NRC Handelsblad(Boeken (bijlage)) [interview].overig
 • Dassen P.G.C. (17 september 2014), Duitsland niet uit op wereldmacht in 1914. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dassen P.G.C. (17 september 2014), Duitsland was niet uit op wereldmacht in 1914. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dassen P.G.C. (2014), Sprong in het duister. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam: Van Oorschot.boek
 • Augusteijn J., Dassen P.G.C. & Janse M.J. (2013), Concluding Remarks. In: Augusteijn Joost, Dassen Patrick, Janse Maartje (red.) Political Religion beyond Totalitarianism: The Sacralizalisation of Politics in the Age of Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 255-260.boekdeel
 • Augusteijn J., Dassen P.G.C. & Janse M.J. (2013), Introduction: Religion and Politics. In: Augusteijn Joost, Dassen Patrick, Janse Maartje (red.) Political Religion beyond Totalitarianism: The Sacralizalisation of Politics in the Age of Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 1-11.boekdeel
 • Augusteijn J., Dassen P.G.C. & Janse M.J. (2013), Political Religion beyond Totalitarianism: The Sacralizalisation of Politics in the Age of Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.boek
 • Dassen P.G.C. (2013), 'The German Nation as a Secular Religion in the First World War? About the Problem of Unity in Modern German History', Dassen, P.G.C. In: Political Religion beyond Totalitarianism (2013) 161-187.. In: Augusteijn J., Dassen P.G.C., Janse M. (red.) Political Religion beyond Totalitarianism. The sacralization of Politcs in the Age of Democracy. Houndmills: Palgrave Macmillan. 161-187.boekdeel
 • Dassen P.G.C., Janse M.J. & Augusteijn J. (red.) (2012), Political Religion beyond Totalitarianism: The Sacralization of Politics in the Age of Democracy. Basingstoke: Palgrave MacMillan.boekredactie
 • Dassen P.G.C. (2012), Voor de afgrond. Nationalisme in Europa, 1914-1945. In: Wessels L.H.M., Bosch T. (red.) Nationalisme, naties en staten. Europa vanaf circa 1800 tot heden. Nijmegen: VanTilt. 412-571.boekdeel
 • Dassen P.G.C. (2011), 'Zwerftocht door Europa' (2011) Bespreking van: J. Leerssen (2011) Spiegelpaleis Europa. Europese cultuur als mythe en beeldvorming , .boekbespreking
 • Dassen P.G.C. (2010), Max Weber over de 'Entzauberung der Welt'. [website]overig
 • Dassen P.G.C. (2009), 'De "vrolijke wetenschap" van Peter Sloterdijk'. In: Boterman & Melching F. & W. (red.) Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitegevers. 269-280.boekdeel
 • Dassen P.G.C. (2009), 'Radicaal nationalisme in het Wilhelminische Duitsland' Bespreking van: (2007) P. Walkenhorst, Nation - Volk - Rasse. Radikaler nationalismus im Deutschen Kaiserrreich, 1890-194, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 122 (2009): 116-117.boekbespreking
 • Dassen P.G.C. (2008), Radicalisering, polarisatie en totale oorlog. De Eerste Wereldoorlog als splijtzwam voor Duitsland. In: Dassen P.G.C., Groen P.M.H. (red.) Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918. Amsterdam: Bert Bakker. 237-284.boekdeel
 • Dassen P.G.C. & Groen P.M.H. (red.) (2008), Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918. Amsterdam: Bert Bakker.boekredactie
 • Dassen P.G.C. (2008), Van levee en masse tot totale oorlog. Oorlog en samenleving van de Franse revolutie tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een inleiding. In: Dassen P.G.C., Groen P.M.H. (red.) Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918. Amsterdam: Bert Bakker. 9-31.boekdeel
 • Dassen P.G.C. (2007), Bommen op Duitsland in de 'totale oorlog'. De historische achtergrond en het debat. In: Dassen P.G.C., Nijhuis T., Thijs K. (red.) Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe?. Amsterdam: Mets & Schild. 107-148.boekdeel
 • Dassen P.G.C. (2007), De Eerste Wereldoorlog als waterscheiding in de Europese en Duitse geschiedenis, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland jg. 8(8, dec 2007): 35-43.artikel in een tijdschrift
 • Dassen P.G.C., Nijhuis T. & Thijs K. (red.) (2007), Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe?. Amsterdam: Mets & Schild.boekredactie
 • Dassen P.G.C. & Thijs K. (2007), Slachtoffers in het land van de daders. Een inleiding. In: Dassen P.G.C., Nijhuis T., Thijs K. (red.) Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe?. Amsterdam: Mets & Schild. 13-57.boekdeel
 • Dassen P.G.C. (10 juni 2005), Verbaasd? Terug naar Max Weber. Een essay. De Groene Amsterdammer: 24-27.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dassen P.G.C. (2005), Breed panorama van de geschiedwetenschap in de twintigste eeuw Bespreking van: Raphael Lutz (2003) Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 118: 279-280.boekbespreking
 • Dassen P.G.C. (2005), Civilisatie en barbarij. Norbert Elias' studies over de Duitsers Bespreking van: Elias N. (2003) Studies over de Duitsers. Machtsstrijd en habitusontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw, Sociologie 1: 231-233.boekbespreking
 • Dassen P.G.C. (2005), De Eerste Wereldoorlog: de 'oercatastrofe' van de twintigste eeuw, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 3(jg.20): 7-23.artikel in een tijdschrift
 • Dassen P.G.C. (2005), Ennobling the Human Race in the Netherlands around 1900. The Primacy of the Collective. In: Dassen P., Kemperink M. (red.) The many Facces of Evolution in Europe, c. 1860-1914. Leuven/Paris/Dudley, MA: Peeters. 71-86.boekdeel
 • Dassen P.G.C. & Kemperink M. (red.) (2005), The many Faces of Evolution in Europe, c. 1860-1914. Leuven/Paris/Dudley, MA: Peeters.boekredactie
 • Dassen P.G.C. & Kemperink M. (2005), The versatility of 'evolution'. An introduction. In: Dassen P., Kemperink M. (red.) The many Facces of Evolution in Europe, c. 1860-1914. Leuven/Paris/Dudley, MA: Peeters. ix-xxii.boekdeel
 • Dassen P.G.C. (2004), Wetenschap en politiek bij Max Weber, Groniek. Historisch Tijdschrift 37: 105-113.artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.